Den politiska cirkusen fortsätter. Varför all denna upptrappning?

Mars 2018 kommer att gå till historien som månaden där risken för krig mellan de forna allierade USA, England och Ryssland blev som störst. Västvärldens kraftansamling att förbereda oss för de enorma konsekvenserna en sådan drabbning utgör är ännu större än  kriget mot f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien.

1 mars: Putins tal till den Ryska federationen. Presentation av nya ryska förintelsevapen.

4 mars: Dubbelagenten Sergei Skripal och hans dotter Julia utsätts för giftmord i England.

8 mars: Officiella anklagelser mot Ryssland och Putin personligen om mordförsöket på Skripal. Ryssland kräver bevis på giftet och sammarbete i utredningen.

12 mars: Ryssland krävs på svar inom 24 timmar. Ryssland vägrar och anklagar England för att inte respektera vedertagen praxis och internationell rätt. USA hotar att attackera Syrien även utan FN-säkerhetsrådets godkännande. Nikolaj  Glusjkov, rysk affärsman och Putin-kritiker hittas död i sitt hem i London. "...många exilryssar har dött utomlands och speciellt i England."

13 mars: Ryssland hotar att slå tillbaka varje försök att utsätta ryska militärer för fara i Syrien. Trump avskedar den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson och ersätter honom med förre CIA-chefen Mike Pompeo. Gina Haspel befordras till ny CIA-chef, den första kvinnliga.  

14 mars: beslutar Englands premiärminister Theresa May att utvisa 23 ryska diplomater från England

15 mars: England blockerar Rysslands förfrågan i FN-säkerhetsrådet om en omedelbar och civiliserad utredning av Skripal-fallet. USA, Frankrike och Tyskland i ett gemensamt uttalande backar upp England och anklagar Ryssland. Den engelska försvarsministern Gavin Williamson uppmanar Ryssland att "hålla käften och dra."

16 mars: General Igor Konashenkov kallar den engelska försvarsministern för "intellektuell impotent."

17 mars: Ryssland varnar för att USA förbereder kemisk falsk-flagg-attack i Syrien.

18 mars: Putin vinner presidentvalet i Ryssland.

19 mars: EU:s Utrikesrådet enas om ett uttalande där EU uttrycker sin fulla solidaritet med England.

20 mars: Trump gratulerar Putin till segern i det ryska presidentvalet. 

22 mars: Den engelska utrikesministern Boris Johnson upprepade Ian Austins påstående att "Putin kommer att utnyttja Världskuppen[fotboll] på samma sätt som Hitler utnyttjade 1936-års Olympiska Spel."

23 mars: EU:s ambassadör kallas hem från Ryssland. Trump utser John Bolton som den nya nationella säkerhetsrådgivare. Kataloniens avsatte president Carles Puigdemont arresteras i Tyskland för att eventuellts överlämnas till frankisterna i Spanien.

25 mars: Nordkoreas högste ledare Kim Jong-Un besöker Kina i hemlighet. Stannar tills på onsdag.

26 mars: USA beslutar att utvisa 60 ryska diplomater. Flera europeiska länder följer efter.

27 mars: 15 EU-länder däribland Sverige, naturligtvis, beslutar att utvisa ryska diplomater. Även Albanien, Norge och NATO-länderna Kanade och Australien. NATO stänger av 7 ryska NATO-diplomater. EU-kommissionen riskerar att ställas inför förtroendeomröstning.

28 mars: Ryssland anklagar Englands säkerhetstjänster för inblandning i mordet på Skripal och kräver förklaringar. Ryssland utvisar lika många diplomater som USA, NATO och EU. Polen köper amerikanska luftvärnssystemet Patriot för 3,8 miljarder kronor.

29 mars: Den ryska utrikesministerns Lavrovs svar till England, "...möjlig inblandning av engelska underrättelsetjänster i förgiftningen av Skripal." Nordkoreas ledare kommer att möta Sydkoreas motsvarighet någon gång i April.

30 mars: Trumps utspel om ett tillbakadragande av de amerikanska trupperna i Syrien???

30 mars: FN:s säkerhetsrådet sammanträder efter Israels mordet på 16 palestinier och hundratals skadade. 

31: mars: I London genomsöks ett ryska passagerarflygplan i strid med alla gällande internationella regler.

