QE-systemet: De rikas paradis

" Just nu är det som att dricka vin på en fest. Du vet att du kommer att få en baksmälla nästa dag men trots det fortsätter du att dricka..." säger Nikhil Srinivasan, investeringsansvarig i Generali Group, om den märkligaste och mest extraordinära monätera politiken, som V-världen är slav under, i historien.

"En hotande katastrof, [som en Damoklessvärd], hänger över våra huvuden" säger USA:s förre ekonomiminister under Reagan-administrationen Dr. Paul Craig Roberts och menar att de rekordstora ökningar på Världens aktiemarknader är grundade på "falska vinster" som kommer från globala centralbanker som "stöttar" hela det finansiella systemet.

"Alla dessa centrala banker är i verkligheten endast till för en handfull stora banker. Det är allt de bryr sig om. All som USA:s Centralbank- Federala Reserve- det sista decenniet brytt sig om är ett handfull stora bankers välmående. Naturligtvis är bankerna för stora. De borde inte ha tillåtits att bli så stora. När det finns en bank som är för stor för att falla då har politiken misslyckats. Man har tillåtit för stor koncentration..."

"...den annalkande katastrofen som hänger över våra huvuden...är framkallad av centralbankerna. Detta fortsätter därför att de vet inte hur de skall komma ur det".

Idag finns minst 9 banker som är minst lika stora som Lehman Brothers, det finansiella institutet som startade den finansiella härdsmältan 2008. IMF varnar för dessa bankers lönsamhet vilket innebär att den minsta korrigeringen i marknaderna skulle kunna återigen utlösa en finansiell kotastrof därför att lönsamheten inte är baserad på verkligheten utan baserad på "massiv likviditet" som innebär " olika sorters faror".

Detta är det största finansiella experimentet som någonsin har genomförts. V-världens regeringar har tryckt 1 000-tals miljarder dollar för att stimulera tillväxten och ekonomin. Systemet fick benämningen QE- quantitative easing- kvantitativ lättnad och går ut på att skapa 3 miljarder euro varje dag. Detta gäller Europa enbart.

I det som kallas "the Kitchen"- köket- ett intetsägande rum i 7 våningen i den Europeiska Centralbanken i Frankfurt- ECB- där det inte finns mobiltelefoner, alla telefonsamtal spelas in och inga anteckningsblock får lämna rummet, styrs hela det euroepiska finansiella experimentet.

"Köket" är i särklass det utrymmet som har den största makten i Europa. Glöm EU:s alla institutioner; glöm Bonn, London eller Paris. DET ÄR "KÖKET" SOM GÄLLER.

Vad som är signifikant för "köket" är att vissa kritiker kalla det "Money tree"- penningens träd. Med det menas att centralbankerna tycker att de kan ordna den globala ekonomin genom att trolla kontanter ur inget, ur den tunna luften i sådana kvantiteter att det kan till och med få kung Krösus rikedomar att blekna.

För de som inte vet vem Krösus-Kroisos på grekiska- var: han var en lydisk kung som levde under 500-talet f.Kr. i Mindre Asien(MA), dagens Turkiet. Han erövrade de grekiska städerna i västra MA ända fram till floden Halys. Han var känd för sina enorma rikedomar från de erövrade områdena och fyndigheterna av elektron- en blandning av guld och silver- i floden Paktolos.

QE är en expansiv penningpolitik där en centralbank köper stora mängder statsobligationer eller andra finansiella tillgångar för att stimulera ekonomin när den traditionella penningpolitiken blivit ineffektiv när det gäller att bekämpa för låg inflation eller deflation. Vad det betyder är att centralbanker köper statsobligationer på kort eller lång tid för att sänka de kortfristiga eller långsiktiga marknadsräntorna.

Logiken bakom QE är följande: en centralbank som ensam har makten att skapa dvs trycka pengar för att driva på inflationen, uppmuntrar företag och privatpersoner att låna pengar för att investera och skapa därmed arbetstillfällen. Ett sätt att göra det på är att sänka kostnaderna för utlåningen.

