Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden

Det är förvånande att vi fortfarand tror på våra (Västvärldens) smutsiga och lögnaktiga regeringar och M/S-media. Påstådda och fabricerade incidenter de sista 2 månaderna som skulle kunna utgöra den brinnande gnistan till mänsklighetens förintelse verkar plötsligt vara "borta". Det verkar som om ingenting har hänt. Anklagelser utan bevis, obevisade påståenden och oprövade hypoteser har kunnat resultera till den värsta militära sammandrabbningen mellan Västvärlden och Ryssland-Kina. Ryssgate finns ingen information om. Skripal-förgiftningen i England är plötsligt borta. Gasattacken i Douma är det tyst om. USA:s, Englands och Frankrikes bombningar i Syrien medför inga kommentarer längre. Och bombningarna fortsätter.

Rysslands upphittade inblandning i det amerikanska valet och den iscensatta Skripal-affären har otvivelaktigt förstärkt farorna för en storkonflikt som är inbyggda i det nya Kalla Kriget. Även den påstådda gasattacken i Douma och Västvärldens bombningar av "misstänkta" fabriker för produktion av kemiska medel i Syrien hade kunnat eskalera konflikten mellan Väst och Öst. En konflikt mellan USA och Ryssland som idag måste betraktas som betydligt farligare än dess föregångare 40 år sedan som även inbegriper risken för kärnvapenkrig.

När det gäller Ryssland inblandning och påverkan i de amerikanska presidentvalet 2016 har Representanthusets utredning kommit fram att det inte har varit någon sammansvärjning och officiellt befriar Trump från misstankar med samröre med ryssarna. I den 253-sidiga rapporten som offentliggjordes den 27 april står det att

"Medan Kommittéen inte fann bevis att Trumps kampanj samarbetade, koordinerade eller konspirerade med den ryska Regeringen, framgick dåligt omdöme och ogenomtänkta åtgärder av Trumps och Clintons kampanjer."

Kommittéen anklagar Ryssland för att attackerar Västdemokratier och användandet av cyber-spionage men kan ej bevisa en sammansvärjning mellan Trumps-kampanjen och Moskva. Vad utredningen däremot har visat är att en grupp rika donatorer från New York och Kalifornien finansierade den ryska utredningen där MI16-agenten Christofer Steel, Fusion GPS-byrån och förre senatorn Dianne Feinstein och Daniel Jones via en konsultfirma - PQG- i Washington var inblandade i. 

Clinton-kampanjen och Demokraterna finansierade projektet. En advokatfirma anlitade Fusion GPS i april 2016 och trots att Steel-dossiern misslyckades med att hjälpa Hillary Clinton att vinna valet fortsatte Fusion GPS och Steel, finansierade av  PQG, sin orkestrerade utredning. 

Vidare visar att sammansvärjningen att undergräva presidentvalet 2016 och underminera Trump var främst ett resultat av Obamas Justitiedepartement och FBI enligt Republikanen Ron Desanti. Om detta är sant är det en chockerande anklagelse mot de mörka krafternas inblandning i den amerikanska politiken som går ända upp till toppen. "Igår [19 januari] läste jag en oroande rapport från det amerikanska representanthuset som väcker frågor om Obamas Justitiedepartement och den så kallade sammansvärjningsutredningen" twittrade Desanti.

När det gäller mordförsöket på Skripal finns det inget övertygande motiv att Putin personligen skulle gynnas av morden. En avdankad dubbelspion som om Ryssland hade velat eliminera hade kunnat göra betydligt tidigare. En annan faktor som stärker misstankarna- och bevisen enligt Ryssland- att mordförsöket iscensattes av den engelska underrättelsetjänsten är det kommande Fotbolls-VM i Ryssland som både den ryska regeringen och det ryska folket anser vara prestigefyllt och av stort betydelse för hela nationen. Ett sådant incident som Skripal skulle säkert omkullkasta planerna. Varför riskera? 

