Lever vi i ett dårhus? Det globala dårhuset.

Den 6 augusti 1945, kl. 8.15 i Hiroshima och den 9 augusti 1945, 11.02 i Nagasaki detonerade på order av USA:s president Harry S. Truman de första och enda atombomberna som någonsin använts i krig, för att skapa fred. Omkring 200 000 människor dog i direkt anslutning till detonationen eller de närmaste dagarna. I år 72 år senare dör folk fortfarande av "fredsbombernas" effekter.

USA:s kriminella bombningar över Hiroshima och Nagasaki var inget annat än en maktdemonstation mot Japan och resten av Världen att "vi har makten att diktera villkoren". För bombningarna var inte nödvändiga för segern, japanerna hade redan valt freden.

Det var ett illdåd, en mordisk och barbarisk handling utförd av USA av en enda anledning: because vi can; (därför att vi kan). En brutal salva riktad främst mot Sovjetunionen som markerade början av det Kalla Kriget som 18 år senare under Kuba-krisen höll på att återigen sätta hela Världen i brand.

Den 7 augusti är det också en månad sedan presidenterna Trump och Putin träffades för första gången i Hamburg vid G20-mötet. Ett möte i skuggan av det Nya Kalla Kriget(NKK). ALLA borde vara glada över presidenternas ansträngningar att lätta på spänningarna mellan kärnvapenmakterna. Tycker man. Tyvärr var det inte många som jublade över toppmötet.

Putin har inte sett Stanley Kubricks mästerverk "Dr Strangelove" från 1964 men när han väl fick möjligheten att göra det, i samband med intervjun med Oliver Stone, var hans reaktion precis som Kubricks. Han ifrågasatte kärnvapnen och menade att filmen fångade just bland annat den tekniska sanningen om framställningen av Domedagsmaskinen.

"För Varje dag" sade Putin "blir det allt svårare att kontrollera kärnvapnen". Så istället för att vi alla skall jubla över kanske den enda möjligheten för världens kärnvapenmakter att försöka hindra eller eliminera upptrappningen som kan leda till ett nytt Armageddon som Världen så skickligt undvek under det första Kalla Kriget finns det många och mörka krafter och dumma och stupida människor som tror att genom ett första kärnvapenattack- förstaslagaattack- mot Ryssland kan V-världen med USA i spetsen skaffa sig hegemoni över Världen.  

I ljuset av denna dårskap finns det även dem som hyllar mötet mellan kanske de enda två personerna som inte vill ha ett kärnvapenkonflikt. För Prof. Stephen F. Cohen (Princeton och NYU) var mötet väldigt viktigt ur flera perspektiv: mötet                                                                                                                 gav en officiell prägel och symboliserar den nya détentesamverkan mellan de två presidenterna och kan också ha stor effekt på den på allmänna opinionen och visa människorna att det inte är brottsligt att vara vänskaplig mot Putin och Ryssland;                                                                                                    gav upp upphov till en överenskommelse om ett samarbetsavtal i vidare mening i Syrien mot terroristernas styrkor vilket också innebär att Assad kan vara kvar åtminstone så länge kriget mot IS pågår;                                                                                                                                     skapade en amerikansk-ryskt kanal för överläggningar om inbördes- och proxykriget i Ukraina genom vilken Tysklands och Frankrikes roll inskränks, som i huvudsak har misslyckat;                                           skapade diskussioner om hur man skall eliminera farorna från cyberteknologin med hänsyn till hur cyberattackerna underminerar säkerheten på båda sidor;                                                                   bidrog till eldupphöravtalet i sydvästra Syrien som fortfarande håller(detta lade John V. Walsh till).

Cohens utvärdering av mötet är naturligtvis korrekt om allting går vägen och tolkas rätt. Trump kan anklagas om det ena och det andra och det bekommer inte mig men alla, och jag menar alla, även alla dessa som gör anspråk på att vara "patrioter", "pseudointellektuella" och "pseudovänstern" i USA och i resten av V-världen borde stötta det goda som Trump gör och kritisera det onda. Det är inte svårare än så

Och i det goda inkluderas den Nya Détende med Ryssland eftersom det mycket väl skulle kunna betyda mänskligheten överlevnad. Vi kanske inte får en annan chans.

Men det anser inte de nykonservativa fundamentalisterna runt om i Västvärlden och pressar USA och resten av Världen mot en farlig kris med ödesdigra konsekvenser. Dessa anser att Trump är en förrädare, han jobbar för Putin, Putin vill förstöra demokratin i USA och att dessa två män tillsammans utgör de farligaste männen på jorden. Och det möjliggör för de nykonservativa att bete sig hur som helst.

