VAD GÖRA NU? Vem är monstret?

Två händelser som ägt rum inom loppet av en månad hade kunnat resultera i en apokalyps. Två händelser den 4 mars med förgiftningen av Sergei Skripal och hans dotter Julia i Salisbury i England och gasattacken den 7 april i Douma i Syrien utanför Damaskus. Den andra händelse innebar över 40 påstådda döda och hundratals skadade, som Västvärlden med USA i spetsen och svansarna England och Frankrike och i förlängningen EU, har valt som anledning för att påbörja det så efterlängtade III Världskriget.

Tack vare Rysslands humanitära och moraliska samvete har apokalypsen kunnat avvärjas. Denna gång.

Fredagen den 13 april 2018. Dagen då Världssamfundet ytterligare en gång blev åsidosatt, kränkt och förminskat. Attacken mot Syrien utan FN-resolution var ytterligare ett folkrättsbrott och historien kommer att skuldbelägga USA och dess krigshundar precis som var fallet med Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen.

Ett folkrättsbrott ja men vad gömmer bakom attacken? Hur kan man förstå att ingen militär reaktion kom från Ryssland? Är det den ryska regeringens humanitära och moraliska storhet som tillät en meningslös militär attack mot Syrien för att rädda ansiktet på USA:s president? Inga gasmoln efter bombningarna. Inga döda.

Ryssland har för avsikt att undvika en konflikt inte för att Ryssland är rädd för den amerikanska militären utan därför att hon förstår att man har att göra med regeringar som är psykopater som är villiga att förstöra inte bara länder i Europa (Jugoslavien) och 7 muslimska länder de sista 17 åren utan även hela mänskligheten.

Därför undviker Putin varje orkestrerad konfrontation och står därmed på den internationella lagens och de rättsliga normernas sida. Men Ryssland har tydligen svårt att förstå att det är fruktlöst och meningslöst att "undvika" Washingtons provokationer. Denna meningslösa och otillräckliga attack och denna  fruktlösa "seger"- över vad och vem kan man fråga sig- kommer förmodligen att leda till värre provokationer. Och kanske nästa provokation kommer att orkestreras i ett läge då Washington och gänget befinner sig i ett mera gynnsamt läge.

I frågan om Skripal-fallet har det konstaterats av OPCV- Organisation för förbud mot kemiska vapen- att visst var det ett nervgas som användes men att det går inte att avgöra vilket det är. I vilket fall som helst är det inte Novichok som den engelska regeringen påstår. Vidare kan inte OPCW avgöra om det är rysktillverkat eller inte. Det är inte heller deras ansvar att utpeka någon som ansvarig. Den 12 april deklarerade OCPW att man inte kan hålla någon ansvarig eller identifiera källan till giftet. 

I enlighet med den statliga schweiziska Spiez-labboratoriet identifierades giftet som BZ. Ett gift som aldrig producerats i Ryssland men som har nyttjats av USA, England och flera andra NATO-länder. Resultatet fastställdes efter att proverna från London analyserades av Spiez Laboratory. Det schweiziska centret skickade därefter resultaten till OPCW. "Moskva kommer att ställa frågan till OPCW varför inte informationen från Schweiz upptogs i sin rapport" sade den ryska ytrikesministern Sergei Lavrov den 14 april.

Labbet är ett internationellt erkänt center och är en av de 5 av OPCW ackrediterade permanenta centra. Tydligen verkar ingen vara intresserad av en opartisk utredning.

Jag har tidigare skrivit om de av syrierna och ryssarna "misstänkta" gasattacker på olika platser runt om i Syrien. Syrien har inga massförstörelsevapen. Det såg Ryssland och USA till redan 2014. Jag har också skrivit om vilka informationskanaler som använts för att demonisera syrierna och ryssarna. Kanalerna som "Vita Hjälmar" exempelvis är nära knutna till jihadister och IS. Hur kan det annars förklaras att de alltid är där när gasattackerna äger rum? Och alltid innan terroristerna ger upp.

Den ryska stabschefen för ryska militära styrkorna Valery Gerasimov varnade redan den 13 mars att det ryska försvarsministeriet fick tillförlitlig information om planer att terroristerna kommer att rikta en falsk kemisk attack mot civila i Östra Ghouta. I enlighet med Gerasimov var "Vita Hjälmar"-aktivister och det medföljande filmteamet redan på plats med den nödvändiga sattelitutrustningen för att sprida nyheten om attacken till världsmedia.

