Fria tankar

Tankar och funderingar om det ena och ...

Auktoritarismens återfödelse i Västvärlden

Västvärldens demokrati har varit döende länge. I ansträngningarna att forma EU röstade aldrig befolkningen utan folkets öde styrdes av riksdagsbeslut, i vissa länder. I andra länder där befolkningen fick möjligheten att styra sitt eget öde röstade befolkningen emot ett medlemskap. Men det får naturligtvis inte hända. Därför valde länderna efter en period av intensiv propaganda och hotet att vara exkluderad från Europa att tvinga befolkningen att återrösta i folkomröstning. Efter en period med hjärntvättande maskinerier med avsikt att ingjuta rädsla för att vara utanför offrades nationalstaten till EU.

Västvärldens eliter avskyr demokrati. De tolererar demokratin enbart som ett täckmantel för att tjäna sina egna syften. Med hänsyn till kriserna Västvärldens egennyttiga elitpolitik har skapat kommer reaktionen att vara att, förr eller senare, påtvinga ett auktoritär system i EU som kommer att bestämma över valresultat i enskilda länder. Det är mycket möjligt att Europas demokratiska era närmar sig slutet.

Det europeiska folket vars regeringar sålde ut sitt lands suveränitet till EU börjar äntligen inse svårigheterna att styra sig själva. I den senaste "bankerna är för stora för att misslyckas"-krisen försökte italienarna och grekerna att styra sig själva under demokratiska former men det var inte tillåtet. I Italien har folket röstat på och försökt att föra till makten två anti-etablissemang politiska partier, visserligen högervridna men som fått solid majoritet i båda kamrarna.

EU:s Gunther Oettinger, EU-kommissionär, sade tydligt att det är inte "acceptabelt" för italienarna att rösta på dessa anti-etablissemang-partier och hotade Italien med en finansiell destabilisering för att lära dem "hur man röstar". Antigen köpt eller inte valde ITALIENS PRESIDENT ATT IGNORERA VALRESULTATET och försökte att utse ett teknokratiskt kabinett som skulle åsidosätta det demokratiska utfallet.

Den Europeiska Kommissionen utsåg Mario Monti 2011, en bankir, till Italiens premiärminister efter Berlusconi. Monti är styrelsemedlem i Goldman Sachs, Europeisk ordförande i Trilaterala Kommissionen och medlem i Bilderberg-gruppen. Behöver man säga mer?

I det nya Italien har de traditionella politiska partierna förintats. Det Italienska Kommunistiska Partiet, en gång den starkaste i den kapitalistiska världen har försvunnit. Därmed även arbetarklassen. Medelklassen är utblottad, den sociala strukturen har kollapsat och korruptionen frodas. Partierna har ersatts av de så kallade "populisterna".

Dessa partier, Lega och 5 Stjärnors-rörelse(M5S), vann valet i mars och försöker febrilt bilda regering. Lega är ett uttryck för frustrationerna i norra Italien som fortfarande är produktiv och kräver lägre skatter, en ny nationell valuta, en mindre cirkulation av Euron och begränsningar i migrationen. 5-Stjärna-rörelsen anses vara en arvtagare till det forna Kommunistiska Partiet men med en annorlunda sociala bas som ersatt arbetarklassen. Har sin bas i södra Italien och kräver en lägsta lön på 750 euro/månad för att minska de katastrofala sociala effekterna de senaste 10 åren: 20% arbetslöshet, 40% arbetslöshet bland de unga och etableringen av den organiserade brottsligheten som den största arbetsgivaren.

M5S och Lega har upprepade gånger deklarerat att sanktionerna mot Ryssland är fel, att kriget i Libyen var ett misstag och samma misstag bör inte upprepas i Syrien och påpekade att alla dessa krig som Västvärlden för resulterar i den okontrollerade invandringen till Europa. Enligt dessa partier som i mars fick mandat att implementera sin politik finns det bara ett alternativ.

Vad som hände sedan var ytterligare ett exempel på vad som har blivit rutin i Europa: att krossa självständigheten för enskilda stater och att ignorera folkets vilja. Med smarta undanmanöver accepterade Italiens president Sergio Mattarella inte Paolo Savona som regeringens ekonomiminister som hade intagit en mild anti-europeisk ställning och kritisk inställning till euro, ville skapa av en paralellvaluta och lovade att strida för det italienska folket. Matarella gjorde allt i sin makt för att skydda teknokratin, i Bryssel, de stora bankerna och lobby-grupperna genom att neutralisera M5S-Lega-regeringen.