Istället för att vi alla skall uppmuntra Trump, och även Putin naturligtvis, i hans ansträngning att säkra freden och mänsklighetens överlevnad motarbetas han av allt och alla. Ända Trumps första dag i Vita Huset har han utsatts för den ena smällen efter det andra från de nykonservativa, den presstituerade media, Kongressen, Representanthuset, det Demokratiska Partiet, det ekonomiska etablissemanget, de amerikanska underrättelsetjänster och USA:s lakejstater i Europa.

I deras hatfyllda ursinne mot Trump och det amerikanska folket ("deplorables" som Clinton uttryckte det) har de visat sitt äkta ansikte. Genom att förkasta presidentvalets utfall- upplopp, demoniseringar- visade dem att den amerikanska demokratin inte är annat än ett skämt och att de är en ockupationsregim som styr mot det amerikanska folkets vilja.

Det finns en Kongress som i huvudsak berövat Trump hans makt att bedriva utrikespolitik. Han anses vara en förrädare eller en dåre. Eller båda. Oavsett vad, skall han bort.

Nu anklagas han även att vara en Nazist för händelserna i Charlottesville. En vitmaktanhängare, en rasist och troligen, precis som Putin, en ny Hitler. Men är bara dessa tokiga jävlar som kör in i en antifascistisk demonstration i Charlottesville som är rasister och vitmaktanhängare?  

Hur skall vi tolka uttalanden om att Lindsay Graham, republikansk senatleddamot, en attack på Nordkorea skulle betyda tusentals döda...men de [är] över där borta? Är det rasistiskt nog?

Eller vad skall man tycka om beslutet tagen av den amerikanska Kongressen om att ge stöd till Israel och inte till palestinier? Är det tillräckligt rasistiskt? Trump måste bort.

Trump är omgiven av fiender. Han får inte ens föra diskussioner med andra statsledare utan att media och resten av propandamaskineriet blandar sig i. Han måste bort.

Det finns konfliken i Syrien och Ukraina som han vill minska för att förbättra relationerna med Ryssland. Oacceptabelt. Han måste bort.

Nordkorea och Kim Jong-Un utgör ett hot mot USA-allierade Sydkorea och Japan men även mot självaste USA-hur det nu kan vara möjligt. XI och Putin hotar världen med deras arméer och Trump försöker undvika konflikter. Oacceptabelt. Han måste bort.

Vi har krig i Afghanistan där USA och flera västländer bland annat Sverige är i full krig mot talibanerna;  krig i Irak där människor dör varje dag; konflikten med Iran; Israelerna bombar Syrien och vill inte ha ett slut av kriget; Israel stödjer kurderna i deras kamp om självständighet; Turkiet befinner sig i full krig i östra delarna av landet mot kurderna; i Jemen pågår ett inbördes- och utrotningskrig; flera länder i Afrika befinner sig i krigstillstånd; Latinamerika börjar koka; Venezuela förbereder sig för amerikansk invasion; Ryssland känner sig hotat av att vara omringad av NATO-missiler; Kina känner sig hotat av amerikanernas närvaro i Sydkinesiska sjön; Europa känner sig hotat av alla flyktingar på grund av USA:s och V-världens krig och förödelse; kärnvapen är utom kontroll; groteska militärbudgetar... 

Jag kan fortsätta i all evighet om vilken Värld vi har skapat och vi lever i.

Ett enda stort dårhus.

Sedan har vi naturligtvis de "onda muslimerna", som bara vill förstöra vår kultur och döda alla otrogna, som får hela V-världen att känna sig maktlös och hotad. Och för att inte prata om extremhögerns frammarsch i hela V-världen och i synerhet i USA som uppmuntrar nazisterna runt om i Världen och i synnerhet i Europa  att motarbeta Ryssland.

Vitmakt, vitöverhet, renodlad rasism helt enkelt är inte bara, som vi ser, de återspeglade i de enkla, stereotypa bilder av arga individer tillhörande extremhögern med nazihälsningar. Det verkliga problemet är egentigen den normaliserade och således osynliga ideologin om den vita överheten inbäddade i de kulturella och utbildningsinstitutionerna och den politiken som härrör från dessa idéer. 

Denna process frammanar inte bara stormtrupper eller galna reaktionärer utan även sådana dolda anhängare som paret Clinton, Bush, Barack Obama, Tony Blair, de nykonservativa som John McCain, Nancy Pelosi som aldrig ifrågasatt Västcivilisationens överhet och som tror på den vita V-världens rätt och ansvar att bestämma vilka nationer skall vara suveräna och vilka skall vara ledare.

