Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden

Det är förvånande att vi fortfarand tror på våra (Västvärldens) smutsiga och lögnaktiga regeringar och M/S-media. Påstådda och fabricerade incidenter de sista 2 månaderna som skulle kunna utgöra den brinnande gnistan till mänsklighetens förintelse verkar plötsligt vara "borta". Det verkar som om ingenting har hänt. Anklagelser utan bevis, obevisade påståenden och oprövade hypoteser har kunnat resultera till den värsta militära sammandrabbningen mellan Västvärlden och Ryssland-Kina. Ryssgate finns ingen information om. Skripal-förgiftningen i England är plötsligt borta. Gasattacken i Douma är det tyst om. USA:s, Englands och Frankrikes bombningar i Syrien medför inga kommentarer längre. Och bombningarna fortsätter.

Rysslands upphittade inblandning i det amerikanska valet och den iscensatta Skripal-affären har otvivelaktigt förstärkt farorna för en storkonflikt som är inbyggda i det nya Kalla Kriget. Även den påstådda gasattacken i Douma och Västvärldens bombningar av "misstänkta" fabriker för produktion av kemiska medel i Syrien hade kunnat eskalera konflikten mellan Väst och Öst. En konflikt mellan USA och Ryssland som idag måste betraktas som betydligt farligare än dess föregångare 40 år sedan som även inbegriper risken för kärnvapenkrig.

När det gäller Ryssland inblandning och påverkan i de amerikanska presidentvalet 2016 har Representanthusets utredning kommit fram att det inte har varit någon sammansvärjning och officiellt befriar Trump från misstankar med samröre med ryssarna. I den 253-sidiga rapporten som offentliggjordes den 27 april står det att

"Medan Kommittéen inte fann bevis att Trumps kampanj samarbetade, koordinerade eller konspirerade med den ryska Regeringen, framgick dåligt omdöme och ogenomtänkta åtgärder av Trumps och Clintons kampanjer."

Kommittéen anklagar Ryssland för att attackerar Västdemokratier och användandet av cyber-spionage men kan ej bevisa en sammansvärjning mellan Trumps-kampanjen och Moskva. Vad utredningen däremot har visat är att en grupp rika donatorer från New York och Kalifornien finansierade den ryska utredningen där MI16-agenten Christofer Steel, Fusion GPS-byrån och förre senatorn Dianne Feinstein och Daniel Jones via en konsultfirma - PQG- i Washington var inblandade i. 

Clinton-kampanjen och Demokraterna finansierade projektet. En advokatfirma anlitade Fusion GPS i april 2016 och trots att Steel-dossiern misslyckades med att hjälpa Hillary Clinton att vinna valet fortsatte Fusion GPS och Steel, finansierade av  PQG, sin orkestrerade utredning. 

Vidare visar att sammansvärjningen att undergräva presidentvalet 2016 och underminera Trump var främst ett resultat av Obamas Justitiedepartement och FBI enligt Republikanen Ron Desanti. Om detta är sant är det en chockerande anklagelse mot de mörka krafternas inblandning i den amerikanska politiken som går ända upp till toppen. "Igår [19 januari] läste jag en oroande rapport från det amerikanska representanthuset som väcker frågor om Obamas Justitiedepartement och den så kallade sammansvärjningsutredningen" twittrade Desanti.

När det gäller mordförsöket på Skripal finns det inget övertygande motiv att Putin personligen skulle gynnas av morden. En avdankad dubbelspion som om Ryssland hade velat eliminera hade kunnat göra betydligt tidigare. En annan faktor som stärker misstankarna- och bevisen enligt Ryssland- att mordförsöket iscensattes av den engelska underrättelsetjänsten är det kommande Fotbolls-VM i Ryssland som både den ryska regeringen och det ryska folket anser vara prestigefyllt och av stort betydelse för hela nationen. Ett sådant incident som Skripal skulle säkert omkullkasta planerna. Varför riskera? 