Förhoppningen är att tillgången på billigare krediter kommer att betyda att bankerna blir mer villiga att låna ut pengar och att konsumenter och företag blir mer uppmuntrade att låna för att spendera och investera. I teorin skall detta generera ekonomisk aktivitet.

Eftersom mer och mer pengar skapas, mer pengar cirkulerar i systemet och kostnaderna för upplåning minskar. Tsunamin av de nya pengar i det finansiella systemet har haft två huvudkonsekvenser. Den första är att priset för att låna pengar har aldrig varit så låg. Det lägsta i den ekonomiska historien.

Idag har vi negativa räntor i princip i hela eurozonen upp till 0,5 %. Istället för att bankerna har sina pengar i centralbanken försöker ECB att uppmana bankerna att låna ut pengarna istället. Eftersom pengarna är så billiga har utlåningen gått upp enormt. Det globala skulden har ökat med 70 000 miljarder dollar ???, jag har ingen aning hur mycket pengar det är, hoppas att ni vet bättre, till 225 000 miljarder dollar på 10 år.

Detta är enligt IMF tre gånger mer än värdet av mänsklighetens årliga ekonomiska produktion.

Konsekvens nr 2 av QE är att finansiärerna har använt de nya pengarna för att gå ut och handla. Problemet är att alla gick ut samtidigt. Det betyder att plötsligt blev efterfrågan större än utbudet vilket pressade upp värdet av de investerade objekten, även aktier och andelar som exploderade till nya höjder trots svag ekonomisk tillväxt och även obligationer men även konst och egendomar som byggnader, vingårdar mm.

Allt bara exploderade och fortsätter att göra det. I Tokyo, I New York, i Paris, i Frankfurt, i London och i alla andra finansiella centra i Världen, och naturligtvis även i de mindre städerna i mindre utsträckning, eftersom QE-mottagarna investerade i hem och kontor. Även i Sverige har det sinnesjuka QE-systemet sett till att huspriserna bara ökar i värdet.

För de som äger massor egendomar har denna utveckling betytt enorma vinster. För de unga människorna som inte äger egendomar, lägenheter, villor osv har det varit en katastrof. Bland QE:s "oavsiktliga skador" när värdet på tillgångarna började drivas uppåt måste främst framhävas den allt minskade jämlikheten och det allt ökande gapet mellan generationerna. Men även inom generationerna.

"QE leder till en felallokering av resurser genom att distribuera rikedomar till dem som redan har massor med tillgångar. De utan tillgångar så som de unga människorna är förlorarna...Vi ser nu den första generationen sedan 2:a VK som kan dö fattigare än sina föräldrar- undantag är om du har rika föräldrar som du kan ärva tillgångarna av. QE leder till större ojämlikhet mellan generationerna men även inom generationerna" säger Albert Gallo, Goldman Sachs.

En annan implikation av den oändliga QE är att så länge ojämlikheten mellan de som äger kapitaltillgångar och de "kapittallösa" fortsätter att öka förstärks risken för politisk aktivism.. Eller rättare sagt möjliggör framträdanden för individer och partier som inte längre vill vara del av detta plundrande system.

Trump i USA, Brexit och Jeremy Corbyn i England, Marine Le Pen och Jean-Luc Melenchon i Frankrike kan alla vara en del av QE:s oavsiktliga effekter.

I stället för att pådriva fundamentala ekonomiska reformer för att snabbare återhämta sig ur 2008-års kris har den ekonomiska återhämtningen fram till idag varit den svagaste någonsin. Regeringarna och bankerna har istället för att genom reformer försöka snabbt ge ekonomierna en rivstart och minska skulderna har de luckrat upp kreditgivningen ännu mer. Resultatet blev att skulderna ökade mer än den nationella ekonomin.