Uppslutningen av Västvärlden är i det närmaste komplett förutom Grekland, Cypern, Schweiz, Österike, Slovenien, Slovakien och Bulgarien. En liten ficka av motstånd mot alla lögner.

Alla andra visar solitaritet med England för "Attacken mot ex-spionen[som] är en del i ett hänsynslöst beteende från Ryssland som utgör ett växande hot mot internationell säkerhet" enligt Australiens premiärminister Malcolm Turnbull.

Varför det är så viktigt att hela EU sluter upp bakom England förklaras även av den svenska utrikesministern Margot Wallström i samma anda som alla andra. Det verkar som om det är inövat vad som skall sägas "Det här är ytterligare en överträdelse från rysk sida av en internationell regelbaserad ordning."

Ibland undrar jag om hon/de förstår vad vi i Västvärlden säger. Hot mot internationell säkerhet, överträdelse av internationell regelbaserad ordning. Något sådant har vi inte fått höra när USA, NATO och EU började bombningarna och invasionen av Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen.

Vad vi ser här är ett koncentrerat försök av de starkaste fraktioner inom det Angloeuropeiska Imperiets styrande eliter att skapa en enad front mot Ryssland. En enad anti-rysk koalition.

Varför detta kommer just nu är en fråga som kan ses ur ett antal händelser som tvingar USA och England att stärka resten av Västvärldens nationer kring Imperiet: Hot- och skrämselpropaganda tvingar inte Nordkorea till underkastelse; Kriget i Syrien går Assads väg; Militärt är kanske NATO inte så starkt längre; Ukraina-experimente går åt helvete; Politiska krafter inom EU som emotsätter sig anti-ryska sanktioner blir allt starkare; Anti-ryska ekonomiska sanktioner verkar slå mer mot EU än Ryssland; Anti-Putin-kampanjen verkar misslyckas och Ryssland framstår som mycket enig mot Imperiet; Västvärldens regimer förstår att Ryssland är ett hot mot dess globala dominans; Englands förminskade roll i EU och internationell sammanhang.

Varför uppfattar Västvärldens regimer Ryssland som ett större hot idag än tidigare? Sedan Putins tal till den ryska nationen har hans avslöjanden om de nya vapensystemen att försvara Ryssland uppfattats och tolkats medvetet som aggressivt och hotfullt mot Västvärlden. Men ingen vill uppfatta delen av talet som handlade om att kapprustningen inte är önskvärd. Ingen vill uppfatta hans önskan om samexistens med Västvärlden på lika villkor där sammarbete och partnerskap är den röda tråden.

Vilken är Västs beslutsfattarnas målsättning? Varför har den engelska regeringen plötsligt tagit det anti-ryska korståget genom ett falskt giftanklagelse just nu? 

En anledning kan vara att England utvnyttjar Skripal-fallet för att återigen bygga broar med EU. Marginaliseringen av England på den politiska, ekonomiska och militära arenan efter Brexit är de facto. Det är uppfattningen av Prof. Emeritus James Petras i sociologi i Universiteten i Binghamton. "Det[giftdådet] är inte trovärdigt, jag har pratat med människor i Washington och det finns enorma tvivel och att detta är enbart ett knep av engelsmännen för att komma EU närmare...", säger Petras, 24 mars.

"Jag tror" fortsätter han "att Putins valseger är en indikation att kampanjen att underminera presidenet Putin blev ett flopp och jag tror att engelsmännen räknade med att propagandakampanjen mot Putin skulle resultera till popularitetsminskning och detta hände inte  och att realisterna i EU och Washington... ser denna falska förgiftningsfrågan..."

Den falska anklagelsen mot Ryssland om Skripal är den senaste orkestreringen i den pågående demoniseringen av Ryssland. Det vimlar av anklagelser men aldrig några bevis. Någon gång kommer väl den likgiltiga befolkningen i Västvärlden att börja undra om hur bevislösa anklagelser förvandlas till sanning.

Alla vet att Ryssland inte är ett hot mot Västvälden och att Putin inte är en "angripare" men  att han vägrar att tillåta Ryssland återgå till vasallstatus landet hade under Jeltsin-tiden. Giftdådet är ytterligare en konstruktion att förstärka de ekonomiska spänningarna och förbereda Västvärldens befolkning för starkare militära konfrontationer.