Inga rättsmedicinska eller andra bevis har presenterats om vilket nervgas det var eller om Ryssland har det. Och även om så vore fallet, om Ryssland verkligen var det enda landet som använde ett sådant gift är det inte bevisat när, var och hur Skripal och hans dotter utsattes för det. Inte heller går det att förstå varför dessa två och alla andra som blev utsatta för detta dödliga giftet fortfarande är vid liv. Det verkar även vara av minde betydelse att innan OPCW, som den ansvariga organisationen för förbud mot kemiska vapen, gjort sina obligatoriska analyser och medan den engelska regeringen vägrade att ge den ryska regeringen det efterfrågade provet att analysera deklarerade den engelska regeringen att det är "högst sannolikt" att Putin hade beställt attacken.

I flera veckor nu har inget nytt rapporterats om Skripal-fallet. Det verkar som om det görs även försök att ändra den offentliga dokumentationen för att förbjuda den engelska media att rapportera om fallet. Den f.d. engelska ambassadören Craig Murray som citerar Clive Ponting misstänker att den engelska regeringen kommer att utfärda en så kallad D-Notice dvs en officiell begäran till nyhetsredaktörer att inte publicera eller sända material av säkerhetsskäl.

Enligt visselblåsaren Pointing skall Skripal-affären vara ett "internt-jobb". Allt om Skripal-fallet kommer troligtvis att hemligstämplas.

Även Channel 4-korrespondenten Alex Thomson twittrade den 12 mars om D-Notice och en MI6 agent vid namn Pablo Miller som rekryterade Skripal och blev hans handledare. Christofer Steel- ni minns väl Steel-dossiern med alla anklagelser om Trumps samröre med ryssarna- skall också ha varit inblandad i Skripal-fallet.  

Den undersökande journalisten Dilyana Gaytandzhiev rapporterade den 26 april att Spripal utsattes för ett drog- opiat 100 gånger starkare än heroin- vid namn Fentanyl och inte Novichok-gasen. Detta i enlighet med information från UK Clinical Services Journal(CSJ), Salisbury Distriktsjukshuset. Efter Gaytandzhiev twitter ändrades rapporten dagen efter, den 27 april.

Det är väldigt tyst i Västvärldens media om Skripal-fallet och det verkar göras aktiva försök att avlägsna och dölja material om fallet. Varför den engelska regeringen förbjuder vidare publikation om fallet när det är Ryssland och Putin personligen som gett order om mordet är svårt att förstå. En annan sak som är svårt att förstå är var Sergei och Julia Skripal befinner sig och hur de mår. Varför är de så tysta?

Både Ryss- och Skripal-affären har ett och annat gemensamt: I båda fallen anklagades Putin personligen. I båda fallen presenterades inga aktuella fakta. I båda fallen utvisades 100-tals ryska diplomater från USA och Europa vilket ledde till ytterligare spänningar i de amerikansk-ryska relationerna och med dem en ökad risk för ett kärnvapenkrig.

I frågan om de av Trojkan - USA, England, Frankrike- bombningarna av tre faciliteter i Syrien som skall ha tillverkat kemiska vapen har man inte kunna hitta några bevis av varken journalister eller andra oberoende parter. Inte heller har OPCW har kunnat hitta bevis eller spår av kemiska vapen i faciliteterna bombats av Trojkan. Frågan till Washington och dess lakejer som borde ställas är "Om detta[kemiska vapen] vore sant borde inte ett moln av dödligt gas frisläppas och döda alla i sin väg?"

Det som föregick de menigslösa Trojkans bombningarna är den "kemiska attacken på civila i Douma", som aldrig ägt rum. Under tiden vi alla med spänning väntar på OPCW:s utredning begärde Ryssland att vittnen från Douma skulle förhöras i Hague. Där förminskades de "civila som blev utsatta för den syriska regeringens kemiska attack". De blev inte betrodda för de förnekade att en kemiska attack ägde rum.

Samma skrikande och förvirande civila och barn som duschades med vatten, förmodligen för att saneras, var den centrala delen i filmen för att övertyga Västvärldens befolkning att en kemisk attack ägde rum i Douma. Ryssland hämtade samma personer som visas på video till Bryssel där de fick berätta, för de få som ville lyssna, att allting var iscensatt. Deras vittnesbörd viftades bort som bisarra. Ingen ville lyssna på vad de hade att säga. Människor vars liv sattes i fara av gangstrar ville man inte tro på. Dessutom har ryssarna anklagats för att ha iscensatt denna "maskerad" med vittnena i Hague.