Mantran blev istället: LÅNA MER. Skulderna ger människor möjligheten att bibehålla sin förmåga att köpa saker de annars inte har råd med. Både affärsvärlden och konsumenter blir med tiden beroende av billiga krediter vilket ökar skuldsättningen till oanade höjder. Livsfarliga sådana. Därför överträffar belåningen till slut hushållets inkomster.

Genom att tillåta allt fler människor att låna för att köpa hus, bil, semesterresa eller annat är ett enkelt sätt att stimulera ekonomin, skjuta upp fundamentala ekonomiska förändringar och... vinna röster.

"Att...vara beroende av biliga krediter och den skapade tillgångsbubblan betyder" säger Gallo "att du är fångad i en sorts QE oändlighetsfälla. Man kan inte inaktivera de billiga krediten utan att i grund och botten knäcka det finansiella systemet därför drar man ut på det istället."

Faktum är att ingen riktigt vet hur man skall komma ur denna oreda. "Vi kommer att leva i en Värld där QE är en permanent del av vår maskineri" säger Chris Salmon, hjärnan bakom QE-operationen i England och förre chef för Bank of England.

" Vi vet inte hur vi skall kunna ta oss ur" säger Danny Blanchflower, och fortsätter " Man lär ett barn cykla med atödhjul och när man tar bort dem för tidigt faller dem[barnen]. Rädslan är att ekonomin har blivit så beroende av QE att du kommer att orsaka en recession om man avvecklar den."

Frågan är naturligtvis varför man skall lägga ner det kvantitativa lättnad-systemet. Tack vare centralbankernas pengar- inga tryckta kontanta pengar utan det mesta är elektroniska sådana som visas som siffror på bankkonton- har de höjda priserna på fast egendom, aktier och andelar och obligationer ökat de globala privata rikedomerna med 2/3 sedan 2008, till 166 000 miljarder i enlighet med Boston Consulting Group.

Men för de många, för massorna, i synnerhet för de unga människor med få tillgångar kan denna era av centralbankernas bidrag till de rika karaktäriseras av arbetsosäkerhet, höjda huspriser, sänkta reallöner och utökad ojämlikhet mellan de "1 %-en" och resten av oss. I Sverige har jobbavdragen- som inte är annat än bidrag till de bemedlade- kostat staten över 140 miljarder kronor under en 8-årsperiod.

Billiga pengar har med andra ord gjort de rika människor rikare men har inte gjort lika mycket för de fattigare och fattiga delar av samhället. Ett oseriöst system som nu hela V-världens ekonomi är avhängig som dessutom inte kan elimineras utan att orsaka en recession ingen kan föreställa sig vidden av.

Men det finns ytterligare en risk. QE-systemet har ingen verklighetsanknytning. Den är skapad enbart för att hålla Världen som gisslan genom att bara hålla dollarn uppe.

"...det är inte baserad på verkligheten. Det är baserad på enorma mängder av likvida medel. Därför är den full av risker" säger Roberts. "Och den största risken är USA-dollarn. Det enda sättet för den Federal Reserve att stoppa likviditeten är om dollarn utsattes för en attack. Om några av olika anledningar...gick  över till andra valutor eller något annat...skulle Fed var tvungen att höja räntorna för att stödja dollarn. Då kommer allt att falla sönder...aktiemarknaden skulle kollapsa... Det skulle bli en fullständig oreda. Det är det IMF är oroad över. Det är en tilltrasslad situation. HUR TAR MAN SIG UR DEN?"

Men det är inte alla som vill ta sig ur denna situation. Det är tydligt eftersom både media och den akademiska världen inte längre är intresserade att verkligen avslöja hur ekonomin funkar. Hur ekonomin fungerar i verkligheten. De använder sig hellre av välformulerade eufemismer för att dölja den fallererande ekonomin.