I samma anda som den brottsliga Hillary Clinton kallade Putin för "Hitler" vräkte även den skamlösa den engelska utrikesminister Boris Jonson ur sig samma saker. Man kan inte sluta förundras över vad det är som driver dessa människor. Vad är de så rädda för när de till och med förvränger Ryssland roll i Nazismens förintelse? Har Ryssofobin gått så långt att den inkluderar även en illvillig och samvetslös förvrängning av historien?

Ryssland roll i att besegra Hitler i II VK och det ryska folkets roll i att befria Europa från fascismens plåga kan knappast ifrågasättas. Inte ens av den största antikommunisten och Englands premiärminister under kriget, Winston Churhill.

Men i Västvärldens ansträngningar att misskreditera och isolera Ryssland är alla medel tillåtna. Även att utesluta Rysslands idrottare, även de handikapade, från alla internationella sammanhang. I detta fall är Johnsons uttalande om  jämförelse mellan Hitler och Putin en del i kampanjen att sabotera den kommande VM i fotboll i Ryssland.

Detta trots att inga spår av konkreta bevis har framlagts som stödjer anklagelserna mot Ryssland. Det bevisar istället att Englands politiska elit inte arbetar i det engelska folkets intressen utan i den etablerade medias intressen i kombination och samarbete med skumma och allt mer inflytelserika nykonservativa tankesmedjor. 

Inte nog med allt detta indikerar Trumps agerande kring den nye utrikesministern, nationella säkerhetsrådgivaren och CIA-chefen att det militär/säkerhetskomplexet har slutligen visat prov på att det är alldeles för starkt för att fred skall kunna stiftas mellan de två kärnvapenmakterna. M/S-komplexet har till slut fått ett starkt grep på Trump-regimen. Inget prat längre om normalisering av relationer med Ryssland.

Att välja Bolton som säkerhetsrådgivare är att få USA i krig med stora delar av Världen. Hans utnämning kan bara leda till katastrof. Bolton är inblandad i flera nykonservativa tankesmedjor som Projektet för det nya amerikanska århundradet(PNAC), Krigshetsande Kommitté för fred och säkerhet i Gulf-viken(CPSG), Judiska institutet för nationell säkerhet i Amerika (JINSA), Pro-israelisk och anti- muslimskt Gatestone Institut mm. Varit varm anhängare av Irak-kriget och vill även idag bomba Iran och Nordkorea.

Bolton är en höger-extremist som i samarbete med den reaktionära Mike Pompeo utgör nu Trumps KRIGSKABINETT.

Trump verkar vara ute efter mer muskelkraft i hans utrikespolitik genom valet av dessa två. Pompeo var under sina 15 månaderlång period som CIA-chef mest intresserad av att bomba Iran under Obamas tid. Hans uppfattning om Ryssland är att ingenting gott kan komma ur Ryssland. Jon Rainwater, direktör i Paece Action, USA:s största fredsorganisation sammanfattar utnämningen av Pompeo "...Trump överlämnar den amerikanska diplomatin till en av de mest krigsivrande medlemmar i sin administration."

Den tredje utnämningen Gina Haspel som CIA-chef ger ännu större anledning till oro. Haspel är känd för att spela en avgörande roll i den amerikanska historiens mörkaste sidorna. Hasel i likhet med de andra två hökarna försvarade det katastrofala kriget i Irak och tryckte på för bombningar av Iran. Hon var ansvarig för CIA:s första tortyrfängelse i Thailand som gick under namnet "Cats Eye". Ron Paul den republikanske senatorn sade om hennes utnämning "...hur kan man lita på någon som gjort det[bejakare av skendränkning] att vara chef för CIA?" 

Israel använder den amerikanska militären för att destabilisera Syrien och Iran för att isolera Hezbollah och hindra stöd och förnödenheter till milisen. De nykonservativa stödjer både Israels intressen och Washingtons önskan om ett Världsherravälde. Det M/S-komplexet har för avsikt att hålla fast vid det "ryska hotet" som ett rättfärdigande av dess budget och makt.

Och i hela detta är naturligtvis den oansvariga media i komplett harmoni med denna agenda- trots att "det stulna valet" är en fiktion som förvandlats till fakta av median som om det skulle finnas bevis som visar sanningshalten i anklagelserna. Och  nu kommer de nya anklagelserna att Putin gav order om att eliminera spionen Skripal i England när han satt på en bänk med ett militärtframtaget gift.