Inga rättsmedicinska eller andra bevis har presenterats om vilket nervgas det var eller om Ryssland har det. Och även om så vore fallet, om Ryssland verkligen var det enda landet som använde ett sådant gift är det inte bevisat när, var och hur Skripal och hans dotter utsattes för det. Inte heller går det att förstå varför dessa två och alla andra som blev utsatta för detta dödliga giftet fortfarande är vid liv. Det verkar även vara av minde betydelse att innan OPCW, som den ansvariga organisationen för förbud mot kemiska vapen, gjort sina obligatoriska analyser och medan den engelska regeringen vägrade att ge den ryska regeringen det efterfrågade provet att analysera deklarerade den engelska regeringen att det är "högst sannolikt" att Putin hade beställt attacken.

I flera veckor nu har inget nytt rapporterats om Skripal-fallet. Det verkar som om det görs även försök att ändra den offentliga dokumentationen för att förbjuda den engelska media att rapportera om fallet. Den f.d. engelska ambassadören Craig Murray som citerar Clive Ponting misstänker att den engelska regeringen kommer att utfärda en så kallad D-Notice dvs en officiell begäran till nyhetsredaktörer att inte publicera eller sända material av säkerhetsskäl.

Enligt visselblåsaren Pointing skall Skripal-affären vara ett "internt-jobb". Allt om Skripal-fallet kommer troligtvis att hemligstämplas.

Även Channel 4-korrespondenten Alex Thomson twittrade den 12 mars om D-Notice och en MI6 agent vid namn Pablo Miller som rekryterade Skripal och blev hans handledare. Christofer Steel- ni minns väl Steel-dossiern med alla anklagelser om Trumps samröre med ryssarna- skall också ha varit inblandad i Skripal-fallet.  

Den undersökande journalisten Dilyana Gaytandzhiev rapporterade den 26 april att Spripal utsattes för ett drog- opiat 100 gånger starkare än heroin- vid namn Fentanyl och inte Novichok-gasen. Detta i enlighet med information från UK Clinical Services Journal(CSJ), Salisbury Distriktsjukshuset. Efter Gaytandzhiev twitter ändrades rapporten dagen efter, den 27 april.

Det är väldigt tyst i Västvärldens media om Skripal-fallet och det verkar göras aktiva försök att avlägsna och dölja material om fallet. Varför den engelska regeringen förbjuder vidare publikation om fallet när det är Ryssland och Putin personligen som gett order om mordet är svårt att förstå. En annan sak som är svårt att förstå är var Sergei och Julia Skripal befinner sig och hur de mår. Varför är de så tysta?

Både Ryss- och Skripal-affären har ett och annat gemensamt: I båda fallen anklagades Putin personligen. I båda fallen presenterades inga aktuella fakta. I båda fallen utvisades 100-tals ryska diplomater från USA och Europa vilket ledde till ytterligare spänningar i de amerikansk-ryska relationerna och med dem en ökad risk för ett kärnvapenkrig.

I frågan om de av Trojkan - USA, England, Frankrike- bombningarna av tre faciliteter i Syrien som skall ha tillverkat kemiska vapen har man inte kunna hitta några bevis av varken journalister eller andra oberoende parter. Inte heller har OPCW har kunnat hitta bevis eller spår av kemiska vapen i faciliteterna bombats av Trojkan. Frågan till Washington och dess lakejer som borde ställas är "Om detta[kemiska vapen] vore sant borde inte ett moln av dödligt gas frisläppas och döda alla i sin väg?"

Det som föregick de menigslösa Trojkans bombningarna är den "kemiska attacken på civila i Douma", som aldrig ägt rum. Under tiden vi alla med spänning väntar på OPCW:s utredning begärde Ryssland att vittnen från Douma skulle förhöras i Hague. Där förminskades de "civila som blev utsatta för den syriska regeringens kemiska attack". De blev inte betrodda för de förnekade att en kemiska attack ägde rum.

