"Om vi skall förhindra en katastrof måste människorna förstå vad som händer."

Nej det är inte Putin som säger det. Det är inte Merkel, Macron eller någon annan politiker i Europa. Det är inte heller Trump eller Netanyahu(Israel). Det är inte heller Xi Jingping(Kina) eller Kim Jong-un(Nordkorea). Det är USA:s förra försvarsminister William Perry, under Clintons första mandatperiod, som i sitt uttalande försökte tala om för sin omgivning att utan att förstå vad som händer omkring oss kan man inte inse vidden av faran som omger oss.

Och som Platon utryckte det: "Du har rätt att ha en åsikt men har du kunskap för att bilda dig denna åsikt?" Förståelsen för vad som händer omkring oss är avgörande för vår inställning, för vår åsikt, för vår tro.

Först kommer förståelsen och insikten. Sedan kommer reaktionen, lösningen. För tillfallet är vi väldigt långt ifrån en tillräcklig förståelse om vad som händer och det finns krafter som hindrar oss att förstå. Krafter som vill ha monopol på förklaringar. Den enda informationsmångfalden som vi har idag är Internet.

Västvärldens etablerade media är idag koncentrerad i få händer vilket ger den styrande klassen kontroll över förklaringarna. Men nu har dessa hyenor insett att det måste till en ändring även när det gäller Internet. De attackerar nu även det och försvårar- för oss- användningen av Google, Facebooc, Youtube att hitta artiklar och sidor som motsäger deras officiella förklaringar. Planen är att förstöra "nätneutraliteten" och förklarar dessa motsägande sidor och artiklar för "ryska agenter".

När väl den styrande eliten också ta kontroll över Internet kommer de att ha kontroll över alla förklaringar. Sidor med alternativa förklaringar blir allt svårare att hitta. Det tar längre tid öppnas sajterna och "hackar" kontinuerligt. Det blir allt svårare att skriva ut kritiska artiklar med alternativa förklaringar. Eliten diskrediterar legitima källor genom att bannlysa dem som "utländsk propaganda" och tvingar dem att registrera sig som "utländska agenter".

Eliten kan skrämma och tvinga sidorna att ändra riktning mot "mainstream"-förklaringar och kan även skrämma läsarna som insisterar att söka efter mer sanningsenliga förklaringar.

Det är mer sanningsenligt att USA och Europa inte hotas av Ryssland. Det är mer sanningsenligt att denna orkestrerade finedlighet mot Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea skyddar- den amerikanska och europeiska, över 1 500 miljarder dollar i årlig budget- det militär/säkerhetskomplexet(M/SK) genom att övertyga amerikaner och européer att vi är hotade av fiender.

Denna medvetna politik har även hindrat Trump att uppfylla ett av hans vallöften: att normalisera relationerna med Ryssland. Istället för att förbättra relationerna med Ryssland och ge Världen en chans har Washingtons ogrundade och aggressiva beteende mot Ryssland och den konstanta tsunamin av falska anklagelser övertygat Ryssland att Washington, Bryssel och NATO förbereder en militär attack mot landet. 

Men detta oansvariga och farliga beteende borde naturligtvis uppmärksammas av massorna om den etablerade media tog sitt ansvar och rapporterade om riskerna.

Dr. Perry sade i början av december:"...Idag, oförklarligt för mig, återskapar vi Det Kalla Krigets geopolitiska fientlighet, och vi bygger åter upp kärnvapenfarorna....Vi gör detta utan en seriös offentlig diskussion eller en verklig förståelse för konsekvenserna av dessa handlingar. Vi går sömngångaraktigt in i ett nytt Kalla Krig och det finns en verklig fara att vi råkar in i ett kärnvapenkrig. Om vi skall förhindra en katastrof måste offentligheten förstå vad som händer."

Den förre detta amerikanska försvarsministern som jobbat hårt för kärnvapennedrustning menar att sådana stora beslut vars konsekvenser kan vara katastrofala måste föregås av en offentlig diskussion grundad på fakta och inte på "egensinniga beslut" som går emot folkets vilja.

