Fria tankar

Tankar och funderingar om det ena och ...

Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden

Det är förvånande att vi fortfarand tror på våra (Västvärldens) smutsiga och lögnaktiga regeringar och M/S-media. Påstådda och fabricerade incidenter de sista 2 månaderna som skulle kunna utgöra den brinnande gnistan till mänsklighetens förintelse verkar plötsligt vara "borta". Det verkar som om ingenting har hänt. Anklagelser utan bevis, obevisade påståenden och oprövade hypoteser har kunnat resultera till den värsta militära sammandrabbningen mellan Västvärlden och Ryssland-Kina. Ryssgate finns ingen information om. Skripal-förgiftningen i England är plötsligt borta. Gasattacken i Douma är det tyst om. USA:s, Englands och Frankrikes bombningar i Syrien medför inga kommentarer längre. Och bombningarna fortsätter.

Rysslands upphittade inblandning i det amerikanska valet och den iscensatta Skripal-affären har otvivelaktigt förstärkt farorna för en storkonflikt som är inbyggda i det nya Kalla Kriget. Även den påstådda gasattacken i Douma och Västvärldens bombningar av "misstänkta" fabriker för produktion av kemiska medel i Syrien hade kunnat eskalera konflikten mellan Väst och Öst. En konflikt mellan USA och Ryssland som idag måste betraktas som betydligt farligare än dess föregångare 40 år sedan som även inbegriper risken för kärnvapenkrig.

När det gäller Ryssland inblandning och påverkan i de amerikanska presidentvalet 2016 har Representanthusets utredning kommit fram att det inte har varit någon sammansvärjning och officiellt befriar Trump från misstankar med samröre med ryssarna. I den 253-sidiga rapporten som offentliggjordes den 27 april står det att

"Medan Kommittéen inte fann bevis att Trumps kampanj samarbetade, koordinerade eller konspirerade med den ryska Regeringen, framgick dåligt omdöme och ogenomtänkta åtgärder av Trumps och Clintons kampanjer."

Kommittéen anklagar Ryssland för att attackerar Västdemokratier och användandet av cyber-spionage men kan ej bevisa en sammansvärjning mellan Trumps-kampanjen och Moskva. Vad utredningen däremot har visat är att en grupp rika donatorer från New York och Kalifornien finansierade den ryska utredningen där MI16-agenten Christofer Steel, Fusion GPS-byrån och förre senatorn Dianne Feinstein och Daniel Jones via en konsultfirma - PQG- i Washington var inblandade i. 

Clinton-kampanjen och Demokraterna finansierade projektet. En advokatfirma anlitade Fusion GPS i april 2016 och trots att Steel-dossiern misslyckades med att hjälpa Hillary Clinton att vinna valet fortsatte Fusion GPS och Steel, finansierade av  PQG, sin orkestrerade utredning. 

Vidare visar att sammansvärjningen att undergräva presidentvalet 2016 och underminera Trump var främst ett resultat av Obamas Justitiedepartement och FBI enligt Republikanen Ron Desanti. Om detta är sant är det en chockerande anklagelse mot de mörka krafternas inblandning i den amerikanska politiken som går ända upp till toppen. "Igår [19 januari] läste jag en oroande rapport från det amerikanska representanthuset som väcker frågor om Obamas Justitiedepartement och den så kallade sammansvärjningsutredningen" twittrade Desanti.

När det gäller mordförsöket på Skripal finns det inget övertygande motiv att Putin personligen skulle gynnas av morden. En avdankad dubbelspion som om Ryssland hade velat eliminera hade kunnat göra betydligt tidigare. En annan faktor som stärker misstankarna- och bevisen enligt Ryssland- att mordförsöket iscensattes av den engelska underrättelsetjänsten är det kommande Fotbolls-VM i Ryssland som både den ryska regeringen och det ryska folket anser vara prestigefyllt och av stort betydelse för hela nationen. Ett sådant incident som Skripal skulle säkert omkullkasta planerna. Varför riskera? 

Inga rättsmedicinska eller andra bevis har presenterats om vilket nervgas det var eller om Ryssland har det. Och även om så vore fallet, om Ryssland verkligen var det enda landet som använde ett sådant gift är det inte bevisat när, var och hur Skripal och hans dotter utsattes för det. Inte heller går det att förstå varför dessa två och alla andra som blev utsatta för detta dödliga giftet fortfarande är vid liv. Det verkar även vara av minde betydelse att innan OPCW, som den ansvariga organisationen för förbud mot kemiska vapen, gjort sina obligatoriska analyser och medan den engelska regeringen vägrade att ge den ryska regeringen det efterfrågade provet att analysera deklarerade den engelska regeringen att det är "högst sannolikt" att Putin hade beställt attacken.