Min uppfattning är att det inte finns någon bland tjänstemännen någonstans i Väst som varken tror på "Rysgate" eller "Skripal förgiftnings"-historierna. Det som händer är att agendan för Rysslands underkastelse går före sanningen. En agenda som är extrem farlig. I synnerhet när Ryssland, Kina och Iran ser faran i denna agendan. Dessa tre tillsammans utklassar USA och NATO. Ändå fortsätter Washington och Bryssel-vasallerna att insistera med sina våldsamma och falska anklagelser och hot mot Ryssland, Iran, Nordkorea och Kina.

Världen drivs mot krig av en liten klick människor: Israel, nykonservativa och det amerikansk militär/säkerhetskomplexet. Mänskligheten bevittnar den mest hänsynslösa och oansvariga bettende i världshistorien. Var är motståndet mot Krig?

Var är protesterna mot miljoner döda och miljoner tvångsförflyttade och skadade i Irak, Libyen, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Syrien, Jemen?

Var är protesterna mot Trumps val av John Bolton och Mike Pompeo, krigshökar vars plan är att bomba Iran och Nordkorea?

Var är protesterna mot Trumps utnämning av Gina Haspel som CIA-chef som är djupt inblandad i CIA-tortyren och förstörelsen av bevis mot CIA?

Var är protesterna mot Turkiet som slaktar kurderna i Turkiet och Mellersta Östern med hjälp av IS- och Al-Qaida terrorister?

Var är protesterna mot Turkiet som håller två grekiska militärer, EU-medborgare och NATO-medlemmar, fångna i militärfängelse i Turkiet? Var ör solidariteten med Grekland?

Var är proterserna mot ett kärnvapenkrig?

Var är anti-krigsrörelsen? Var är Vänsterrörelsen? Var är Amnesty International?

Var är protesterna mot den etablerade media som hellre är involverad i att försvara agendor och inte rapportera faktiska nyheter?

Var är protesterna mot dessa befängda anklagelserna som inte hindrar att fiktion blir ett faktum? 

Dessinformationen och demonisering och avhumanisering av Ryssland och Putin når enorma nivåer. William J. Casey, CIA-chefen under Reagan-administrationen sade 1981 till Reagan "Vi kommer att veta om desinformationsprogramet har fullt genomförts när allting det amerikanska folket tror på är osant." 

Dessinformationen måste var så lögnaktig som möjligt och så intensiv som möjlig och under en lång period för att ingen skall kunna hinna reagera och kunna besinna sig för att avkräva bevisning, ansvarfullhet och sanningsenlighet. 

Kombinationen av den israeliska lobbyn, de nykonservativa och det militär/säkerhetskomplexet har visat sig vara alldeles för stark för att fred skall kunna stiftas mellan de två kärnvapenmakterna. Den amerikanska administrationens styrs nu helt och hålet av dessa tre förödande krafter. 

Varför är det bara NATO-länder och Europeiska länder som utvisar Ryska diplomater? Afrika, Asien, Latinamerika? Hur är det med Israel?  

För övrigt borde ni läsa krigskorrespondentens Gian Micalessins artikel om "Slakthuset Damaskus" om Kashkoul i Östra Damaskus där den värsta och blodisgaste massakern på civila utspelat sig de senaste veckorna. En massaker på 44 kvinnor, men och barn utförda av Västvärldens legosoldater i Ghouta. Mördare som Europa under många år har porträtterat som de enda offren i den syriska konflikten. Europa glömmer och ignorerar de döda och skadade i Damaskus och andra områden som attackeras av de som hyrdes in för att störta den syriska regeringen...men för Väst spelar det inte någon roll. För dem spelar barnens liv ingen roll. För dem finns det inget heligt. Jag hoppas bara att Världen och Europa inför så mycket smärta och grymhet slutligen förstår hur många misstag det har begåtts på grund av andra människors lögner."

 

För mer läsning: The Saker; Prof. Emeritus James Petras; www.occhidellaguerra.it; Finian Cunningham.

Episka lögner är Washington- och EU-nykonservativa...
Västvärldens aggressioner intensifieras. Ryssland ...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
onsdag, 20 januari 2021

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Koreakonflikten Syriza James Petras Evo Morales Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Jens Stolenberg Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Operation Gladio Jan Öberg Novichok Julian Assange Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet Det globala dårhuset Engelska provokationer Mänsklig förnedring FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Visselblåsare Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Wikileaks Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA

Toroni

Besökare

Vi har 17 besökare och inga medlemmar online