Västvärlden och Hague valde att vägra tro på dessa människor förmodligen i väntan på vad OPCW-utredarna kommer att hitta i Douma. Om de hittar någonting. Det finns inget att hitta. Det som ryssarna och syrierna däremot har hittat och fortsätter att hitta både i Douma och i andra befriade områden är kemiska vapen från Tyskland och England.

Och anklagelserna att ryssarna redan har sanerat området är att direkt ljuga. Man kan inte sanera bort alla bevis på gas och kemiska vapen.

Dr. Christofer Busby, Europeiska Kommittéen för Strålningsrisk (ECRR) säger att "Jag tror fullständigt på Robert Fisk och jag tror att det var ett propagandatrick utfört av dessa "Vita Hjälmar"-folket. Sedan uppstår naturligtvis frågan om vem som gav order, om de gjorde det på eget bevåg eller om det var en operation som kontrollerades från högre ort, av amerikanerna troligtvis eller av England."

På frågan om Ryssland eller Syrien har kunnat mixtra med bevisen svarar Busby att det är en omöjlighet. "Absolut ingen chans att kunna göra det. Om de kemiska vapen var där och om vi kan förlita oss på OPCW och deras laboratorier borde de hitta dem...om de[ryssarna] vill eliminera bevis måste du byta ut proverna med rena prover. Då måste man stjäla proverna och ersätta dem med rena prover...Men det enklaste sättet vore ...att tillsätta nervgift eller kemisk vapen-materiel på proverna innan de når laboratoriet och jag tror faktiskt att det har förekommit anklagelser om detta i Skripal-fallet".

Busby tror vidare att Skripal- och Douma- incidenten måste betraktas som en enda operation. "Jag tror det är en operation. Det finns alldeles för många tillfälligheter. Det handlar om kemiska vapen som har sin början i England som sedan flyttas till Syrien...utförd av...dessa militaristiska hökar och deras underrättelsetjänster som har existerat sedan andra Världskriget, genom Det Kalla Kriget och till idag i Pentagon och den engelska underrättelsetjänsten....Det finns en större plan bakom scenen som har med petrodollarn att göra, det har att göra med de globala intressesfären."

Det är fruktansvärt tyst om allting nu. 

Orsakerna till de nya riskerna för ett kärnvapenkrig är inte symboliska utan mycket pragmatiska och huvudsakligen politiska. Så länge diplomatin förminskas ökar militariseringen av relationerna mellan USA och Ryssland.

Vapen byggs för att användas. I I VK användes de nya massförstörelsevapen- olika sorters giftgaser. I slutet- 1945 i Japan- av II VK släpptes två atombomber. Länderna tillverkar inte vapen för att de skall stå i hyllorna eller i lager. På båda sidor men i synnerhet i USA pratas intensivt att utveckla mer precisa kärnstridsspetsar, för användning.

Idag höjer den extrema demoniseringen av Putin och den allt ökade rysskräcken i Västvärlden, lilla Ryssland till ett större hot än vad Sovjetunionen var, mot vilken de amerikanska kärnvapen utvecklades och var avsedda för.

Alla individer och andra större och mörka krafter som stödjer de obevisbara anklagelserna som härrör från "Ryssgate", Skripal-affären, Gas-attackerna och Trojkans bombningar i Syrien är krigshetsare och på ett eller annat sätt inblandad i krigs-, mat-, olja- och gruv-, läkemedel- och finansindustrin. Alla har sin egen agenda.

40 år sedan var det gräsrötterna genom intensiva protester som tvingade sina ledare på riksdagsnivå att agera mot kärnvapen, krig och svält. Idag finns inga kollektiva protester och demonstrationer. Identitetspolitiken har tagit över och ingen är intresserad att ta ansvar för kollektivet, för de många, för människosläktets överlevnad. Allt idag görs på individnivå. På så sätt kan inte politiker och politiken påverkas.