I flera veckor nu har inget nytt rapporterats om Skripal-fallet. Det verkar som om det görs även försök att ändra den offentliga dokumentationen för att förbjuda den engelska media att rapportera om fallet. Den f.d. engelska ambassadören Craig Murray som citerar Clive Ponting misstänker att den engelska regeringen kommer att utfärda en så kallad D-Notice dvs en officiell begäran till nyhetsredaktörer att inte publicera eller sända material av säkerhetsskäl.

Enligt visselblåsaren Pointing skall Skripal-affären vara ett "internt-jobb". Allt om Skripal-fallet kommer troligtvis att hemligstämplas.

Även Channel 4-korrespondenten Alex Thomson twittrade den 12 mars om D-Notice och en MI6 agent vid namn Pablo Miller som rekryterade Skripal och blev hans handledare. Christofer Steel- ni minns väl Steel-dossiern med alla anklagelser om Trumps samröre med ryssarna- skall också ha varit inblandad i Skripal-fallet.  

Den undersökande journalisten Dilyana Gaytandzhiev rapporterade den 26 april att Spripal utsattes för ett drog- opiat 100 gånger starkare än heroin- vid namn Fentanyl och inte Novichok-gasen. Detta i enlighet med information från UK Clinical Services Journal(CSJ), Salisbury Distriktsjukshuset. Efter Gaytandzhiev twitter ändrades rapporten dagen efter, den 27 april.

Det är väldigt tyst i Västvärldens media om Skripal-fallet och det verkar göras aktiva försök att avlägsna och dölja material om fallet. Varför den engelska regeringen förbjuder vidare publikation om fallet när det är Ryssland och Putin personligen som gett order om mordet är svårt att förstå. En annan sak som är svårt att förstå är var Sergei och Julia Skripal befinner sig och hur de mår. Varför är de så tysta?

Både Ryss- och Skripal-affären har ett och annat gemensamt: I båda fallen anklagades Putin personligen. I båda fallen presenterades inga aktuella fakta. I båda fallen utvisades 100-tals ryska diplomater från USA och Europa vilket ledde till ytterligare spänningar i de amerikansk-ryska relationerna och med dem en ökad risk för ett kärnvapenkrig.

I frågan om de av Trojkan - USA, England, Frankrike- bombningarna av tre faciliteter i Syrien som skall ha tillverkat kemiska vapen har man inte kunna hitta några bevis av varken journalister eller andra oberoende parter. Inte heller har OPCW har kunnat hitta bevis eller spår av kemiska vapen i faciliteterna bombats av Trojkan. Frågan till Washington och dess lakejer som borde ställas är "Om detta[kemiska vapen] vore sant borde inte ett moln av dödligt gas frisläppas och döda alla i sin väg?"

Det som föregick de menigslösa Trojkans bombningarna är den "kemiska attacken på civila i Douma", som aldrig ägt rum. Under tiden vi alla med spänning väntar på OPCW:s utredning begärde Ryssland att vittnen från Douma skulle förhöras i Hague. Där förminskades de "civila som blev utsatta för den syriska regeringens kemiska attack". De blev inte betrodda för de förnekade att en kemiska attack ägde rum.

Samma skrikande och förvirande civila och barn som duschades med vatten, förmodligen för att saneras, var den centrala delen i filmen för att övertyga Västvärldens befolkning att en kemisk attack ägde rum i Douma. Ryssland hämtade samma personer som visas på video till Bryssel där de fick berätta, för de få som ville lyssna, att allting var iscensatt. Deras vittnesbörd viftades bort som bisarra. Ingen ville lyssna på vad de hade att säga. Människor vars liv sattes i fara av gangstrar ville man inte tro på. Dessutom har ryssarna anklagats för att ha iscensatt denna "maskerad" med vittnena i Hague.

Västvärlden och Hague valde att vägra tro på dessa människor förmodligen i väntan på vad OPCW-utredarna kommer att hitta i Douma. Om de hittar någonting. Det finns inget att hitta. Det som ryssarna och syrierna däremot har hittat och fortsätter att hitta både i Douma och i andra befriade områden är kemiska vapen från Tyskland och England.