Genom sitt agerande skyddade Matarella också NATO-intressen då den nya regeringen emotsatte sig sanktionerna mot Ryssland och fortsatta krig. Men framförallt emotsatte sig den nya regeringen den socio-ekonomiska politiken grundad på åtstramning, lägre löner, lägre pensioner, högre skatter och privatisering av folklig egendom. Med andra ord total utsugning.

Sabotage av den europeiska byråkratin i samarbete med Bryssel och Washington och den korrupte Matarella som föredrar att ge stöd åt de internationelle eliten än de nationella intressena uttryckt av valets utfall.  

Det nya Italien får samma behandling som alla andra länder vars valresultat inte är i enlighet med den nyliberala globalistiska elitens önskningar. Detta måste stoppas. Såsom det gjordes med Grekland och alla andra motsträviga nationer som Ryssland, Venezuela, Kina, Syrien, Libanon, Iran, Libyen mm som valt sin egen väg. Och nu även Nicaragua.

Grekland upplevde samma sak. Lucas Papadimos, en bankir, utsågs till premiärminister av Kommissionen efter Georgios Papandreou, 2011. Sedan när grekerna lyckades att välja en anti-etablissemang-regering med Alexis Tsipras i spetsen och Giannis Varoufakis som ekonomiminister, använde EU ekonomiska hot och straff för att hindra den grekiska regeringen att utföra det de blev valda för. Utsugningen blev och är fortfarande total.  

I USA har det gjorts och görs fortfarande stora ansträngningar av det Demokratiska Partiet och den etablerade media att störta den valda imbecille presidenten Trump. De har misslyckats att fördriva honom från sin tjänst men de har lyckats att hindra honom från att normalisera relationerna med Ryssland och att dra tillbaka styrkorna från Mellanöstern.

Men det europeiska folket är inte bara hotat av den ekonomiska eliten och storkapitalet som nu allt tydligare visar hur de styr politiska beslut som undergräver nationella intressen och exploaterar folket. Vår allierade USA utnyttjar även den USA-ledda krigsorganisationen NATO för att kränka och förnedra det europeiska folket. Och även för att utmana Ryssland.

Till sin hjälp har USA/NATO inte bara korrupta europeiska politiker utan även den etablerade och uppköpta M/S-media vars pågående kampanj att demonisera Ryssland har äntligen gett utdelning. Polen har inbjudit USA:s militär att permanenta sin vistelse i landet. Vad Polen vill är att permanenta ockupationen av landet.

Förr i tiden spenderade nationerna miljarder för att försvara sig från främmande ockupation. Idag skriver de flesta ut checkar för att försäkra sig om att bli ockuperade. Polen förutom de 2 % av BNP som landet betalar till NATO är villig även att betala USA ytterligare 2 miljarder dollar för att ta emot amerikanska soldater på sitt territorium. Ännu fler permanenta amerikanska militära baser i Europa.

Det verkar som om Polen inte har några inrikesproblem som pengarna kunde avsättas för. Därför väljer de polska auktoritära politiker att inte hörsamma den egna befolkningen och försöka tillgodose behoven inom skolan, pensionerna, hälsan, höja lönerna och annat utan bombarderade av Västvärldens och i synnerhet den etablerade media-propaganda med myten om "ryska aggression", såsom sagan berättas, kan de nya baserna så nära den ryska gränsen att utgöra ytterligare ett alvarligt hot mot Ryssland. Detta kan medföra att konflikten mellan Ryssland och USA/NATO/EU utvidgas ytterligare och kanske även påbörja en attack på europeiska mark. 

Naturligtvis har Ryssland inget att tjäna på att invadera sina grannar, Baltstaterna eller Polen. Det skulle kunna leda till oanade konsekvenser för hela planeten. Det är man helt medveten om. Å andra sidan har USA inget att förlora genom att acceptera Polens generösa förslag och förflyta sina trupper från Tyskland till Polen. Ju närmare Ryssland desto bättre.

I början av juni åkte stora militära konvojer på Europas gator som en övning ämnad att förbättra transporterna och logistiken på kontinenten i fall av krig. Destinationen var lakejstaterna Baltikum, Polen, Rumänien, Bulgarien och även Ungern. De 3 300 amerikanska soldaterna är en del av Operation Atlantic Resolve, Washingtons pågående svar till Ukraina-krisen och Krim-halvöns återförening med Ryssland 2014. Det är i alla fall vad de vill att vi skall tro på.