Och som tror på att det inte finns något alternativ till den globala ekonomismens under trots att det betyder att miljarder människor är förpassade till Frantz Fanons "nonbeingzone".  

Och som tror på den VITA VÄSTVÄRLDENS globala dominans.

Ett enda stort dårhus.

Och situationen blir inte bättre om man tänker sig att hela det västliga samhället håller snabbt att olagligförklara det politiska systemet i synnerhet regeringarna som styrs av ekonomiska ekvationer och plundrade finansielle institutioner.

Om man tänker sig att V-världen står för demokrati- vad det nu betyder - och värderingar- vilka det nu är- och frihet- ??- och allt annat de gamla grekerna lärde oss blir man förskräckt om man tittar omkring sig i Världen.

Wahabismen, Nazismen, Zionismen, Amerikanismen, Ekonomismen, Nyliberalismen, Nykonservatismen, Nyfascismen och alla andra -ismer finns inbakade i vårt system full av hyckleri som nu hotar att störta hela efterkrigstidens politiska system i avgrunden. Och inte mig emot.

Och det är inte bara USA jag pratar om. Detsamma gäller även Europa. Friheten består idag i att följa Google, Fackbook, Twitter, YouTube och alla andra sociala medier som väljer vad vi skall läsa, tänka och göra genom att försvårar, utpressa och förstör kritiska röster och sidor. Domännamnen demoniseras och  konto stängs.

Sedan har vi alla vilseledande kampanjer i den presstituerade media med vars hjälp de nykonservativa kontrollerar vilka sanningar vi skall känna till. Alla sanningar är inte lika sanna. Vissa är mer sanna än andra.

Ett enda stort dårhus.

Men det man skall bekymra sig mest över än nog att stora delar av USA:s och Europas vänster verkar ha svårt att förstå att USA/EU/NATO-axeln är förpliktad att upprätthålla Västkapitalets dominans. Och för att lyckas är axeln tvungen att samarbeta med högerextrema krafter både innanför och utanför regeringarna.

Att blodigt avsätta Ukrainas demokratiskt folkvalde regering av Obama-administrationen genom att manipulera de högervridna elementen i Ukraina var inte bara farligt och katastrofalt för det ukrainska folket utan genom USA:s stöd till den nyfascistiska rörelsen i Ukraina kunde den politiska högern i Europa vinna i legitimitet och styrka.

Det är svårt att skilja högerns ökade politiska betydelse i Ukraina från den allt ökade makten av högern i andra länder. Det betyder att Obama-administrationens mål att underminera Ryssland i Ukraina - och förmodligen även annorstädes- hade effekten att stärka fascismen och skifta styrkornas balans i Europa till höger.

Bara vi goda européer och amerikaner underminerar Ryssland spelar det ingen roll om vi säljer vår själ till djävulen. I detta fall till nyfascismen vars spridning både i USA och Europa inte avtar. Både liberaler och vänstern i Europa stödjer i princip politiken i Ukraina, det vill säga nyfascisterna.

Ett enda stort dårhus. 

Det finns en anledning varför de nykonservativa växer och blomstrar vid kriser: de kan gömma sig bakom kaoset och förödelsen, i synnerhet när de skapar allt detta själva. Detta betyder att så länge de är nära makten kommer de aldrig att tillåta att fred uppstår. Kaos, krig och kriser -det är deras biosfär. De skulle aldrig kunna existera utan det.

Därför är den militära kontrollen över Vita Huset av avgörande betydelse. Amerikanerna röstade inte på Trump för att han skall expandera den interventionistiska utrikespolitiken. Det var i alla fall en del av hans vallöften. Men Trump har problem att fullfölja sina löften.

Runt om i Världen kan vi se potentiella utrikespolitiska aktioner eller utvidgningen av de gamla. Nyligen har Trump hotat både Venezuela och Nord Korea med militära aktioner, Syrien-operationerna blivit allt intensivare, kriget i Afghanistan trappas upp med fler soldater och i Irak planeras nya amerikanska baser.

Det var inte meningen att det skulle bli så. Trump har till nyligen varit emot USA:s liberala internationalism och han var anti-interventionist. Nu har allt detta ändrats. De nykonservativa fundamentalisterna med det militär/industriella komplexet i ryggen kan inte acceptera Trumps politik och har därför sett till att kastrera honom. Trumps förräderi mot det amerikanska folket är fullständig och komplexet blir allt starkare.

