Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 484 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 486 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 487 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 488 Auktoritarismens återfödelse i Västvärlden - Antifon - Blogg
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 777 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 1912 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 2619 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 2673

Auktoritarismens återfödelse i Västvärlden

Västvärldens demokrati har varit döende länge. I ansträngningarna att forma EU röstade aldrig befolkningen utan folkets öde styrdes av riksdagsbeslut, i vissa länder. I andra länder där befolkningen fick möjligheten att styra sitt eget öde röstade befolkningen emot ett medlemskap. Men det får naturligtvis inte hända. Därför valde länderna efter en period av intensiv propaganda och hotet att vara exkluderad från Europa att tvinga befolkningen att återrösta i folkomröstning. Efter en period med hjärntvättande maskinerier med avsikt att ingjuta rädsla för att vara utanför offrades nationalstaten till EU.

Västvärldens eliter avskyr demokrati. De tolererar demokratin enbart som ett täckmantel för att tjäna sina egna syften. Med hänsyn till kriserna Västvärldens egennyttiga elitpolitik har skapat kommer reaktionen att vara att, förr eller senare, påtvinga ett auktoritär system i EU som kommer att bestämma över valresultat i enskilda länder. Det är mycket möjligt att Europas demokratiska era närmar sig slutet.

Det europeiska folket vars regeringar sålde ut sitt lands suveränitet till EU börjar äntligen inse svårigheterna att styra sig själva. I den senaste "bankerna är för stora för att misslyckas"-krisen försökte italienarna och grekerna att styra sig själva under demokratiska former men det var inte tillåtet. I Italien har folket röstat på och försökt att föra till makten två anti-etablissemang politiska partier, visserligen högervridna men som fått solid majoritet i båda kamrarna.

EU:s Gunther Oettinger, EU-kommissionär, sade tydligt att det är inte "acceptabelt" för italienarna att rösta på dessa anti-etablissemang-partier och hotade Italien med en finansiell destabilisering för att lära dem "hur man röstar". Antigen köpt eller inte valde ITALIENS PRESIDENT ATT IGNORERA VALRESULTATET och försökte att utse ett teknokratiskt kabinett som skulle åsidosätta det demokratiska utfallet.

Den Europeiska Kommissionen utsåg Mario Monti 2011, en bankir, till Italiens premiärminister efter Berlusconi. Monti är styrelsemedlem i Goldman Sachs, Europeisk ordförande i Trilaterala Kommissionen och medlem i Bilderberg-gruppen. Behöver man säga mer?

I det nya Italien har de traditionella politiska partierna förintats. Det Italienska Kommunistiska Partiet, en gång den starkaste i den kapitalistiska världen har försvunnit. Därmed även arbetarklassen. Medelklassen är utblottad, den sociala strukturen har kollapsat och korruptionen frodas. Partierna har ersatts av de så kallade "populisterna".

Dessa partier, Lega och 5 Stjärnors-rörelse(M5S), vann valet i mars och försöker febrilt bilda regering. Lega är ett uttryck för frustrationerna i norra Italien som fortfarande är produktiv och kräver lägre skatter, en ny nationell valuta, en mindre cirkulation av Euron och begränsningar i migrationen. 5-Stjärna-rörelsen anses vara en arvtagare till det forna Kommunistiska Partiet men med en annorlunda sociala bas som ersatt arbetarklassen. Har sin bas i södra Italien och kräver en lägsta lön på 750 euro/månad för att minska de katastrofala sociala effekterna de senaste 10 åren: 20% arbetslöshet, 40% arbetslöshet bland de unga och etableringen av den organiserade brottsligheten som den största arbetsgivaren.

M5S och Lega har upprepade gånger deklarerat att sanktionerna mot Ryssland är fel, att kriget i Libyen var ett misstag och samma misstag bör inte upprepas i Syrien och påpekade att alla dessa krig som Västvärlden för resulterar i den okontrollerade invandringen till Europa. Enligt dessa partier som i mars fick mandat att implementera sin politik finns det bara ett alternativ.