Och anklagelserna att ryssarna redan har sanerat området är att direkt ljuga. Man kan inte sanera bort alla bevis på gas och kemiska vapen.

Dr. Christofer Busby, Europeiska Kommittéen för Strålningsrisk (ECRR) säger att "Jag tror fullständigt på Robert Fisk och jag tror att det var ett propagandatrick utfört av dessa "Vita Hjälmar"-folket. Sedan uppstår naturligtvis frågan om vem som gav order, om de gjorde det på eget bevåg eller om det var en operation som kontrollerades från högre ort, av amerikanerna troligtvis eller av England."

På frågan om Ryssland eller Syrien har kunnat mixtra med bevisen svarar Busby att det är en omöjlighet. "Absolut ingen chans att kunna göra det. Om de kemiska vapen var där och om vi kan förlita oss på OPCW och deras laboratorier borde de hitta dem...om de[ryssarna] vill eliminera bevis måste du byta ut proverna med rena prover. Då måste man stjäla proverna och ersätta dem med rena prover...Men det enklaste sättet vore ...att tillsätta nervgift eller kemisk vapen-materiel på proverna innan de når laboratoriet och jag tror faktiskt att det har förekommit anklagelser om detta i Skripal-fallet".

Busby tror vidare att Skripal- och Douma- incidenten måste betraktas som en enda operation. "Jag tror det är en operation. Det finns alldeles för många tillfälligheter. Det handlar om kemiska vapen som har sin början i England som sedan flyttas till Syrien...utförd av...dessa militaristiska hökar och deras underrättelsetjänster som har existerat sedan andra Världskriget, genom Det Kalla Kriget och till idag i Pentagon och den engelska underrättelsetjänsten....Det finns en större plan bakom scenen som har med petrodollarn att göra, det har att göra med de globala intressesfären."

Det är fruktansvärt tyst om allting nu. 

Orsakerna till de nya riskerna för ett kärnvapenkrig är inte symboliska utan mycket pragmatiska och huvudsakligen politiska. Så länge diplomatin förminskas ökar militariseringen av relationerna mellan USA och Ryssland.

Vapen byggs för att användas. I I VK användes de nya massförstörelsevapen- olika sorters giftgaser. I slutet- 1945 i Japan- av II VK släpptes två atombomber. Länderna tillverkar inte vapen för att de skall stå i hyllorna eller i lager. På båda sidor men i synnerhet i USA pratas intensivt att utveckla mer precisa kärnstridsspetsar, för användning.

Idag höjer den extrema demoniseringen av Putin och den allt ökade rysskräcken i Västvärlden, lilla Ryssland till ett större hot än vad Sovjetunionen var, mot vilken de amerikanska kärnvapen utvecklades och var avsedda för.

Alla individer och andra större och mörka krafter som stödjer de obevisbara anklagelserna som härrör från "Ryssgate", Skripal-affären, Gas-attackerna och Trojkans bombningar i Syrien är krigshetsare och på ett eller annat sätt inblandad i krigs-, mat-, olja- och gruv-, läkemedel- och finansindustrin. Alla har sin egen agenda.

40 år sedan var det gräsrötterna genom intensiva protester som tvingade sina ledare på riksdagsnivå att agera mot kärnvapen, krig och svält. Idag finns inga kollektiva protester och demonstrationer. Identitetspolitiken har tagit över och ingen är intresserad att ta ansvar för kollektivet, för de många, för människosläktets överlevnad. Allt idag görs på individnivå. På så sätt kan inte politiker och politiken påverkas.

Människorna borde också kräva att M/S-media, TV-sändningar och kabelsändningarna ta sitt ansvar och slutar bojkotta alternativa tolkningar och alternativa experter som kan motverka argumenten för monopoliseringen av pro-Kalla Kriget och anti-Ryssland-politiken.

Men naturligtvis är det upp till Europa om Jorden förintas i ett kärnvapen-Armageddon. Det är Europa som möjliggör Washingtons aggression. Detta beror främst på de europeiska regeringarna oförmåga att förstår sitt potential att rädda Världen från Washingtons aggression. Sedan II VK:s slut har vi västeuropéer vant oss att vara Washingtons vasallstater och Östeuropa har efter Sovjetunionens fall accepterat i kanske ännu högre grad att vara Washingtons lydstater.

