"Om vi skall förhindra en katastrof måste människorna förstå vad som händer."

Nej det är inte Putin som säger det. Det är inte Merkel, Macron eller någon annan politiker i Europa. Det är inte heller Trump eller Netanyahu(Israel). Det är inte heller Xi Jingping(Kina) eller Kim Jong-un(Nordkorea). Det är USA:s förra försvarsminister William Perry, under Clintons första mandatperiod, som i sitt uttalande försökte tala om för sin omgivning att utan att förstå vad som händer omkring oss kan man inte inse vidden av faran som omger oss.

Och som Platon utryckte det: "Du har rätt att ha en åsikt men har du kunskap för att bilda dig denna åsikt?" Förståelsen för vad som händer omkring oss är avgörande för vår inställning, för vår åsikt, för vår tro.

Först kommer förståelsen och insikten. Sedan kommer reaktionen, lösningen. För tillfallet är vi väldigt långt ifrån en tillräcklig förståelse om vad som händer och det finns krafter som hindrar oss att förstå. Krafter som vill ha monopol på förklaringar. Den enda informationsmångfalden som vi har idag är Internet.

Västvärldens etablerade media är idag koncentrerad i få händer vilket ger den styrande klassen kontroll över förklaringarna. Men nu har dessa hyenor insett att det måste till en ändring även när det gäller Internet. De attackerar nu även det och försvårar- för oss- användningen av Google, Facebooc, Youtube att hitta artiklar och sidor som motsäger deras officiella förklaringar. Planen är att förstöra "nätneutraliteten" och förklarar dessa motsägande sidor och artiklar för "ryska agenter".

När väl den styrande eliten också ta kontroll över Internet kommer de att ha kontroll över alla förklaringar. Sidor med alternativa förklaringar blir allt svårare att hitta. Det tar längre tid öppnas sajterna och "hackar" kontinuerligt. Det blir allt svårare att skriva ut kritiska artiklar med alternativa förklaringar. Eliten diskrediterar legitima källor genom att bannlysa dem som "utländsk propaganda" och tvingar dem att registrera sig som "utländska agenter".

Eliten kan skrämma och tvinga sidorna att ändra riktning mot "mainstream"-förklaringar och kan även skrämma läsarna som insisterar att söka efter mer sanningsenliga förklaringar.

Det är mer sanningsenligt att USA och Europa inte hotas av Ryssland. Det är mer sanningsenligt att denna orkestrerade finedlighet mot Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea skyddar- den amerikanska och europeiska, över 1 500 miljarder dollar i årlig budget- det militär/säkerhetskomplexet(M/SK) genom att övertyga amerikaner och européer att vi är hotade av fiender.

Denna medvetna politik har även hindrat Trump att uppfylla ett av hans vallöften: att normalisera relationerna med Ryssland. Istället för att förbättra relationerna med Ryssland och ge Världen en chans har Washingtons ogrundade och aggressiva beteende mot Ryssland och den konstanta tsunamin av falska anklagelser övertygat Ryssland att Washington, Bryssel och NATO förbereder en militär attack mot landet. 

Men detta oansvariga och farliga beteende borde naturligtvis uppmärksammas av massorna om den etablerade media tog sitt ansvar och rapporterade om riskerna.

Dr. Perry sade i början av december:"...Idag, oförklarligt för mig, återskapar vi Det Kalla Krigets geopolitiska fientlighet, och vi bygger åter upp kärnvapenfarorna....Vi gör detta utan en seriös offentlig diskussion eller en verklig förståelse för konsekvenserna av dessa handlingar. Vi går sömngångaraktigt in i ett nytt Kalla Krig och det finns en verklig fara att vi råkar in i ett kärnvapenkrig. Om vi skall förhindra en katastrof måste offentligheten förstå vad som händer."

Den förre detta amerikanska försvarsministern som jobbat hårt för kärnvapennedrustning menar att sådana stora beslut vars konsekvenser kan vara katastrofala måste föregås av en offentlig diskussion grundad på fakta och inte på "egensinniga beslut" som går emot folkets vilja.

Emot folkets vilja går den styrande oligarkin som på alla sätt försöker- och verka lyckas- statuera ett exempel av Trump för att i framtiden säkra att ingen presidentkandidat skall vädja till folket. När Trump sade att han skall regera i folkets intresse genom att tvinga hem alla utlandsjobb tillbaka till USA attackerade han de globala företagens vinster och när han sade att han skall normalisera relationerna med Ryssland attackerade han M/SK:s makt- och profithunger. 