Emot folkets vilja går den styrande oligarkin som på alla sätt försöker- och verka lyckas- statuera ett exempel av Trump för att i framtiden säkra att ingen presidentkandidat skall vädja till folket. När Trump sade att han skall regera i folkets intresse genom att tvinga hem alla utlandsjobb tillbaka till USA attackerade han de globala företagens vinster och när han sade att han skall normalisera relationerna med Ryssland attackerade han M/SK:s makt- och profithunger. 

Nu måste han betala priset för sin naivitet och dumstridighet. Jag tror inte att Trump ville bli president och jag tror inte att visste vad han gav sig in i. Jag tror absolut inte att han visste vilka som styr Washington.

Men den ännu större frågan är vilket pris människorna i V-världen och i resten av Världen kommer att betala för begränsningarna Trump försöker påtvingade M/SK genom normaliserinen av relationerna med Ryssland?

I den så kallade "liberala demokratin" vi vill leva i- ingen har frågat mig om det, jag vet inte hur det är med er- som en absolut förutsättning för att tillhöra "godhetens axel"- det räcker inte längre med demokrati där majoritetens vilja tar sig i uttryck- har det sedan Kuba-krisen information varit dold för allmänheten. Och jag är övertygad om att om vi hade haft större insyn i vad som händer omkring oss hade vi haft en fredligare Värld.

Varför fick inte veta att Världen befann sig på gränsen till en kärnvapenkatastrof 1962? Visst alla var medvetna om att läget var extremt farligt men först efter 30-35 år fick allmänheten veta att kärnvapenbestyckade ubåtar och krigsskepp hade uppvisning i Atlanten och att både Kennedy och Krutschev hade fingret på knappen.  

Varför fick inte allmänheten veta att den ryske översten STANISLAV PETROV räddade Världen och 100 tusentals miljoner människor från en kärnvapenkatastrof 1983? Varför dröjde det 15- 20 år att det var den ryske översten som underlät att rapportera till sina överordnande att ett amerikansk anfall med 5 robottar var på väg mot Sovjet med fara för sitt liv? Varför fick vi inte veta att NATO:s övning "med namnet "Able Archer" uppfattades av ryssarna som en manöver som skulle bli ett förödande kärnvapenanfall?

Sovjetunionen var då lika övertygade som Ryssland är idag att USA, NATO och EU förbereder en attack.

Stanislav Petrov, "mannen som räddade världen" dog 19 maj 2017, ensam och övergiven. 5 personer deltog vid hans jordfästning.

Vi tror inte på kollektivet och dess kraft. Den "liberala demokratin" har inget med gemenskap och kollektivt ansvar att göra. I den liberala demokratin försvaras bara de individuella intressen. Egoismen och identitetspolitiken.

Jag som inte får delta i det politiska beslutsfattande varför skall jag ut i krig och för vad? För egoismen, profiten och individen? Utan att förstå?

"...offentligheten måste förstå vad som händer om vi skall förhindra en katastrof" säger Perry. Men massorna kan inte förstå vad som händer för de matas varje dag med lögnaktig propaganda. Hur skall man kunna förstå vad som händer när den styrande klassen får informationsmonopol och genomsyrar min hjärna med falska nyheter dag in och dag ut?

Hur skall jag nå alternativa förklaringar om jag inte har tillgång till dem? Eller är väldigt svåra att nå? Inte ens alternativa förklaringar behöver vara sanna. Men jag måste kunna nå dem, analysera och skapa mig en egen uppfattning om vad som är mer sanningsenligt och mer trovärdigt. Jag måste kunna jämföra. Varför skall jag endast förlita mig på den stora etablerade media när de är så få- vilket utesluter mångfalden- och finns i koncentrerade i så få händer att de kan styra vad jag skall läsa och när?

Ett land i vilket media brister i integritet kan inte vara demokratisk eftersom människorna inte har/får tillgång till korrekt information för att ta beslut? Hur skall regeringen hållas ansvarig?

V-världens etablerade media- i synnerhet den amerikanska och engelska, vilka styr även mycket av nyhetsflödet till Europa- fungerar som en kontrolvapen för de starka egna intressen som håller på att förvandla även Europa till en polisstat som tjänar enbart de få.

I stort sätt har vi de sista 25 åren med början av Clinton-regimen blivit bombarderade med icke korrekta- för att inte säga rent lögnaktiga- nyheter om Jugoslavien och Serbien främst för att etablera NATO som ett vapen för, men även för att dölja amerikansk, militär aggression.