Genom att vara medlemmar i NATO har östra och centrala Europa tillåtit Washington att flytta sina positioner närmare den ryska gränsen, till Rysslands förtrytelse. I sin hybriska idioti har Washington börjat sin marsch mot Ryssland precis som Napoleon och Hitler gjorde. Och vi vet hur detta slutade. Marschen fortsatte med en statskupp i Ukraina och bombningarna av syriska militära positioner. Idag intensifierar både USA och flera europeiska länder sitt engagemang i Syrien vilket enbart leder till en eskalering av krisen. Vad kan stoppa detta?

Det som kanske förhoppningsvis skulle kunna sätta stop för att krig bryter ut är Europas beslut att dra sig ur det militära sammarbetet med Washington. Det finns inga militära fördelar för Europa att vara en del av NATO. Européerna är inte hotade av rysk aggression. Vi är mer hotade av Washingtons aggression mot Ryssland.

Om de amerikanska nykonservativa och dess israeliska allierade lyckas att provocera fram ett krig undrar jag vad som händer med Europa. Eller resten av Världen.

Hotet från NATO och Rysslands europeiska grannar har avsevärt försämrat relationerna även med EU:s nykonservativa icke valda representanter för att visa Europas underdånighet mot USA. Varför tillåter Europa detta scenario? Är Europa inget annat än samling av boskapsdjur som väntar på slakt på grund av de amerikanska nykonservativas intriger?

Finns det inga europeiska politiker med en gnutta förnuft, en gnutta integritet? Är det så svårt att förstå att USA utgör ett större hot för Europa och Världsfreden än något annat land?

Den imbecille amerikanske presidenten- kastrerad som han är av de mörka krafterna- har genom sitt beslut att drar sig ur USA-Iran-affären återigen höjt risknivån för ett storkrig. Trojkan- USA, England och Frankrike- fortsätter bomba syriska ställningar. Israel bombar oskiljaktigen i Syrien. Israel och Iran attackerar varandra. Israel hotar även att mörda Assad.

Och hur är det med den israeliska arméns mördande av obeväpnade, stenkastade palestinska civila?

Det är fruktansvärt tyst om allting.   

Och den svenska regeringen undertecknar nya militära sammarbetsavtal med USA.

För vidare läsning: The Nation: Prof. Stephen F. Cohen; Informationclearinghouse.info; www.clinicalservicesjournal.com/story/25262/...; Zero Hedge.

 

 

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Auktoritarismens återfödelse i Västvärlden
VAD GÖRA NU? Vem är monstret?
 