Kritiken kommer från Prof. Michael Hudson, Missouris Universitet i Kansas City som menar att "sättet ekonomin beskrivs i pressen och sättet den beskrivs i universitetskurser har mycket litet att göra hur ekonomin verkligen fungerar...[i boken "J is Junk Ekonomics"] diskuterar jag även den missledande vokabulären... som används av media och banklobbyister och företagslobbyister för att förvirra människorna och få dem att tro att fattigdom är rikedom och att få de att agera mot sina egna intressen genom att måla en bild av ekonomin som om det vore ett parallellt universum."

Det är en fejkat ekonomi- Fictitious Ekonomy- som inte på något sätt visar hur det egentligen står till i verkligheten och i detta parallella universum används ett språk och ett vokabulär och ett koncept som illustrerar att när de 1%-en blir rikare, blir även hela ekonomin rikare eller om BNP går upp befrämjar det alla. Men verkligheten är inte så.

På så sätt luras de 95%-en vars position inte alls har förbättrats sedan 2008. Och det värsta enligt Hudson är alla dessa lider av Stockholmsyndromet: "De[människorna] tänker att det måste vara deras eget fel. Om hela ekonomin ökar varför har jag det sämre? Om vi bara kunde ge pengar till de topp-5%-en eller 1%-en kunde[en del av rikedomarna] det sippra ner. Vi måste sänka skatterna och hjälpa dem[de 1- eller5%-en] så de kan ge mig ett jobb. Som Trump och andra uttrycker det, jag har aldrig stött på en fattig person som har gett mig ett jobb."

Men verkligheten är inte så. Vad de rika egentligen gör är att istället för att ge människor arbete när de exempelvis köper upp ett företag är att de vanligtvis börjar med att avskeda folk, sedan omstrukturera och slutligen antigen flytta produktionen eller lägga ut den på entreprenad. "Så problemet är att du inte heller kan få de rika att ge dig arbetet. Men om människorna kan på något sätt få inpräntat i hjärnan att det finns en relation mellan rikedomarna på topp[av samhällsstrukturen] och mer arbetstillfällen och att man måste skära ner på beskattningen av de rika, därför att de [rikedomarna] kommer att sippra ner då har de en upp och ner uppfattning om hur ekonomin fungerar."

Nej, säger Hudsson det är inte "del av naturen att tro att om du är fattig eller att du inte kan betala dina skulder eller att du inte har råd att skicka dina barn i skolan ...och att det inte finns alternativ. Och det är det Margaret Thatcher- och även många politiker i Sverige idag- sade "DET FINNS INGET ALTERNATIV."

Men det finns naturligtvis alternativ. Men det förutsätter att man tittar titta på Världen på ett annat sätt. Och använder ett annat språk, ett annat vokabulär. När politiker och finansiella institut idag pratar om reformer menar de helt andra saker än att organisera arbetet, att skydda konsumenter, att reglera ekonomin mot bedrägerier, att förvara de svaga mm.

Nuförtiden betyder att reformera att skära ner på löner, att minska pensionerna, att inte betala ut pensioner, att skära ner på offentlig utgifterna, att privatisera den offentliga sektorn, att helt enkelt se till att rikedomarna förs över från folkägda till privatägda.

Det är vad reformer betyder idag. Tvärtom vad det betydde i förra seklet. Ordet idag är högerextremistisk,  är mot arbetarna och är finansvänlig som i grunden betydde att skär ner på de offentliga utgifterna och lämnar allt genom privatiseringar till de redan välbärgade och den privata sektorn. Det är exempelvis vad IMF, ECB och Europeiska Kommissionen har gjort i sitt reformprogram för Grekland som under nästan 10 år har varit offer för det europeiska QE-systemet. 

Men det finns alternativ. Och det är att avdollarisera Världen. De som redan börjat med att överge dollarn har gått över till lokala betalningsmedel som är knutna till guldet och därför börjat hamstra guld. Och det är något som den presstituerade media inte publicerar.