Det ryska sändebudet i OPCW Alexander Shulgin sade den 16 april att den kemiska vapenprovokationen i Syrien utfördes av icke-statliga organisationer, pseudo-humanitära NGO:er sponsrade av den syriska  regeringens motståndare, som USA och England betalade för. "...inget incident ägde rum den 7 april i Douma och allt detta var en planerad provokation av den engelska underrättelsetjänsten, troligen, i samarbete med deras allierade i Washington med avsikt att missleda den internationella gemenskapen och rättfärdiga aggressionen mot Syrien" deklarerade Shulgin.

Enligt Shulgin har man inte funnit bevis att attacken i Douma överhuvudtaget ägde rum. "Inte ett enda vittne, inga förgiftade personer kunde hittas på sjukhuset."

Shulgin poängterade också att när delar av Östra Ghouta hade befriats upprättades ett avtal med de sista militanta grupperna i Douma om ett tryggt uttåg ur staden för att förflytta dem och deras familjer till Idlib-provinsen. Hur kan det vara möjligt att under sådana premisser attackera Douma med kemiska vapen? En annan fråga är förstås varför alla dessa mördare skulle garanteras en säker väg ur staden och förflyttas till ett annat terroristnäste?

Den 13 april avbröts den engelska generalmajoren Jonathan Shaw mitt i en intervju med Sky News- kolla i Youtube- när han ifrågasatte Londons beskrivning om den påstådda gasattacken i Douma. På Samantha Washingtons fråga om den ryska regeringens ansvar som skulle trigga en engelsk intervention i Syrien utan det engelska parlamentets godkännande svarade han "...Vilket möjligt motiv skulle utlösa en kemattack från Syrien vid denna tidpunkt och i det stället[Douma]?"

Shaw avbröts och försvann från skärmen efter att han tillade "Syrierna vinner, vill ni inte ta inte mig på orden, ta den amerikanska militären på orden." Sedan stängdes han av.

George Galloway, f.d. engelsk parlamentsledamot, som anser att gasattacken i Syrien med den USA-ledda missilattacken som konsekvens var "medvetet fabricerad" menar att bombningarna var ett cyniskt försök att underminera OPCW-utredningen. Bombningarna ägde rum dagen innan OPCW-inspektörerna skulle besöka Douma.

"Det är mycket svårare nu" säger Galloway "för OPCW att rapportera något negativt därför att den kommer att exponera England, Frankrike och USA, tre medlemmar ur säkerhetsrådet, för att ha utlöst ett krig på helt falska premisser. Vi får hoppas att OPCW agerar med professionell integritet..."

Den 16 april sade Shulgin att "USA och dess allierade inte är intresserade av en verklig utredning av den påstådda attacken."  

Besöket av OPCW för att utreda det påstådda gasattacken föregicks av Västvärldens bombningar. Varför USA, England och Frankrike inte kunde vänta med bombningarna efter OPCW:s besök i Douma är oklart och har knappast diskuterats bland våra politiker eller media. Efter diverse försök att komma in i Douma var det inte förrän lördagen den 21 april som OPCW fick tillgång till Douma i samarbete med FN och Ryssarna. Vi får se vad de kommer fram till.

Men misstänksamhet uppstår, för frågan är om det finns någon i Västvärlden som är intresserad av vad som verkligen hände. F. Michael Maloof, en f.d. Pentagon-säkerhetsanalytiker sade att tidpunkten av bombningarna visar att USA och dess Västallierade inte bryr sig om en utförlig utredning om vad som hände den 7 april. "Att verkligen finna vem som är bakom gasattacken är inte deras motivation."

Förutom ryssarna är det flera Västjournalister som besökte Douma och inte hittade några bevis för gasattacken. Efter besöket i Douma och intervjuer och videotagningar börjar nu de flesta ifrågasätta om "gasattacken" verkligen ägt rum.

Den franska pressagenturen- AFP- en av världens största nyhetskanaler och även den engelska onlinetidningen the Independent har ifrågasatt om klor eller annan gas överhuvudtaget användes mot den syriska befolkningen i Douma den 7 april.