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Mordet på Kennedy Krim Gula Västarna Sanning Demokrati FN SBU Färgrevolution i Washington Vita västvärldens dominans Jens Stolenberg Avhumanisering Ingen giftattack i Gouma Kertjincidenten. Mänsklig förnedring Theokrati KREAB John Kiriakou Fejknyheter Västvärlden fångad i en våldspiral The Kitchen Turkiet invaderar Syrien Gasattacken i Douma Thrasymachos Guaidó folkets färrädare Protagoras Nordkoreakrisen Imperialismens logik Ryska atleternas bannlysning Sergei Skripal Ryska atleterna friades Statskuppen i Ukraina Yeltsin-Putin Carl Bildt William Blum OPCV William Binney Putin:lämna oss i fred Robert Fisk Befolkningens plundring Fredrik Karén USA hotar Ryssland Obamas krokodiltårar Förbjud Vänsterrörelsen Lee Harvey Oswald Modern Imperialis Ron Paul Liberalismens doktrin Anderna Utrottningen i Östra Ukraina Statskupp i USA Mördarorganisationen NATO Merci beaucoup France Krösus Statskuppen i Iran 1953 Trumps krigskabinett Förrädaren Trump Finansialiseringen Missiler mot Damaskus EU contra Nationalstaten MH17 Europas vansinne USA:s tvåfrontskrig Europeiskt återuppvaknande USA:s krigsbrott i Mosul Trumps FN-tal III:e Världskriget Jugoslavien MH-17 Betalda demostranter nonbeingzone Bombs for Peace MSC Trojkans krigsbrott Isolera Ryssland Visselblåsare Folkstyre Bildt-Georgien USA:s krigsbrott PropOrNot 2 God Bless America Det Turkiskt-kurdiska Kriget Zombifiering Scott Ritter CANVAS Putins tal Sofisterna Europas öde Spetznaz Stanislav Petrov Engelska provokationer Ingen fred med Ryssland Goda-Onda Petrodollar Mordet på Milosevic Multipolär värld USA:s statskupper OPCW George Sorros Rysslands oövervinliga vapen Axiom EU:s statsskuld Udo Ulfkotte Krigsvalet Obama en bedragare Palatskuppen mot Trump Jack Ruby Underkastelse eller Krig USA-NATO-EU Samir Amin Aymara-folket Lundin Oil Daniel McAdams An die Freude Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Slakthuset Damaskus Lucy Parson V för Venezuela Imaginär fiende SOHR CAS Fredspriset 2009 Amerikansk korståg Chang Wanguau Trump vs etablissemanget Eviga krigspartiet Europeisk integritet McCarthyismen Är det redan över för Trump? Det globala dårhuset Manafort och Gates Forum för Krig Vem är monstret? Stephen Cohen Edward Snowden Statskupp Alexis Tsipras Europas krigsbrott "Ryska propaganda" 5 minuter innan "midnatt" Nordkorea Israel bombar Syrien Apartheidkuppen i Bolivia Meningslöst att tala med Väst 11 september 2001 Revolution Västvärldens distopy Deir ez-Zor Internetcensur Novichok Helsinforsmötet Den begravda revolutionen Georgien Kina omringas Obamas fredspris Ukronazisterna Der ez-Zor Undrminera EU EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump den imbecille Kropotkin IPE Alvin A. Snyder Obama en krigsförbrytare Häxjakten mot Trump Warren-kommissionen Amerikanska baser=Vasallstat Västvärldens vampyrer Politisk dygd RAND Corporation Operation Gladio Vanessa Beeley Mörda Assad QE Religionens ok James Petras Gamarna i Caracas Sanktioner mot Kina Googlecensur Vita Hjälmarna Kiev-USA-Europa strategi Trump/Putin Vem tjänar på giftattacken? Mjuk makt Acela-korridoren Vänstern i koalition med högern Jan Öberg Papadopoulos USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 ECRR Undantagstillstånd Wikileaks Annektering Syriza USA:s terrorhandlingar Reporter utan Gränser G20-mötet Uncle Sam Ny kemisk attack i Syrien Evo Morales Europa:stumma underhuggare USA:s finde nr 1 Skyldigheter Irans isolering Det är värd priset nätneutralitet Västs nederlag i Syrien Trump-Putin mötet Politiska krav amerikansk fundamentalism USA: press på Kina Splittrat EU Ukrains invasion av Krim Koreakonflikten Ansvarsfull europeisk politik Internationell rätt Auktoritarism JIT Slakten I mosul Trump luras till krig Ryska invasionen Värdebaserad racism Apokalypsen nära Protagóras Julian Assange Kommittén för befrielse av Irak Northwoods Project H.R. 5732 Bomba Iran Falska vinster Religiös fascism John Bolton USA:s statskupp i Venezuela Vem fan bryr sig Svavlet Västvärldens besatta kampanj Ryssland pressad. Teknikrati 9/11 Slutgiltiga offensiv Konspirationsteori Trump Oligarkernas fiende Imperialismen Amerikanska Gulag Gramski Nytt sarinattack på väg Liberal demokrati 2 minuter innan midnatt OPWC Upp och kämpa människa SvD Plundring av Grekland IS USA:s allierade Project Veritas Hamburg en krigszon Ukrainanazisternas manifestation Vi är alla idioter Socialistiska reformer USA-ledda Imperiet Jus ad bellum Ansvar Glöm fred i Syrien El Pais Färgrevolutionen i Iran 2018 England och den politiska cirkusen. Kuppen mot Trump Totalitarismen i Europa Europas träldom Sydkinesiska Sjön EU en dödszon Ukrainas annektering av Krim Konflikten eskalerar Det tar aldrig slut Östra Ghouta Morder på Syrien Lance deHaven-Smith leda ett internationell upprop Obams fredspris Ändlös konflikt därför Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska han vill FN-rapporten om Israel och apartheid kanadensiska antidopping Vampyrer Kemisk attack i Syrien inte fred Wikealiks rättvisa WADA 9 September 2011 15 år efter 9/11 kommissionen skrev ett brev Modern Imperialism USA USA :s planer kräver frihet vilken mandat har dem Falska alternativ till Krig NATO Nationalstaten Statskuppen i Ukraian

Toroni

Besökare

Vi har 62 besökare och inga medlemmar online