Vad som hände sedan var ytterligare ett exempel på vad som har blivit rutin i Europa: att krossa självständigheten för enskilda stater och att ignorera folkets vilja. Med smarta undanmanöver accepterade Italiens president Sergio Mattarella inte Paolo Savona som regeringens ekonomiminister som hade intagit en mild anti-europeisk ställning och kritisk inställning till euro, ville skapa av en paralellvaluta och lovade att strida för det italienska folket. Matarella gjorde allt i sin makt för att skydda teknokratin, i Bryssel, de stora bankerna och lobby-grupperna genom att neutralisera M5S-Lega-regeringen.

Genom sitt agerande skyddade Matarella också NATO-intressen då den nya regeringen emotsatte sig sanktionerna mot Ryssland och fortsatta krig. Men framförallt emotsatte sig den nya regeringen den socio-ekonomiska politiken grundad på åtstramning, lägre löner, lägre pensioner, högre skatter och privatisering av folklig egendom. Med andra ord total utsugning.

Sabotage av den europeiska byråkratin i samarbete med Bryssel och Washington och den korrupte Matarella som föredrar att ge stöd åt de internationelle eliten än de nationella intressena uttryckt av valets utfall.  

Det nya Italien får samma behandling som alla andra länder vars valresultat inte är i enlighet med den nyliberala globalistiska elitens önskningar. Detta måste stoppas. Såsom det gjordes med Grekland och alla andra motsträviga nationer som Ryssland, Venezuela, Kina, Syrien, Libanon, Iran, Libyen mm som valt sin egen väg. Och nu även Nicaragua.

Grekland upplevde samma sak. Lucas Papadimos, en bankir, utsågs till premiärminister av Kommissionen efter Georgios Papandreou, 2011. Sedan när grekerna lyckades att välja en anti-etablissemang-regering med Alexis Tsipras i spetsen och Giannis Varoufakis som ekonomiminister, använde EU ekonomiska hot och straff för att hindra den grekiska regeringen att utföra det de blev valda för. Utsugningen blev och är fortfarande total.  

I USA har det gjorts och görs fortfarande stora ansträngningar av det Demokratiska Partiet och den etablerade media att störta den valda imbecille presidenten Trump. De har misslyckats att fördriva honom från sin tjänst men de har lyckats att hindra honom från att normalisera relationerna med Ryssland och att dra tillbaka styrkorna från Mellanöstern.

Men det europeiska folket är inte bara hotat av den ekonomiska eliten och storkapitalet som nu allt tydligare visar hur de styr politiska beslut som undergräver nationella intressen och exploaterar folket. Vår allierade USA utnyttjar även den USA-ledda krigsorganisationen NATO för att kränka och förnedra det europeiska folket. Och även för att utmana Ryssland.

Till sin hjälp har USA/NATO inte bara korrupta europeiska politiker utan även den etablerade och uppköpta M/S-media vars pågående kampanj att demonisera Ryssland har äntligen gett utdelning. Polen har inbjudit USA:s militär att permanenta sin vistelse i landet. Vad Polen vill är att permanenta ockupationen av landet.

Förr i tiden spenderade nationerna miljarder för att försvara sig från främmande ockupation. Idag skriver de flesta ut checkar för att försäkra sig om att bli ockuperade. Polen förutom de 2 % av BNP som landet betalar till NATO är villig även att betala USA ytterligare 2 miljarder dollar för att ta emot amerikanska soldater på sitt territorium. Ännu fler permanenta amerikanska militära baser i Europa.

Det verkar som om Polen inte har några inrikesproblem som pengarna kunde avsättas för. Därför väljer de polska auktoritära politiker att inte hörsamma den egna befolkningen och försöka tillgodose behoven inom skolan, pensionerna, hälsan, höja lönerna och annat utan bombarderade av Västvärldens och i synnerhet den etablerade media-propaganda med myten om "ryska aggression", såsom sagan berättas, kan de nya baserna så nära den ryska gränsen att utgöra ytterligare ett alvarligt hot mot Ryssland. Detta kan medföra att konflikten mellan Ryssland och USA/NATO/EU utvidgas ytterligare och kanske även påbörja en attack på europeiska mark. 