De massiva trupp- och materielförflytningar är en av de största sedan det Kalla Krigets slut. Reaktionerna av den tyska och tjeckiska befolkningen och lokalpolitikerna var inte positiva. Demonstranterna var inte många men de väntade på amerikanerna och alla militära fordon i Brandenburg. Deutsche Welle som var på plats fångade några av rösterna mot de amerikanska truppförflyttningarna: "Vi tycker inte att det är rätt tid för truppförflytningar till gränsen mellan Polen och Ryssland...Det måste finnas en diplomatisk väg och inte enbart sabelrasslande" sade Diane Golze, arbetsminister i Brandenburg regionen. 

I Tjeckien uppmanades folk att inte kasta ägg och tomater på ockupanterna. Det skulle medföra en fängelsestraff på upp till 3 år.

NATO:s allt intensivare närvaro och varningar om Ryssland som ett säkerhetshot i Europa och även Trumps uppdelning av EU-länderna i lojala och icke lojala utgör ett hot i sig för Europa. Distinktionen mellan medlemsländerna i NATO, de som betalar 2% av sin BNP i militära utgifter och de som inte vill betala lika mycket för att avlasta USA:s ekonomiska börda, uppluckringen av Iran-avtalet, sanktionerna mot Ryssland, USA:s ekonomiska problem med handelsunderskott och de påförda tullavgifterna för Europa och resten av världen skulle kunna splittra Europa ännu mer och är ett större säkerhetshot än vad Rysslands utgör.

Vad Washington är ute efter är att länder som Tyskland och de övriga 21 skall höja sina militära utgifter för att köpa fler USA-tillverkade krigsplan, helikoptrar och krigsfartyg till Europa. Trump vill att medlemstaterna i NATO skall rädda den amerikanska ekonomin, genom att ruinera Europa. Därför använder han NATO som en politisk mekanism. Länder - 22 av 29- som inte bidrar i enlighet med de godtyckliga amerikanska kraven kallas för illojala.

Washington har sedan det andra Världskrigets slut gjort Europa beroende av hennes militära närvaro via NATO. Nu används NATO återigen för att  göra Europa ekonomiskt beroende genom att hota länderna som försöker normalisera handelsrelationerna med Ryssland och Iran och anser på något sätt att dessa länder är förrädare. 

Otvivelaktigt måste USA idag betraktas som ett reellt hot mot Europa och dess utveckling.

Men så länge allting i slutändan handlar om pengar kommer EU och Bryssel att utgöra den mest auktoritära politiska kraften som inte många enskilda länder kan stå emot. 

Pengar används för att skaffa sig politisk makt och den politiska makten för att skaffa sig pengar. Den globalistiska fronten koncentrerad runt finansiell spekulation och exploatering av nationella tillgångar har under 3 decennier byggt upp dess politiska nätverk som består av NGOs, tankesmedjor, journalister, experter och parlamentariker runt om USA och i Europa. Stora finansiella, ekonomiska och affärsintressen har cementerat en solid och varaktig relation mellan stora industrigrupper- krigs- och säkerhetsindustrin, medicin-, jordbruks-, olje- och gruvindustrin- och nationella politiker ofta mutade att anta lagar mot det egna landet och det egna folket.  

Det har pågått alldeles för länge.

Det europeiska folket verkar ha allt svårare för att foga sig efter de internationella oligarkernas önskningar och omdirigerar sina val till de mest anti-etablissemang partier. De mest trovärdiga kandidater verkar vara de som öppet går emot de nyliberala ekonomiska åtgärderna påtvingade de senaste 20-25 åren av den finansiella eliten. Dessa åtgärder har påtvingats endast för att berika de redan bemedlade och förslava resten genom skuldsättning och mindre monetär och militär suveränitet.

Det går inte längre att förminska det som sker runt om i Europa. Motståndet mot den allt reducerade nationella suveräniteten och de allt mer försämrade individuella ekonomiska förutsättningarna de sista 25 åren är inte tillfälliga. Brexit är inte en tillfällighet. Inte heller en isolerad händelse. Le Pens framgång och de andras högerextremas i Österrike, Belgien, Hungern, Tyskland, Grekland och även nu i Italien är symptom på hur det europeiska befolkningen mår efter 25 års av exploatering.