Människorna borde också kräva att M/S-media, TV-sändningar och kabelsändningarna ta sitt ansvar och slutar bojkotta alternativa tolkningar och alternativa experter som kan motverka argumenten för monopoliseringen av pro-Kalla Kriget och anti-Ryssland-politiken.

Men naturligtvis är det upp till Europa om Jorden förintas i ett kärnvapen-Armageddon. Det är Europa som möjliggör Washingtons aggression. Detta beror främst på de europeiska regeringarna oförmåga att förstår sitt potential att rädda Världen från Washingtons aggression. Sedan II VK:s slut har vi västeuropéer vant oss att vara Washingtons vasallstater och Östeuropa har efter Sovjetunionens fall accepterat i kanske ännu högre grad att vara Washingtons lydstater.

Genom att vara medlemmar i NATO har östra och centrala Europa tillåtit Washington att flytta sina positioner närmare den ryska gränsen, till Rysslands förtrytelse. I sin hybriska idioti har Washington börjat sin marsch mot Ryssland precis som Napoleon och Hitler gjorde. Och vi vet hur detta slutade. Marschen fortsatte med en statskupp i Ukraina och bombningarna av syriska militära positioner. Idag intensifierar både USA och flera europeiska länder sitt engagemang i Syrien vilket enbart leder till en eskalering av krisen. Vad kan stoppa detta?

Det som kanske förhoppningsvis skulle kunna sätta stop för att krig bryter ut är Europas beslut att dra sig ur det militära sammarbetet med Washington. Det finns inga militära fördelar för Europa att vara en del av NATO. Européerna är inte hotade av rysk aggression. Vi är mer hotade av Washingtons aggression mot Ryssland.

Om de amerikanska nykonservativa och dess israeliska allierade lyckas att provocera fram ett krig undrar jag vad som händer med Europa. Eller resten av Världen.

Hotet från NATO och Rysslands europeiska grannar har avsevärt försämrat relationerna även med EU:s nykonservativa icke valda representanter för att visa Europas underdånighet mot USA. Varför tillåter Europa detta scenario? Är Europa inget annat än samling av boskapsdjur som väntar på slakt på grund av de amerikanska nykonservativas intriger?

Finns det inga europeiska politiker med en gnutta förnuft, en gnutta integritet? Är det så svårt att förstå att USA utgör ett större hot för Europa och Världsfreden än något annat land?

Den imbecille amerikanske presidenten- kastrerad som han är av de mörka krafterna- har genom sitt beslut att drar sig ur USA-Iran-affären återigen höjt risknivån för ett storkrig. Trojkan- USA, England och Frankrike- fortsätter bomba syriska ställningar. Israel bombar oskiljaktigen i Syrien. Israel och Iran attackerar varandra. Israel hotar även att mörda Assad.

Och hur är det med den israeliska arméns mördande av obeväpnade, stenkastade palestinska civila?

Det är fruktansvärt tyst om allting.   

Och den svenska regeringen undertecknar nya militära sammarbetsavtal med USA.

För vidare läsning: The Nation: Prof. Stephen F. Cohen; Informationclearinghouse.info; www.clinicalservicesjournal.com/story/25262/...; Zero Hedge.

 

 

 

 