Naturligtvis har Ryssland inget att tjäna på att invadera sina grannar, Baltstaterna eller Polen. Det skulle kunna leda till oanade konsekvenser för hela planeten. Det är man helt medveten om. Å andra sidan har USA inget att förlora genom att acceptera Polens generösa förslag och förflyta sina trupper från Tyskland till Polen. Ju närmare Ryssland desto bättre.

I början av juni åkte stora militära konvojer på Europas gator som en övning ämnad att förbättra transporterna och logistiken på kontinenten i fall av krig. Destinationen var lakejstaterna Baltikum, Polen, Rumänien, Bulgarien och även Ungern. De 3 300 amerikanska soldaterna är en del av Operation Atlantic Resolve, Washingtons pågående svar till Ukraina-krisen och Krim-halvöns återförening med Ryssland 2014. Det är i alla fall vad de vill att vi skall tro på.

De massiva trupp- och materielförflytningar är en av de största sedan det Kalla Krigets slut. Reaktionerna av den tyska och tjeckiska befolkningen och lokalpolitikerna var inte positiva. Demonstranterna var inte många men de väntade på amerikanerna och alla militära fordon i Brandenburg. Deutsche Welle som var på plats fångade några av rösterna mot de amerikanska truppförflyttningarna: "Vi tycker inte att det är rätt tid för truppförflytningar till gränsen mellan Polen och Ryssland...Det måste finnas en diplomatisk väg och inte enbart sabelrasslande" sade Diane Golze, arbetsminister i Brandenburg regionen. 

I Tjeckien uppmanades folk att inte kasta ägg och tomater på ockupanterna. Det skulle medföra en fängelsestraff på upp till 3 år.

NATO:s allt intensivare närvaro och varningar om Ryssland som ett säkerhetshot i Europa och även Trumps uppdelning av EU-länderna i lojala och icke lojala utgör ett hot i sig för Europa. Distinktionen mellan medlemsländerna i NATO, de som betalar 2% av sin BNP i militära utgifter och de som inte vill betala lika mycket för att avlasta USA:s ekonomiska börda, uppluckringen av Iran-avtalet, sanktionerna mot Ryssland, USA:s ekonomiska problem med handelsunderskott och de påförda tullavgifterna för Europa och resten av världen skulle kunna splittra Europa ännu mer och är ett större säkerhetshot än vad Rysslands utgör.

Vad Washington är ute efter är att länder som Tyskland och de övriga 21 skall höja sina militära utgifter för att köpa fler USA-tillverkade krigsplan, helikoptrar och krigsfartyg till Europa. Trump vill att medlemstaterna i NATO skall rädda den amerikanska ekonomin, genom att ruinera Europa. Därför använder han NATO som en politisk mekanism. Länder - 22 av 29- som inte bidrar i enlighet med de godtyckliga amerikanska kraven kallas för illojala.

Washington har sedan det andra Världskrigets slut gjort Europa beroende av hennes militära närvaro via NATO. Nu används NATO återigen för att  göra Europa ekonomiskt beroende genom att hota länderna som försöker normalisera handelsrelationerna med Ryssland och Iran och anser på något sätt att dessa länder är förrädare. 

Otvivelaktigt måste USA idag betraktas som ett reellt hot mot Europa och dess utveckling.

Men så länge allting i slutändan handlar om pengar kommer EU och Bryssel att utgöra den mest auktoritära politiska kraften som inte många enskilda länder kan stå emot. 

Pengar används för att skaffa sig politisk makt och den politiska makten för att skaffa sig pengar. Den globalistiska fronten koncentrerad runt finansiell spekulation och exploatering av nationella tillgångar har under 3 decennier byggt upp dess politiska nätverk som består av NGOs, tankesmedjor, journalister, experter och parlamentariker runt om USA och i Europa. Stora finansiella, ekonomiska och affärsintressen har cementerat en solid och varaktig relation mellan stora industrigrupper- krigs- och säkerhetsindustrin, medicin-, jordbruks-, olje- och gruvindustrin- och nationella politiker ofta mutade att anta lagar mot det egna landet och det egna folket.  