Nu måste han betala priset för sin naivitet och dumstridighet. Jag tror inte att Trump ville bli president och jag tror inte att visste vad han gav sig in i. Jag tror absolut inte att han visste vilka som styr Washington.

Men den ännu större frågan är vilket pris människorna i V-världen och i resten av Världen kommer att betala för begränsningarna Trump försöker påtvingade M/SK genom normaliserinen av relationerna med Ryssland?

I den så kallade "liberala demokratin" vi vill leva i- ingen har frågat mig om det, jag vet inte hur det är med er- som en absolut förutsättning för att tillhöra "godhetens axel"- det räcker inte längre med demokrati där majoritetens vilja tar sig i uttryck- har det sedan Kuba-krisen information varit dold för allmänheten. Och jag är övertygad om att om vi hade haft större insyn i vad som händer omkring oss hade vi haft en fredligare Värld.

Varför fick inte veta att Världen befann sig på gränsen till en kärnvapenkatastrof 1962? Visst alla var medvetna om att läget var extremt farligt men först efter 30-35 år fick allmänheten veta att kärnvapenbestyckade ubåtar och krigsskepp hade uppvisning i Atlanten och att både Kennedy och Krutschev hade fingret på knappen.  

Varför fick inte allmänheten veta att den ryske översten STANISLAV PETROV räddade Världen och 100 tusentals miljoner människor från en kärnvapenkatastrof 1983? Varför dröjde det 15- 20 år att det var den ryske översten som underlät att rapportera till sina överordnande att ett amerikansk anfall med 5 robottar var på väg mot Sovjet med fara för sitt liv? Varför fick vi inte veta att NATO:s övning "med namnet "Able Archer" uppfattades av ryssarna som en manöver som skulle bli ett förödande kärnvapenanfall?

Sovjetunionen var då lika övertygade som Ryssland är idag att USA, NATO och EU förbereder en attack.

Stanislav Petrov, "mannen som räddade världen" dog 19 maj 2017, ensam och övergiven. 5 personer deltog vid hans jordfästning.

Vi tror inte på kollektivet och dess kraft. Den "liberala demokratin" har inget med gemenskap och kollektivt ansvar att göra. I den liberala demokratin försvaras bara de individuella intressen. Egoismen och identitetspolitiken.

Jag som inte får delta i det politiska beslutsfattande varför skall jag ut i krig och för vad? För egoismen, profiten och individen? Utan att förstå?

"...offentligheten måste förstå vad som händer om vi skall förhindra en katastrof" säger Perry. Men massorna kan inte förstå vad som händer för de matas varje dag med lögnaktig propaganda. Hur skall man kunna förstå vad som händer när den styrande klassen får informationsmonopol och genomsyrar min hjärna med falska nyheter dag in och dag ut?

Hur skall jag nå alternativa förklaringar om jag inte har tillgång till dem? Eller är väldigt svåra att nå? Inte ens alternativa förklaringar behöver vara sanna. Men jag måste kunna nå dem, analysera och skapa mig en egen uppfattning om vad som är mer sanningsenligt och mer trovärdigt. Jag måste kunna jämföra. Varför skall jag endast förlita mig på den stora etablerade media när de är så få- vilket utesluter mångfalden- och finns i koncentrerade i så få händer att de kan styra vad jag skall läsa och när?

Ett land i vilket media brister i integritet kan inte vara demokratisk eftersom människorna inte har/får tillgång till korrekt information för att ta beslut? Hur skall regeringen hållas ansvarig?

V-världens etablerade media- i synnerhet den amerikanska och engelska, vilka styr även mycket av nyhetsflödet till Europa- fungerar som en kontrolvapen för de starka egna intressen som håller på att förvandla även Europa till en polisstat som tjänar enbart de få.

I stort sätt har vi de sista 25 åren med början av Clinton-regimen blivit bombarderade med icke korrekta- för att inte säga rent lögnaktiga- nyheter om Jugoslavien och Serbien främst för att etablera NATO som ett vapen för, men även för att dölja amerikansk, militär aggression.

Och lögnerna fortsatte sedan dess. När det gäller katastrofen den 11 september i USA har åtminstone de officiella förklaringar även förnekats av Osama bin Lade själv men även av flera orädda experter som inte är rädda att öppna munnen.

Sedan har vi de falska orsakerna för USA:s och NATO:s invasion av Afghanistan där det öppna såret förmodligen aldrig kommer att läkas. Vi har de falska anklagelserna om Saddam Husseins "massförstörelsevapen" i strid med FN:s vapeninspektörer som senare även tillbakavisades av USA:s utrikesminister Colin Powel, som en ursäkt för att invadera och förstöra Irak.