VAD GÖRA NU? Vem är monstret?
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
lördag, 26 maj 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Mordet på Kennedy Demokrati Krim Yeltsin-Putin Sergei Skripal Vem fan bryr sig Obamas krokodiltårar Liberal demokrati Multipolär värld nonbeingzone IS USA:s allierade Palatskuppen mot Trump Alexis Tsipras USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Statskupp ECRR Revolution Nordkorea Slakten I mosul 11 september 2001 Ryska atleternas bannlysning Eviga krigspartiet Imperialismen Zombifiering Putins tal Ryssland pressad. Vem tjänar på giftattacken? Project Veritas Papadopoulos Vita västvärldens dominans God Bless America USA:s terrorhandlingar Häxjakten mot Trump Syriza MSC Annektering Vem är monstret? Skyldigheter Obama en bedragare Israel bombar Syrien Västvärldens besatta kampanj Trumps FN-tal Carl Bildt Gasattacken i Douma Trump luras till krig Meningslöst att tala med Väst SOHR Reporter utan Gränser Manafort och Gates Amerikanska Gulag The Kitchen Europas krigsbrott Turkiet invaderar Syrien Plundring av Grekland Forum för Krig SvD Trojkans krigsbrott Ansvar John Bolton Obama en krigsförbrytare Googlecensur Konflikten eskalerar Petrodollar Mörda Assad Europa:stumma underhuggare Vita Hjälmarna USA:s krigsbrott i Mosul "Ryska propaganda" Bombs for Peace Acela-korridoren Mördarorganisationen NATO Falska vinster USA:s krigsbrott Religiös fascism Mordet på Milosevic Avhumanisering Fredrik Karén Ingen giftattack i Gouma James Petras An die Freude Det Turkiskt-kurdiska Kriget Konspirationsteori Imaginär fiende Trump Oligarkernas fiende Koreakonflikten Georgien McCarthyismen Bomba Iran USA-ledda Imperiet Missiler mot Damaskus Ukronazisterna PropOrNot Jens Stolenberg USA:s statskupper QE John Kiriakou Religionens ok Värdebaserad racism Udo Ulfkotte Apokalypsen nära amerikansk fundamentalism Slakthuset Damaskus Merci beaucoup France Kina omringas III:e Världskriget Trump/Putin Der ez-Zor SBU Västvärlden fångad i en våldspiral Utrottningen i Östra Ukraina Östra Ghouta Ukrains invasion av Krim Fejknyheter Ryska invasionen William Blum Solon atenaren Northwoods Project Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Amerikanska baser=Vasallstat IPE Västvärldens vampyrer Europas träldom Trumps krigskabinett Glöm fred i Syrien USA: press på Kina Det tar aldrig slut Trump vs etablissemanget OPCW MH-17 2 Lundin Oil Internationell rätt Folkstyre Ukrainas annektering av Krim H.R. 5732 Jack Ruby Gramski Krösus Operation Gladio Statskuppen i Iran 1953 Underkastelse eller Krig Sanning USA-NATO-EU Europas vansinne England och den politiska cirkusen. Irans isolering Sydkinesiska Sjön Ansvarsfull europeisk politik Europeiskt återuppvaknande JIT 5 minuter innan "midnatt" RAND Corporation EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Theokrati Axiom Vanessa Beeley Warren-kommissionen Vänstern i koalition med högern El Pais Färgrevolutionen i Iran 2018 Modern Imperialis FN Ron Paul Amerikansk korståg Västs nederlag i Syrien Västvärldens distopy USA:s tvåfrontskrig Undrminera EU EU en dödszon Nytt sarinattack på väg Alvin A. Snyder G20-mötet Kommittén för befrielse av Irak Rysslands oövervinliga vapen Trump den imbecille Daniel McAdams Lee Harvey Oswald Är det redan över för Trump? Spetznaz Statskupp i USA nätneutralitet Imperialismens logik Jugoslavien Kiev-USA-Europa strategi Novichok Europas öde Chang Wanguau George Sorros Splittrat EU Jan Öberg Krigsvalet Hamburg en krigszon KREAB Putin:lämna oss i fred Robert Fisk Protagoras Ukrainanazisternas manifestation Betalda demostranter Deir ez-Zor Jus ad bellum Internetcensur Svavlet Europeisk integritet Slutgiltiga offensiv Engelska provokationer Nordkoreakrisen William Binney Obamas fredspris Det globala dårhuset USA hotar Ryssland Förbjud Vänsterrörelsen Bildt-Georgien 2 minuter innan midnatt OPWC Sofisterna Uncle Sam Färgrevolution i Washington Det är värd priset USA:s finde nr 1 Stanislav Petrov Sanktioner mot Kina Mjuk makt Falska alternativ till Krig inte fred Obams fredspris han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Modern Imperialism Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför leda ett internationell upprop vilken mandat har dem kommissionen skrev ett brev OPCV kanadensiska antidopping Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska USA Morder på Syrien NATO 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver Vampyrer

Toroni

Besökare

Vi har 2 besökare och inga medlemmar online