I vår demokratiska Västvärld anklagas Ryssland och Kina som auktoritära stater. Jag undrar?

För övrigt är det tyst- som vanligt - i Västvärldens media angående DE RYSKA ATLETERNAS dopingsanklagelser. Skandalen har pågått sedan 2014. I februari återkallade CAS- Idrottens Skiljedomstol med säte i Lausanne, Schweiz- bannlysningen av 28 ryska idrottsmän/kvinnor som fick tillbaka sina medaljer. De flesta från de olympiska spelen i Sochi. I slutet av april gick CAS igenom den 160-sidiga rapporten som låg till grund för anklagelserna som resulterade i avstängningen av hela ryska lag i olika sporter från Rio 2016 och Pyeongyang 2018. Rapporten visade sig inte kunna hålla för en rättslig prövning. 

"Visselblåsare" Grigory Rodchenko som fortfarande befinner sig i USA och åtnjuter vittnesskyddsprogrammet har anmälts av de ryska atleterna och den ryska staten. Enligt CAS anses anklagelserna vara "skvaller" av "mycket begränsad" värde- när det gäller det prestationshöjande Duchess-coktail- och "inte styrkt av vidare bevisning" när det gällde "Sochi-planen" att pumpa alla atleter med prestationshöjande droger. Rodchenko vittnade via Skype om anklagelserna mot de ryska idrottarna och den ryska staten "bakom ett skynke som dolde hela överkroppen.." enligt CAS. 

Vid korsförhöret tog han tillbaka i princip alla anklagelser mot de ryska atleterna, sade att han aldrig sett med egna ögon användningen av drogerna eller själv observerad någon idrottare nyttja droger.

Richard McLaren, f.d. ordförande i WADA som sammanställde rapporten grundat på Rodchenkos lögner vilket resulterade i att hundratals ryska idrottare bannlystes avfärdades av CAS på grund av bristande bevisning. CAS accepterade inte McLarens spekulationer och påståenden.

De ryska atleterna friades från anklagelserna med det ignorerades av Västvärlden.

"...the whole mess stinks", USADA, amerikanska antidopingsbyrå.

"...hur långt har lepran (spetälska) av Västvärldens civilisation spridit sig...", Nikos Kazantzakis 

 För mer Läsning: www.strategic-culture.org; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.;

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Det amerikanska militärkomplexets och NATO:s budsk...
Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden
 