Det har pågått alldeles för länge.

Det europeiska folket verkar ha allt svårare för att foga sig efter de internationella oligarkernas önskningar och omdirigerar sina val till de mest anti-etablissemang partier. De mest trovärdiga kandidater verkar vara de som öppet går emot de nyliberala ekonomiska åtgärderna påtvingade de senaste 20-25 åren av den finansiella eliten. Dessa åtgärder har påtvingats endast för att berika de redan bemedlade och förslava resten genom skuldsättning och mindre monetär och militär suveränitet.

Det går inte längre att förminska det som sker runt om i Europa. Motståndet mot den allt reducerade nationella suveräniteten och de allt mer försämrade individuella ekonomiska förutsättningarna de sista 25 åren är inte tillfälliga. Brexit är inte en tillfällighet. Inte heller en isolerad händelse. Le Pens framgång och de andras högerextremas i Österrike, Belgien, Hungern, Tyskland, Grekland och även nu i Italien är symptom på hur det europeiska befolkningen mår efter 25 års av exploatering.

I vår demokratiska Västvärld anklagas Ryssland och Kina som auktoritära stater. Jag undrar?

För övrigt är det tyst- som vanligt - i Västvärldens media angående DE RYSKA ATLETERNAS dopingsanklagelser. Skandalen har pågått sedan 2014. I februari återkallade CAS- Idrottens Skiljedomstol med säte i Lausanne, Schweiz- bannlysningen av 28 ryska idrottsmän/kvinnor som fick tillbaka sina medaljer. De flesta från de olympiska spelen i Sochi. I slutet av april gick CAS igenom den 160-sidiga rapporten som låg till grund för anklagelserna som resulterade i avstängningen av hela ryska lag i olika sporter från Rio 2016 och Pyeongyang 2018. Rapporten visade sig inte kunna hålla för en rättslig prövning. 

"Visselblåsare" Grigory Rodchenko som fortfarande befinner sig i USA och åtnjuter vittnesskyddsprogrammet har anmälts av de ryska atleterna och den ryska staten. Enligt CAS anses anklagelserna vara "skvaller" av "mycket begränsad" värde- när det gäller det prestationshöjande Duchess-coktail- och "inte styrkt av vidare bevisning" när det gällde "Sochi-planen" att pumpa alla atleter med prestationshöjande droger. Rodchenko vittnade via Skype om anklagelserna mot de ryska idrottarna och den ryska staten "bakom ett skynke som dolde hela överkroppen.." enligt CAS. 

Vid korsförhöret tog han tillbaka i princip alla anklagelser mot de ryska atleterna, sade att han aldrig sett med egna ögon användningen av drogerna eller själv observerad någon idrottare nyttja droger.

Richard McLaren, f.d. ordförande i WADA som sammanställde rapporten grundat på Rodchenkos lögner vilket resulterade i att hundratals ryska idrottare bannlystes avfärdades av CAS på grund av bristande bevisning. CAS accepterade inte McLarens spekulationer och påståenden.

De ryska atleterna friades från anklagelserna med det ignorerades av Västvärlden.

"...the whole mess stinks", USADA, amerikanska antidopingsbyrå.

"...hur långt har lepran (spetälska) av Västvärldens civilisation spridit sig...", Nikos Kazantzakis 

 För mer Läsning: www.strategic-culture.org; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.;

 

 

Det amerikanska militärkomplexets och NATO:s budsk...
Frånvaron av sanning: ett axiom i Västvärlden
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
lördag, 16 oktober 2021

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Syriza James Petras Evo Morales Annektering Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg Bomba Iran Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer SvD Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Operation Gladio Jan Öberg Novichok Julian Assange Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Det globala dårhuset Engelska provokationer Mänsklig förnedring EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Visselblåsare Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Wikileaks Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Statskupp Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Ändlös konflikt därför Nationalstaten Lance deHaven-Smith leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO Falska alternativ till Krig kanadensiska antidopping Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Modern Imperialism Morder på Syrien 15 år efter 9/11 WADA USA :s planer kräver frihet inte fred Obams fredspris

Toroni

Besökare

Vi har 106 besökare och inga medlemmar online