Ryssland har, förutom att hamstra guld, även skapat ett eget SWIFT-alternativ och är beredd att sälja olja till Kina för det guld-kopplade yuan. Enligt World Gold Council har Ryssland ökat takten på sina guldköp och har idag de största guldreserven sedan Putin tog över 17 år sedan. De ryska reserven har på 10 år ökat från 600 ton till 1 800 ton och visar inga tecken på avmatning.

Rysslands önskar att bryta sig loss från USA-dollarns hegemoni och betalningssystemet grundad på dollarn. Över 60% av de globala reserven och 80% av de globala betalningar görs idag i dollar. Dessutom är USA det enda landet som har vetorätt i IMF, den globala låne- och plundringsmaskinen.

Förutom guldreserven försöker Ryssland bygga upp betalningar i icke-dollar även med andra regionala handelspartner förutom Kina. Rysslands eget alternativ till den USA-styrda SWIFT, som utsätter Ryssland och alla andra som inte vill underkasta sig USA:s utrikespolitik och uppfattas som hot, eliminerar risken att utestängas ur det amerikanska systemet. Vilket också den Ryska Centralbanken har lyckats med.

Ryssland är också en del av en kinesisk plan att installera ett nytt internationell monetärt system som utesluter den amerikanska dollarn. Kina skulle kunna köpa rysk olja med yuan och Ryssland skulle kunna byta yuan mot guld i Shanghai.

Dessutom försöker den ryska investeringsbanken, VEB, att skapa ett komplett krypterat billigt distributionssystem- DLT- som en plattform för att underlätta transfereringar.

Om allt går vägen kommer dollarn att vara den ultimata förloraren och Världen kommer äntligen att frigöra sig från USA:s monetära ockupation. 

Jag är rädd att precis som Krösus slutade sitt liv olyckligt kommer även mänsklighetet liv att sluta på samma sätt. När Solon-statsman och filosof, besläktad med Platon från sin mors sida - besökte Krösus visade han Solon sin enorma skattkammare- rikedomarna från de erövrade grekiska städer i västra Mindre Asien- och tyckte att han måste vara den lyckligaste mannen på jorden. Solon ansåg inte att rikedomar är ett kriterium för lycka. Solon svarade att ingen bör dömas som lycklig förrän hela ens liv har gått.

Och Krössus liv slutade inte lyckligt. När perserna erövrade Sardis togs Krössus som fånge och skulle avrättas genom att brännas på påk, fastkedjad. Och fast han var i en sådan olycklig situation kom han på Solons ord om att ingen bör dömas lycklig förrän hela ens liv har gått. Han tittade uppåt, bröt tystnaden och ropade Solons namn 3 gånger "Solon, Solon, Solon" varpå Kyros den persiska kungen hörde detta och bad tolken att fråga vem Krössus ropade på.

Krössus förklarade att Solon hade rätt i allt han sade och hänvisade inte bara till sig själv utan till hela mänskligheten och i synnerhet till de som anser sig vara lyckliga på grund av sina rikedomar.

Vissa berättar att han brändes till döds, andra att han blev Kyros rådgivare. Herodotos Historia, bok I, 32,5

För mer läsning: NewStatesman, 6-12 oktober 2017 eller www.newstatesman.co.uk; www.usawatchdog.com; www.counterpunch.org;

 

"En ny kemisk attack på väg"
Lever vi i ett dårhus? Det globala dårhuset.
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
onsdag, 23 januari 2019

Taggar (Etiketter)

Ukraina Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Northwoods Project Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil Jan Öberg Novichok Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Operation Gladio Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet RAND Corporation Det globala dårhuset Engelska provokationer FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Alexis Tsipras John Bolton Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Syriza James Petras Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU England och den politiska cirkusen. Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Gula Västarna Merci beaucoup France Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul vilken mandat har dem Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop

Toroni

Besökare

Vi har 43 besökare och inga medlemmar online