Och lögnerna fortsatte sedan dess. När det gäller katastrofen den 11 september i USA har åtminstone de officiella förklaringar även förnekats av Osama bin Lade själv men även av flera orädda experter som inte är rädda att öppna munnen.

Sedan har vi de falska orsakerna för USA:s och NATO:s invasion av Afghanistan där det öppna såret förmodligen aldrig kommer att läkas. Vi har de falska anklagelserna om Saddam Husseins "massförstörelsevapen" i strid med FN:s vapeninspektörer som senare även tillbakavisades av USA:s utrikesminister Colin Powel, som en ursäkt för att invadera och förstöra Irak.

Vi har lögnerna om Gaddafi som användes av Hillary Clinton för att mörda Gaddafi och förstöra det mest framgångsrika landet i Afrika med de kända idag konsekvenserna. Vi har IS-legosoldaterna som Hillary och Obama använde för att förstöra Libyen som skickades för att förstöra Syrien när Ryssland och England hindrade Obama att sända trupper till Syrien för att invadera landet. Alternativet blev för USA att ge stöd till IS och vi vet idag vad det har betytt för Syrien, Mellanöstern och Europa.

Behöver jag nämna vad som hände i Somalien, i Pakistan, i Yemen där effekterna av USA:s eller/och dess lakej S. Arabien förstörde landet Yemen och alla vet idag om sjukdomarna som dödat hundratusentals barn?

Eller "Ryssland invaderade Ukraina" när det i verkligheten Washington och flera europeiska länder med dess finansierade NGO:s och mördarkrypskyttarna avsatte den demokratiskt valda ukrainska regeringen?

För att inte prata om de falska rapporterna om de "iranska kärnvapen" och aggressiva handlingar mot Israel.

Och nu får man också veta att alla som vågar säga sanningen eller ge andra förklaringar skall stämplas som "ryska agenter" eller "falska nyhetsförmedlare" som är så farliga för vår demokrati och enighet att de måste stoppas oavsett konsekvenserna.

Men hur kan vi försvara vår västerländska liberala demokrati när det inte finns yttrandefrihet eller informationstrygghet? Hur kan vi prata om demokrati när vi försvårar för människorna att komma åt alternativ information och alternativa förklaringar? Eller att stänga ner nyhetsmedior som inte går den styrande elitens vägnar? Demokrati utan kritik?

Hur kan vi försvara vår demokrati när eliten gör allt för att försäkra sig om att vi får endast falska nyheter? Oligarkin har för avsikt att kontrollera alla förklaringar och därmed vår förståelse av skeendet. Hur kan vi prata om att försvara demokratin när den amorfiska eliten inte har respekt för Konstitutionen eller regeringar som skall vara ansvariga inför folket?

Eliten kräver att regeringar är ansvariga inför dem.

Att eliten med sin makt och sina resurser kan påverka nyhetsflödet är kanske inte så konstigt. De äger media och social nätverk och kan därmed styra nyhetsutbudet och innehållet.

Att stater däremot går in och lagstiftar för att begränsa flödet av vad de kallar "falska nyheter" måste anses som ett slag i ansiktet på demokratin. I stället för att regeringar försöker stoppa elitens makt att styra över nyhetsflödet och skiten vi matas med varje dag vill de ge domstolarna möjlighet att stänga tv-kanaler, sajter och tidningar som publicerar "falska nyheter".

Den franske presidenten Emmanuel Macron  har tydligen ingen aning om vad som anse vara "falska nyheter" för om han hade det så skulle han veta att de sista 25 åren har Världen aldrig haft så många krig, förödelse, flyktingar och döda. Allt detta på grund av V-världens lögnaktiga propaganda och "falska nyheter".

Men det är inte dessa nyheter han syftar på trots att han anser att "propagandan som sprids på tusentas sociala medier-konton...lögner som uppkommit för att smutskasta en ansvarstagande politik...en offentlig person, en journalist" skall förhindras genom att domarna får möjligheten att blockera sajterna, stänga internetanvändande konto och beordra medierna att ta bort innehållet.

Macron som elitens marionett han är vänder sig naturligtvis mot RT, Sputnik och de övriga ryska nyhetskanaler och nätverk som enligt honom sprider "...lögnaktig propaganda". 