Samma skrikande och förvirande civila och barn som duschades med vatten, förmodligen för att saneras, var den centrala delen i filmen för att övertyga Västvärldens befolkning att en kemisk attack ägde rum i Douma. Ryssland hämtade samma personer som visas på video till Bryssel där de fick berätta, för de få som ville lyssna, att allting var iscensatt. Deras vittnesbörd viftades bort som bisarra. Ingen ville lyssna på vad de hade att säga. Människor vars liv sattes i fara av gangstrar ville man inte tro på. Dessutom har ryssarna anklagats för att ha iscensatt denna "maskerad" med vittnena i Hague.

Västvärlden och Hague valde att vägra tro på dessa människor förmodligen i väntan på vad OPCW-utredarna kommer att hitta i Douma. Om de hittar någonting. Det finns inget att hitta. Det som ryssarna och syrierna däremot har hittat och fortsätter att hitta både i Douma och i andra befriade områden är kemiska vapen från Tyskland och England.

Och anklagelserna att ryssarna redan har sanerat området är att direkt ljuga. Man kan inte sanera bort alla bevis på gas och kemiska vapen.

Dr. Christofer Busby, Europeiska Kommittéen för Strålningsrisk (ECRR) säger att "Jag tror fullständigt på Robert Fisk och jag tror att det var ett propagandatrick utfört av dessa "Vita Hjälmar"-folket. Sedan uppstår naturligtvis frågan om vem som gav order, om de gjorde det på eget bevåg eller om det var en operation som kontrollerades från högre ort, av amerikanerna troligtvis eller av England."

På frågan om Ryssland eller Syrien har kunnat mixtra med bevisen svarar Busby att det är en omöjlighet. "Absolut ingen chans att kunna göra det. Om de kemiska vapen var där och om vi kan förlita oss på OPCW och deras laboratorier borde de hitta dem...om de[ryssarna] vill eliminera bevis måste du byta ut proverna med rena prover. Då måste man stjäla proverna och ersätta dem med rena prover...Men det enklaste sättet vore ...att tillsätta nervgift eller kemisk vapen-materiel på proverna innan de når laboratoriet och jag tror faktiskt att det har förekommit anklagelser om detta i Skripal-fallet".

Busby tror vidare att Skripal- och Douma- incidenten måste betraktas som en enda operation. "Jag tror det är en operation. Det finns alldeles för många tillfälligheter. Det handlar om kemiska vapen som har sin början i England som sedan flyttas till Syrien...utförd av...dessa militaristiska hökar och deras underrättelsetjänster som har existerat sedan andra Världskriget, genom Det Kalla Kriget och till idag i Pentagon och den engelska underrättelsetjänsten....Det finns en större plan bakom scenen som har med petrodollarn att göra, det har att göra med de globala intressesfären."

Det är fruktansvärt tyst om allting nu. 

Orsakerna till de nya riskerna för ett kärnvapenkrig är inte symboliska utan mycket pragmatiska och huvudsakligen politiska. Så länge diplomatin förminskas ökar militariseringen av relationerna mellan USA och Ryssland.

Vapen byggs för att användas. I I VK användes de nya massförstörelsevapen- olika sorters giftgaser. I slutet- 1945 i Japan- av II VK släpptes två atombomber. Länderna tillverkar inte vapen för att de skall stå i hyllorna eller i lager. På båda sidor men i synnerhet i USA pratas intensivt att utveckla mer precisa kärnstridsspetsar, för användning.

Idag höjer den extrema demoniseringen av Putin och den allt ökade rysskräcken i Västvärlden, lilla Ryssland till ett större hot än vad Sovjetunionen var, mot vilken de amerikanska kärnvapen utvecklades och var avsedda för.

Alla individer och andra större och mörka krafter som stödjer de obevisbara anklagelserna som härrör från "Ryssgate", Skripal-affären, Gas-attackerna och Trojkans bombningar i Syrien är krigshetsare och på ett eller annat sätt inblandad i krigs-, mat-, olja- och gruv-, läkemedel- och finansindustrin. Alla har sin egen agenda.