Komplexet har även lyckats att avlägsna Stephen Bannon från regeringen. Bannon må vara redaktör i det nationalistiska Breitbart News men han var en de få som var emot utvidgning av USA:s olika krig. När Trump sparkade honom var det säkert på order av de militära skurkarna som dominerar Trump-administrationen.

När Bannon sade att de militära alternativen för att lösa konflikten med Nordkorea inte var aktuella åkte han ut ur regeringen. Bannon har alltid varit emot militära interventioner och i synnerhet i Afghanistan. Trumps underdånighet gentemot de nykonservativa visades klart och tydligt när han bestämde sig att sparka Bannon vid mötet med generaler och chefer för underrättelsetjänsterna i Camp David.

Trump kryper ihop i sitt skal och verkar göra allt för att överleva. Även om det betyder att hugga sina allierade i ryggen. Att generalerna tar mer och mer plats i Trumps administration borde naturligtvis orsaka huvudbry för de flesta. Men det är inte så. Varken för människorna eller för den presstituerade media.

Generalernas säte i den amerikanska administrationens är ytterligare att tecken på att de mörka krafterna har stakat ut presidentens väg. Och den är inte barmhärdig. Det betyder ännu dyrare krig för USA och NATO/EU som skulle kunna leda till direkt militär konfrontation mellan USA och Ryssland och Kina som förmodligen betyder världens undergång. 

De nykonservativa har skadat USA och resten av Världen mer än någon annan enskild grupp eller aktör. De orkestrerade invasionen av Afghanistan, Irak och förstörelsen av Jugoslavien, Syrien, Libyen, Jemen mm och alla lögner det medförde, den världsomspännande tortyrregimen efter 11 september och det allmänna politiska klimatet som likställde oliktänkande som förrädare.

Vad betyder egentligen Trumps beslut att intensifiera USA:s inblandning i Afghanistan? Istället för att han skall bereda vägen för att avsluta kriget skickar han ytterligare 4 000 soldater?

"Tydligen finns det inget slut och det passar de nykonservativa generalerna perfekt...De nykonservativa och det militär/industriella etablissemang är överglada därför det betyder att deras "barn"- kriget i Afghanistan, detta omöjligt-att vinna-16-åriga-kriget i Afghanistan- kommer att fortsätta och kan komma att fortsätta i decennier", säger Mike Raddie, BSNews.

För att inte nämna propagandan och demoniseringen av Ryssland med avsikt att framkalla hotbiler för att återigen förbereda V-världens fördummade befolkning för ytterligare krig och förödelse.

För övrigt verkar det så att många politiker och parlamentsledamöter i Tyskland börjar inse faran med NATO-anslutningen och vill gärna dra sig ur sammanhanget. Bruno Kramm, ordförande i Pirat Partiet i Berlin tycker att "NATO försöker anspela på att organisationen är redo att slå till mot Ryssland, jag tycket att det är dags att demilitarisera igen" förklarar han.                                                                       Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel anklagade Merkel för att vara eftergiven Trump när hon förbinder sig att öka de militära utgifterna från 1,2 till 2% av BNP. Han föreslår också att nästa Tyska val skall handla om "Tyskland skall förbli en fredlig nation eller ansluta sig till Trumps vapendårskap."                       Thomas Oppermann, SPD-ledaren i Bundestag- riksdagen- menar att det inte kommer att bli höjda militära anslag så länge SPD sitter i regeringen.                                                                             Martin Schulz, Socialdemokraternas kansler-kandidat säger att USA:s kärnvapen borde avlägsnas från Tyskland och manar till ett slut på Trumps uppåtgående upprustningsspiral.

Vi lever i ett dårhus.

Där en grupp som pressar för att Världen antigen skall tillintegöras eller koloniseras av dem.             

Men slutligen, som allting annat och alla andra, kommer de att besegras, att förgås, vilket historien har visat.

Frågan är bara vad det kommer att kosta denna gång. Konsekvenserna av dårskapen går inte ens att överblicka.

  

För vidare läsning: http://dissidentvoice.org; www.antiwar.com; http://thesaker.is; Aiamu Baraka;

 

 

 

 