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Mordet på Kennedy Krim Gula Västarna Sanning Demokrati FN SBU Färgrevolution i Washington Vita västvärldens dominans Jens Stolenberg Avhumanisering Ingen giftattack i Gouma Kertjincidenten. Mänsklig förnedring Theokrati KREAB John Kiriakou Fejknyheter Västvärlden fångad i en våldspiral The Kitchen Turkiet invaderar Syrien Gasattacken i Douma Thrasymachos Guaidó folkets färrädare Protagoras Nordkoreakrisen Imperialismens logik Ryska atleternas bannlysning Sergei Skripal Ryska atleterna friades Statskuppen i Ukraina Yeltsin-Putin Carl Bildt William Blum OPCV William Binney Putin:lämna oss i fred Robert Fisk Befolkningens plundring Fredrik Karén USA hotar Ryssland Obamas krokodiltårar Förbjud Vänsterrörelsen Lee Harvey Oswald Modern Imperialis Ron Paul Liberalismens doktrin Anderna Utrottningen i Östra Ukraina Statskupp i USA Mördarorganisationen NATO Merci beaucoup France Krösus Statskuppen i Iran 1953 Trumps krigskabinett Förrädaren Trump Finansialiseringen Missiler mot Damaskus EU contra Nationalstaten MH17 Europas vansinne USA:s tvåfrontskrig Europeiskt återuppvaknande USA:s krigsbrott i Mosul Trumps FN-tal III:e Världskriget Jugoslavien MH-17 Betalda demostranter nonbeingzone Bombs for Peace MSC Trojkans krigsbrott Isolera Ryssland Visselblåsare Folkstyre Bildt-Georgien USA:s krigsbrott PropOrNot 2 God Bless America Det Turkiskt-kurdiska Kriget Zombifiering Scott Ritter CANVAS Putins tal Sofisterna Europas öde Spetznaz Stanislav Petrov Engelska provokationer Ingen fred med Ryssland Goda-Onda Petrodollar Mordet på Milosevic Multipolär värld USA:s statskupper OPCW George Sorros Rysslands oövervinliga vapen Axiom EU:s statsskuld Udo Ulfkotte Krigsvalet Obama en bedragare Palatskuppen mot Trump Jack Ruby Underkastelse eller Krig USA-NATO-EU Samir Amin Aymara-folket Lundin Oil Daniel McAdams An die Freude Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Slakthuset Damaskus Lucy Parson V för Venezuela Imaginär fiende SOHR CAS Fredspriset 2009 Amerikansk korståg Chang Wanguau Trump vs etablissemanget Eviga krigspartiet Europeisk integritet McCarthyismen Är det redan över för Trump? Det globala dårhuset Manafort och Gates Forum för Krig Vem är monstret? Stephen Cohen Edward Snowden Statskupp Alexis Tsipras Europas krigsbrott "Ryska propaganda" 5 minuter innan "midnatt" Nordkorea Israel bombar Syrien Apartheidkuppen i Bolivia Meningslöst att tala med Väst 11 september 2001 Revolution Västvärldens distopy Deir ez-Zor Internetcensur Novichok Helsinforsmötet Den begravda revolutionen Georgien Kina omringas Obamas fredspris Ukronazisterna Der ez-Zor Undrminera EU EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump den imbecille Kropotkin IPE Alvin A. Snyder Obama en krigsförbrytare Häxjakten mot Trump Warren-kommissionen Amerikanska baser=Vasallstat Västvärldens vampyrer Politisk dygd RAND Corporation Operation Gladio Vanessa Beeley Mörda Assad QE Religionens ok James Petras Gamarna i Caracas Sanktioner mot Kina Googlecensur Vita Hjälmarna Kiev-USA-Europa strategi Trump/Putin Vem tjänar på giftattacken? Mjuk makt Acela-korridoren Vänstern i koalition med högern Jan Öberg Papadopoulos USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 ECRR Undantagstillstånd Wikileaks Annektering Syriza USA:s terrorhandlingar Reporter utan Gränser G20-mötet Uncle Sam Ny kemisk attack i Syrien Evo Morales Europa:stumma underhuggare USA:s finde nr 1 Skyldigheter Irans isolering Det är värd priset nätneutralitet Västs nederlag i Syrien Trump-Putin mötet Politiska krav amerikansk fundamentalism USA: press på Kina Splittrat EU Ukrains invasion av Krim Koreakonflikten Ansvarsfull europeisk politik Internationell rätt Auktoritarism JIT Slakten I mosul Trump luras till krig Ryska invasionen Värdebaserad racism Apokalypsen nära Protagóras Julian Assange Kommittén för befrielse av Irak Northwoods Project H.R. 5732 Bomba Iran Falska vinster Religiös fascism John Bolton USA:s statskupp i Venezuela Vem fan bryr sig Svavlet Västvärldens besatta kampanj Ryssland pressad. Teknikrati 9/11 Slutgiltiga offensiv Konspirationsteori Trump Oligarkernas fiende Imperialismen Amerikanska Gulag Gramski Nytt sarinattack på väg Liberal demokrati 2 minuter innan midnatt OPWC Upp och kämpa människa SvD Plundring av Grekland IS USA:s allierade Project Veritas Hamburg en krigszon Ukrainanazisternas manifestation Vi är alla idioter Socialistiska reformer USA-ledda Imperiet Jus ad bellum Ansvar Glöm fred i Syrien El Pais Färgrevolutionen i Iran 2018 England och den politiska cirkusen. Kuppen mot Trump Totalitarismen i Europa Europas träldom Sydkinesiska Sjön EU en dödszon Ukrainas annektering av Krim Konflikten eskalerar Det tar aldrig slut Östra Ghouta Morder på Syrien Lance deHaven-Smith leda ett internationell upprop Obams fredspris Ändlös konflikt därför Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska han vill FN-rapporten om Israel och apartheid kanadensiska antidopping Vampyrer Kemisk attack i Syrien inte fred Wikealiks rättvisa WADA 9 September 2011 15 år efter 9/11 kommissionen skrev ett brev Modern Imperialism USA USA :s planer kräver frihet vilken mandat har dem Falska alternativ till Krig NATO Nationalstaten Statskuppen i Ukraian

Toroni

Besökare

Vi har 62 besökare och inga medlemmar online