40 år sedan var det gräsrötterna genom intensiva protester som tvingade sina ledare på riksdagsnivå att agera mot kärnvapen, krig och svält. Idag finns inga kollektiva protester och demonstrationer. Identitetspolitiken har tagit över och ingen är intresserad att ta ansvar för kollektivet, för de många, för människosläktets överlevnad. Allt idag görs på individnivå. På så sätt kan inte politiker och politiken påverkas.

Människorna borde också kräva att M/S-media, TV-sändningar och kabelsändningarna ta sitt ansvar och slutar bojkotta alternativa tolkningar och alternativa experter som kan motverka argumenten för monopoliseringen av pro-Kalla Kriget och anti-Ryssland-politiken.

Men naturligtvis är det upp till Europa om Jorden förintas i ett kärnvapen-Armageddon. Det är Europa som möjliggör Washingtons aggression. Detta beror främst på de europeiska regeringarna oförmåga att förstår sitt potential att rädda Världen från Washingtons aggression. Sedan II VK:s slut har vi västeuropéer vant oss att vara Washingtons vasallstater och Östeuropa har efter Sovjetunionens fall accepterat i kanske ännu högre grad att vara Washingtons lydstater.

Genom att vara medlemmar i NATO har östra och centrala Europa tillåtit Washington att flytta sina positioner närmare den ryska gränsen, till Rysslands förtrytelse. I sin hybriska idioti har Washington börjat sin marsch mot Ryssland precis som Napoleon och Hitler gjorde. Och vi vet hur detta slutade. Marschen fortsatte med en statskupp i Ukraina och bombningarna av syriska militära positioner. Idag intensifierar både USA och flera europeiska länder sitt engagemang i Syrien vilket enbart leder till en eskalering av krisen. Vad kan stoppa detta?

Det som kanske förhoppningsvis skulle kunna sätta stop för att krig bryter ut är Europas beslut att dra sig ur det militära sammarbetet med Washington. Det finns inga militära fördelar för Europa att vara en del av NATO. Européerna är inte hotade av rysk aggression. Vi är mer hotade av Washingtons aggression mot Ryssland.

Om de amerikanska nykonservativa och dess israeliska allierade lyckas att provocera fram ett krig undrar jag vad som händer med Europa. Eller resten av Världen.

Hotet från NATO och Rysslands europeiska grannar har avsevärt försämrat relationerna även med EU:s nykonservativa icke valda representanter för att visa Europas underdånighet mot USA. Varför tillåter Europa detta scenario? Är Europa inget annat än samling av boskapsdjur som väntar på slakt på grund av de amerikanska nykonservativas intriger?

Finns det inga europeiska politiker med en gnutta förnuft, en gnutta integritet? Är det så svårt att förstå att USA utgör ett större hot för Europa och Världsfreden än något annat land?

Den imbecille amerikanske presidenten- kastrerad som han är av de mörka krafterna- har genom sitt beslut att drar sig ur USA-Iran-affären återigen höjt risknivån för ett storkrig. Trojkan- USA, England och Frankrike- fortsätter bomba syriska ställningar. Israel bombar oskiljaktigen i Syrien. Israel och Iran attackerar varandra. Israel hotar även att mörda Assad.

Och hur är det med den israeliska arméns mördande av obeväpnade, stenkastade palestinska civila?

Det är fruktansvärt tyst om allting.   

Och den svenska regeringen undertecknar nya militära sammarbetsavtal med USA.

För vidare läsning: The Nation: Prof. Stephen F. Cohen; Informationclearinghouse.info; www.clinicalservicesjournal.com/story/25262/...; Zero Hedge.

 

 

 

 

Auktoritarismens återfödelse i Västvärlden
VAD GÖRA NU? Vem är monstret?
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
onsdag, 20 januari 2021

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Koreakonflikten Syriza James Petras Evo Morales Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Jens Stolenberg Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Operation Gladio Jan Öberg Novichok Julian Assange Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet Det globala dårhuset Engelska provokationer Mänsklig förnedring FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Visselblåsare Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Wikileaks Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA

Toroni

Besökare

Vi har 70 besökare och inga medlemmar online