QE-systemet: De rikas paradis
Ryssland mer värdefull för Washington som en fiend...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
fredag, 22 juni 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK IPE Robert Fisk William Blum Ukrainanazisternas manifestation Northwoods Project Hamburg en krigszon Putin:lämna oss i fred Trump vs etablissemanget Svavlet Europas träldom Glöm fred i Syrien Deir ez-Zor USA: press på Kina Internetcensur H.R. 5732 William Binney MH-17 Det globala dårhuset Lundin Oil Engelska provokationer Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Sanning OPWC Gramski Uncle Sam Operation Gladio Förbjud Vänsterrörelsen 2 minuter innan midnatt Europeiskt återuppvaknande Sanktioner mot Kina Europas vansinne Irans isolering Det är värd priset Sydkinesiska Sjön Stanislav Petrov Vanessa Beeley Liberal demokrati JIT nonbeingzone RAND Corporation Sergei Skripal Theokrati Ryska atleterna friades FN ECRR Vänstern i koalition med högern Nordkorea Palatskuppen mot Trump USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Ryska atleternas bannlysning EU en dödszon Eviga krigspartiet Amerikansk korståg Zombifiering Västvärldens distopy USA:s tvåfrontskrig Daniel McAdams Papadopoulos Alvin A. Snyder Vita västvärldens dominans Kommittén för befrielse av Irak Ryssland pressad. Teknikrati MSC Jugoslavien Vem är monstret? Är det redan över för Trump? God Bless America Statskupp i USA Häxjakten mot Trump Västvärldens besatta kampanj Splittrat EU Trumps FN-tal Kiev-USA-Europa strategi Gasattacken i Douma Europas öde Israel bombar Syrien Chang Wanguau Protagoras Manafort och Gates Krigsvalet Trump luras till krig KREAB SOHR Forum för Krig Europeisk integritet Trojkans krigsbrott Betalda demostranter The Kitchen Jus ad bellum Turkiet invaderar Syrien Googlecensur Obamas fredspris Konflikten eskalerar Slutgiltiga offensiv John Bolton Nordkoreakrisen CAS Sofisterna Bombs for Peace USA hotar Ryssland Mörda Assad Bildt-Georgien Vita Hjälmarna Avhumanisering Mjuk makt Ingen giftattack i Gouma Färgrevolution i Washington Falska vinster USA:s finde nr 1 Religiös fascism Obamas krokodiltårar Imaginär fiende Multipolär värld Koreakonflikten Yeltsin-Putin James Petras Vem fan bryr sig Det Turkiskt-kurdiska Kriget Statskupp EU contra Nationalstaten Revolution Jens Stolenberg IS USA:s allierade Bomba Iran Alexis Tsipras Missiler mot Damaskus Värdebaserad racism Imperialismen Apokalypsen nära Slakten I mosul QE 11 september 2001 Religionens ok Project Veritas III:e Världskriget Der ez-Zor Putins tal Slakthuset Damaskus Vem tjänar på giftattacken? Annektering Skyldigheter Ryska invasionen USA:s terrorhandlingar Västvärlden fångad i en våldspiral Syriza Östra Ghouta Amerikanska baser=Vasallstat Carl Bildt Västvärldens vampyrer Obama en bedragare Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Reporter utan Gränser Det tar aldrig slut Amerikanska Gulag OPCW Meningslöst att tala med Väst Trumps krigskabinett SvD Auktoritarism Ansvar Jack Ruby Europas krigsbrott 2 Plundring av Grekland Internationell rätt Underkastelse eller Krig Petrodollar USA-NATO-EU Obama en krigsförbrytare Krösus Statskuppen i Iran 1953 "Ryska propaganda" Ansvarsfull europeisk politik Acela-korridoren Europa:stumma underhuggare England och den politiska cirkusen. USA:s krigsbrott i Mosul Fredrik Karén Axiom Mördarorganisationen NATO Warren-kommissionen USA:s krigsbrott 5 minuter innan "midnatt" Mordet på Milosevic EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump Oligarkernas fiende Modern Imperialis Georgien Ron Paul An die Freude El Pais Konspirationsteori Färgrevolutionen i Iran 2018 PropOrNot Undrminera EU McCarthyismen Nytt sarinattack på väg USA-ledda Imperiet Västs nederlag i Syrien Ukronazisterna Udo Ulfkotte Trump den imbecille USA:s statskupper Lee Harvey Oswald John Kiriakou G20-mötet Rysslands oövervinliga vapen Trump/Putin Imperialismens logik amerikansk fundamentalism Merci beaucoup France Spetznaz Kina omringas nätneutralitet Fejknyheter George Sorros SBU Jan Öberg Utrottningen i Östra Ukraina Novichok Ukrains invasion av Krim vilken mandat har dem NATO kommissionen skrev ett brev Vampyrer kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska WADA Morder på Syrien 15 år efter 9/11 Modern Imperialism USA :s planer kräver inte fred Obams fredspris Nationalstaten han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Ändlös konflikt därför Lance deHaven-Smith OPCV leda ett internationell upprop USA

Toroni

Besökare

Vi har 16 besökare och inga medlemmar online