AFP pratade med Marwan Jaber en läkarstudent som bevittnade sviterna efter den postådda gasatacken och konstaterade att dagen för attacken var det ingen som kom in till sjukhuset med symptom på en kemiska attack. Ollie Richardson, 17 april.

"Några som kom in " berättade Jaber "led av astma och lunginflammation. De behandlades rutinmässigt och vissa skickades hem. De visade inga symptom på en kemiska attack. Men några främlingar kom in medan vi befann oss i ett kaotisk läge och började spruta vatten på människor och vissa av dem filmade det."

Dr. Assim Rahaibani, läkare i Douma, berättade för den engelska prisbelönta journalisten Robert Fisk, the Independet, att alla läkare han jobbade med "visste vad som hade hänt." Rahaibani var inte själv där. Enligt Rahaibani bildades väldigt mycket rök och damm vid bombningarna[syriska mot terroristerna] som spred sig även till källaren där människor sökte skydd. "Människor som led av syrebrist började strömma in. Sedan, en "Vit Hjälm" vid dörren skrek GAS! och panik bröt ut. Människor började slänga vatten på varandra. Ja, videon togs här, den är äkta, men vad man ser är människor som lider av syrebrist- inte gasförgiftning."

Fisks rapport går emot den frenetiska M/S-media-kampanjen som redan dömt Syrien och Ryssland som krigsförbrytare. Fisk har varit utrikeskorrespondent i Mellanöstern under 40 år. Av Frisks undersökande journalistik framgår att ingen gasattack ägde rum den 7 april till skillnad vad USA, England och Frankrike har deklarerat i hysteriska toner de 3 sista veckorna.

Det som Fisk kom fram till efter många intervjuer med den lokala befolkningen och läkarna är i stark motsättning med vad den amerikanska, engelska och franska regeringen har deklarerat vilket kulminerade i de USA-ledda bombningarna i Syrien. Och inte nog med det. Dessa "monster" förebehåller sig rätten att fortsätta bombningarna i Syrien- "om regimen återupptar de kemiska vapenattacken på civila."

Enligt Fisk har incidenten, i likhet med vad den syriska regeringen och dess ryska allierade har sagt, iscensatts av de "Vita Hjälmarna" som arbetar hand i hand med de ökända terroristgrupperna som Jaysh al-Islam och Al-Nusra Front. Hjälmarna är också på de amerikanska, engelska och franska underrättelsetjänstens lönelista. 

Och angående de tiotals döda och hundratals skadade som Västvärldens regeringar och dess avtrubbade media anklagade "djuret Assad" och de ryska medbrottslingar: DE EXISTERADE INTE. DET FINNS INGA BEVIS FÖR DE PÅSTÅDDA OFFREN.

Fisk rapport som är mycket läsvärt har naturligtvis ignorerats av Västs M/S-media som istället anklagar honom att var en syrisk och rysk lakej.

Den tyska RTL-gruppen, ntvde, intervjuade en läkare som arbetade på sjukhuset i Douma :"Det fanns inga patienter med symptom av kemisk attack!"

Flera alternativa källor är Eva Bartlett, Vanessa Beelay, Patrick Hennigsen, Rick Sterling, Malik Ayub Sumal mf.

Den 21 april sade den Tysklands ZDF reportern att Douma-incidenten var en falsk-flagg-attack. Uli Gack som besökte ett flyktingläger nära Damaskus där 20 000 människor från Östra Ghouta och i synnerhet från Douma flytt beskrev live i tysk TV, ZDF Heute, hur människornas beskrivningar inte alls överensstämde med vad vi i Västvärlden har fått läsa och höra. 

Vad de flesta ögonvittnen berättar är följande: "De filmade oss och sedan kom en man och började skrika att det var en kemattack...Människor blev rädda och började slänga vatten på varandra och använda inhalatorer. Läkarna sade att det förekom ingen kemisk förgiftning." 

Gacks rapport avfärdades som "propaganda" av flera tyska journalister. Björn Stritzel, Tyska Bild, som har haft intensiva kontakter med IS-terrorister attackerade Gack och kallade hans rapport för en "otrolig pro-Assad-propaganda på Tysk TV." 