Jag tvivlar inte på att i kampen att underkuva andra människor och nationer och i kampen att försvara sig alla  medel är tillåtna. Även sådana förkastliga medel som underminerande och indoktrinerande som lögner, propaganda och falska nyheter. Jag kan också acceptera det faktum att en del av de alternativa förklaringarna inte alltid behöver vara helt sanningsenliga.

Vad jag däremot inte ser är att de ryska nyhetsmediernas- RT:s, Sputniks och Russian insiders mm- "lögner och propaganda" har orsakat miljoner människor förödelse, död och pina. Jag kan inte heller se att alternativa bloggar, sajter, tidningar mm uppmuntrar till krig mot "godhetens axel".

Däremot vet jag vad "godhetens axel" har gjort och vad den vill göra för att underkuva alla stater som försöker bibehålla sin anständighet och nationella suveränitet.

Om jag skall ut i krig vill jag bestämma själv varför jag går ut i krig, vem skall jag kriga mot och vem skall jag kriga för.

För övrigt måste man se Rysslands bannlysning från de Olympiska Spelen och "rena"-från doping atleterna att tävla under en neutral flagga- ur dess vidare geopolitiska sammanhang. Otvivelaktigt har Kalla Kriget.2-politiken lagt OS-spelen i ruiner och ses som ytterligare ett verktyg att stjälpa Ryssland som hindrar den amerikanska och europeiska maktelitens hegemoniska aspirationerna och den nykonservativa/globalistiska agendan.

Hur kan det annars förklaras att förra året bannlystes de ryska paraolympierna i Rio utan bevis? Hur kan det förklaras att utan bevisning och individuell bedömning bannlysa de ryska OS-atleterna nästa år? Kan det ha någonting att göra med att det sitter 6 NATO-länder i styrelsen för IPC?

Mellan 1988 och 2000 var det enligt Wade Exum, den förra ordföranden i doppingskontrollen i USA, över 100 amerikanska atleter som fälldes för dopping med fick fortsätta att tävla. 

2003 avslöjade Karl Lewis- amerikansk guldmedaljör i 100m och längdhopp- att han testades positivt 3 gånger innan 1988 OS i Seoul. Han fälldes för dopping med fick tävla vidare. Han var inte ryss. Ryssar var inte heller "de hundratals" amerikaner som också slapp bannlysning.

"Det var hundratals som kom undan" sade Lewis. "Och alla behandlades på samma sätt."

Alla undkom bannlysning. Doppingsmedlet "intogs som föda av misstag".

Det framgår allt klarare att V-världens "det eviga kriget"-lobby vill ha Ryssland isolerat, krängt och bannlyst från allt. Sporten är en bara en front i deras besatta kampanj. Attackerna på den ryska media en annan. 

 

 William J Perry, "My journey at the nuclear brink", Stanford University Press, 2015

 

www.paulcraigroberts.org; www.zerohedge.com;SvD, 6 augusti 2016;www.globalresearch.ca; The Guardian, 24 april 2003, 21 oktober 2013.

 

 

Iran 1953-2018
Det tar aldrig slut...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
söndag, 24 Maj 2020

Taggar (Etiketter)

Ukraina Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK Gula Västarna Sanning Europas vansinne Robert Fisk MH17 Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred JIT Svavlet RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur Vänstern i koalition med högern William Binney Det globala dårhuset Engelska provokationer Mänsklig förnedring FN Ingen fred med Ryssland Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Visselblåsare Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Kiev-USA-Europa strategi ECRR Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Krigsvalet Eviga krigspartiet KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Betalda demostranter Papadopoulos Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Wikileaks Mjuk makt Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Statskupp Isolera Ryssland Revolution CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Syriza James Petras Evo Morales Annektering Kertjincidenten. EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE Reporter utan Gränser Religionens ok Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer SvD Lucy Parson Protagóras Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin amerikansk fundamentalism Axiom Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 William Blum Undrminera EU Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet Gramski George Sorros Operation Gladio Jan Öberg Novichok Julian Assange Helsinforsmötet Vi är alla idioter NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Modern Imperialism Morder på Syrien 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Nationalstaten Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev

Toroni

Besökare

Vi har 19 besökare och inga medlemmar online