Det är tydligt att vi bör tro mer på IS-terrorister och dess avarter som Hjälmarna, SAMS, SOHR och politiker som inte ens besökt Douma än journalister som varit på plats och ger oss en annan bild än den vi dagligen blir matade med.

Inget kan rättfärdiga den USA-ledda trojkan att ta sig rätten att vara, domare, jury och bödel oavsett vilka vapen som används. Det finns en internationell process som måste följas. Missilattacken mot Syrien demonstrerar trojkans likgiltighet inför internationell rätt och dess tidpunkt innan en ordentlig utredning har gjorts reser allvarliga frågor.

"Detta är ett cyniskt agerande. Det är olagligt enligt internationell rätt, olagligt enligt amerikansk rätt" sade Robert Naiman, Just Foreign Policy, 14 april. 

Som vanligt var Västvärldens vanvettiga media snabb att dölja Trumps, Mays och Macrons spår av krigsbrott i Syrien. Om någon är ansvarig för att manipulera brottsplatsen är det NATO-trojkan som skyndade sig att bomba Syrien just innan OPCW-inspektörerna skulle anlända i Syrien inbjudna av den syriska och ryska regeringen.

Hela den amerikanska, brittiska, franska men även svenska M/S-media genomsyrades av vad de "Vita Hjälmarna", det syriska människorättsobservatoriet(SOHR) och den syrisk-amerikanska medicinska gemenskapen(SAMS) förmedlat som kallas för tillförlitliga och objektiva när de i själva verket är alla en del av den regim-ändrings-kampanjen i Syrien sponsrade av USA och dess allierade i Europa. 

Sanningen räcker inte alltid till. Trots att den ryska regeringen har de bästa avsikterna provocerar dess medmänsklighet Västvärldens ondska. Rysslands moraliska hänsyntagande skulle kunna leda Världen till Armageddon. Anledningen är att de nykonservativa som nu kontrollerar den amerikanska och europeiska utrikespolitiken kommer inte att sluta orkestrera händelser för att anklaga Ryssland.

Ju längre Ryssland väntar med att sätta ner foten desto tuffare blir provokationerna. Ryssland kommer då att antigen kapitulera eller ... 

Ryssland måste konfrontera USA:s och EU:s aggressivitet så fort som möjligt annars kommer den att fortsätta tillta.

Under tiden USA och flera av sina underhuggare som vanligt under falska premisser bombar Damaskus avvärjde den syriska armén en IS-attack från al-Yarmouk, en ficka i Södra Damaskus förorter som är i händerna på dessa terrorister - några få tusen- som passade på för en månad sen att erövra några områden medan den syriska armén var upptagen med att konfrontera de hårt beväpnade IS-trupperna i Östra Ghouta.

Frågan är om en kemattack inte är på gång snart i Syrien igen. Så fort dessa jihadister är på väg att förintas. Det är ju ett accepterat mönster. Terroristerna iscensätter med Västvärldens goda minne och samarbete en gasattack och väntar på att USA och NATO skall komma för att "straffa", VEM?

För övrigt säger den franska volontären Pierre Le Corf - NGO "WeAreSuperheroes"- att "Vi bombas av amerikanerna, fransmännen och engelsmännen, vilket betyder att mer vedergällning är på väg om en ny kemisk attack äger rum, vilket följaktigen kommer att äga rum i Idlib inom en månad."

Vi är osynliga.

 

 

 

 

Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden
Episka lögner är Washington- och EU-nykonservativa...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
tisdag, 14 augusti 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK Europas vansinne Västvärldens vampyrer Irans isolering Solon atenaren Sydkinesiska Sjön Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Europeiskt återuppvaknande Amerikanska baser=Vasallstat JIT OPCW RAND Corporation Trumps krigskabinett Theokrati Förrädaren Trump Vanessa Beeley Det tar aldrig slut Vänstern i koalition med högern Jack Ruby 2 Internationell rätt FN Auktoritarism Amerikansk korståg USA-NATO-EU Västvärldens distopy Krösus USA:s tvåfrontskrig Statskuppen i Iran 1953 EU en dödszon Underkastelse eller Krig Alvin A. Snyder Kommittén för befrielse av Irak England och den politiska cirkusen. Kuppen mot Trump Daniel McAdams Ansvarsfull europeisk politik Är det redan över för Trump? Warren-kommissionen Statskupp i USA 5 minuter innan "midnatt" EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Jugoslavien Axiom Kiev-USA-Europa strategi Ron Paul Europas öde El Pais Chang Wanguau Färgrevolutionen i Iran 2018 Splittrat EU Modern Imperialis Undrminera EU Krigsvalet Nytt sarinattack på väg KREAB Västs nederlag i Syrien Trump-Putin mötet Protagoras Betalda demostranter Lee Harvey Oswald Jus ad bellum G20-mötet Rysslands oövervinliga vapen Europeisk integritet Trump den imbecille Imperialismens logik Slutgiltiga offensiv Nordkoreakrisen Spetznaz nätneutralitet Obamas fredspris George Sorros USA hotar Ryssland Jan Öberg Bildt-Georgien Novichok Helsinforsmötet Sofisterna Robert Fisk Färgrevolution i Washington Ukrainanazisternas manifestation USA:s finde nr 1 Hamburg en krigszon Putin:lämna oss i fred Mjuk makt Svavlet Yeltsin-Putin Vem fan bryr sig Deir ez-Zor Obamas krokodiltårar Internetcensur Multipolär värld Revolution William Binney IS USA:s allierade Det globala dårhuset Alexis Tsipras Engelska provokationer Statskupp Ingen fred med Ryssland OPWC Slakten I mosul Uncle Sam 11 september 2001 Förbjud Vänsterrörelsen 2 minuter innan midnatt Imperialismen Sanktioner mot Kina Putins tal Vem tjänar på giftattacken? Det är värd priset Project Veritas Stanislav Petrov Skyldigheter Liberal demokrati USA:s terrorhandlingar nonbeingzone Syriza Sergei Skripal Annektering Ryska atleterna friades Carl Bildt ECRR Obama en bedragare Nordkorea Palatskuppen mot Trump USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Amerikanska Gulag Eviga krigspartiet Meningslöst att tala med Väst Zombifiering Reporter utan Gränser Ryska atleternas bannlysning Ansvar Papadopoulos Europas krigsbrott Vita västvärldens dominans Plundring av Grekland Ryssland pressad. SvD Teknikrati Petrodollar Vem är monstret? Obama en krigsförbrytare God Bless America Häxjakten mot Trump MSC Acela-korridoren Trumps FN-tal Europa:stumma underhuggare Gasattacken i Douma USA:s krigsbrott i Mosul Israel bombar Syrien "Ryska propaganda" Västvärldens besatta kampanj Mördarorganisationen NATO Manafort och Gates USA:s krigsbrott Trump luras till krig Mordet på Milosevic SOHR Fredrik Karén Georgien Trojkans krigsbrott An die Freude The Kitchen Konspirationsteori Turkiet invaderar Syrien Trump Oligarkernas fiende Forum för Krig McCarthyismen Konflikten eskalerar USA-ledda Imperiet John Bolton Ukronazisterna PropOrNot Googlecensur USA:s statskupper Bombs for Peace John Kiriakou Mörda Assad Vita Hjälmarna Udo Ulfkotte CAS amerikansk fundamentalism Ingen giftattack i Gouma Merci beaucoup France Falska vinster Kina omringas Religiös fascism Trump/Putin Avhumanisering SBU Koreakonflikten Utrottningen i Östra Ukraina James Petras Ukrains invasion av Krim Det Turkiskt-kurdiska Kriget Fejknyheter Imaginär fiende William Blum Jens Stolenberg Northwoods Project Bomba Iran Missiler mot Damaskus IPE EU contra Nationalstaten Europas träldom Apokalypsen nära Glöm fred i Syrien QE USA: press på Kina Religionens ok Trump vs etablissemanget Värdebaserad racism MH-17 Der ez-Zor Lundin Oil Slakthuset Damaskus Folkstyre Ukrainas annektering av Krim H.R. 5732 III:e Världskriget Gramski Ryska invasionen Operation Gladio Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Sanning kanadensiska antidopping OPCV Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska Morder på Syrien USA 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver NATO inte fred Obams fredspris Vampyrer han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Falska alternativ till Krig Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför WADA Modern Imperialism leda ett internationell upprop vilken mandat har dem kommissionen skrev ett brev Nationalstaten

Toroni

Besökare

Vi har 18 besökare och inga medlemmar online