Vi har lögnerna om Gaddafi som användes av Hillary Clinton för att mörda Gaddafi och förstöra det mest framgångsrika landet i Afrika med de kända idag konsekvenserna. Vi har IS-legosoldaterna som Hillary och Obama använde för att förstöra Libyen som skickades för att förstöra Syrien när Ryssland och England hindrade Obama att sända trupper till Syrien för att invadera landet. Alternativet blev för USA att ge stöd till IS och vi vet idag vad det har betytt för Syrien, Mellanöstern och Europa.

Behöver jag nämna vad som hände i Somalien, i Pakistan, i Yemen där effekterna av USA:s eller/och dess lakej S. Arabien förstörde landet Yemen och alla vet idag om sjukdomarna som dödat hundratusentals barn?

Eller "Ryssland invaderade Ukraina" när det i verkligheten Washington och flera europeiska länder med dess finansierade NGO:s och mördarkrypskyttarna avsatte den demokratiskt valda ukrainska regeringen?

För att inte prata om de falska rapporterna om de "iranska kärnvapen" och aggressiva handlingar mot Israel.

Och nu får man också veta att alla som vågar säga sanningen eller ge andra förklaringar skall stämplas som "ryska agenter" eller "falska nyhetsförmedlare" som är så farliga för vår demokrati och enighet att de måste stoppas oavsett konsekvenserna.

Men hur kan vi försvara vår västerländska liberala demokrati när det inte finns yttrandefrihet eller informationstrygghet? Hur kan vi prata om demokrati när vi försvårar för människorna att komma åt alternativ information och alternativa förklaringar? Eller att stänga ner nyhetsmedior som inte går den styrande elitens vägnar? Demokrati utan kritik?

Hur kan vi försvara vår demokrati när eliten gör allt för att försäkra sig om att vi får endast falska nyheter? Oligarkin har för avsikt att kontrollera alla förklaringar och därmed vår förståelse av skeendet. Hur kan vi prata om att försvara demokratin när den amorfiska eliten inte har respekt för Konstitutionen eller regeringar som skall vara ansvariga inför folket?

Eliten kräver att regeringar är ansvariga inför dem.

Att eliten med sin makt och sina resurser kan påverka nyhetsflödet är kanske inte så konstigt. De äger media och social nätverk och kan därmed styra nyhetsutbudet och innehållet.

Att stater däremot går in och lagstiftar för att begränsa flödet av vad de kallar "falska nyheter" måste anses som ett slag i ansiktet på demokratin. I stället för att regeringar försöker stoppa elitens makt att styra över nyhetsflödet och skiten vi matas med varje dag vill de ge domstolarna möjlighet att stänga tv-kanaler, sajter och tidningar som publicerar "falska nyheter".

Den franske presidenten Emmanuel Macron  har tydligen ingen aning om vad som anse vara "falska nyheter" för om han hade det så skulle han veta att de sista 25 åren har Världen aldrig haft så många krig, förödelse, flyktingar och döda. Allt detta på grund av V-världens lögnaktiga propaganda och "falska nyheter".

Men det är inte dessa nyheter han syftar på trots att han anser att "propagandan som sprids på tusentas sociala medier-konton...lögner som uppkommit för att smutskasta en ansvarstagande politik...en offentlig person, en journalist" skall förhindras genom att domarna får möjligheten att blockera sajterna, stänga internetanvändande konto och beordra medierna att ta bort innehållet.

Macron som elitens marionett han är vänder sig naturligtvis mot RT, Sputnik och de övriga ryska nyhetskanaler och nätverk som enligt honom sprider "...lögnaktig propaganda". 

Jag tvivlar inte på att i kampen att underkuva andra människor och nationer och i kampen att försvara sig alla  medel är tillåtna. Även sådana förkastliga medel som underminerande och indoktrinerande som lögner, propaganda och falska nyheter. Jag kan också acceptera det faktum att en del av de alternativa förklaringarna inte alltid behöver vara helt sanningsenliga.

Vad jag däremot inte ser är att de ryska nyhetsmediernas- RT:s, Sputniks och Russian insiders mm- "lögner och propaganda" har orsakat miljoner människor förödelse, död och pina. Jag kan inte heller se att alternativa bloggar, sajter, tidningar mm uppmuntrar till krig mot "godhetens axel".

Däremot vet jag vad "godhetens axel" har gjort och vad den vill göra för att underkuva alla stater som försöker bibehålla sin anständighet och nationella suveränitet.

Om jag skall ut i krig vill jag bestämma själv varför jag går ut i krig, vem skall jag kriga mot och vem skall jag kriga för.

För övrigt måste man se Rysslands bannlysning från de Olympiska Spelen och "rena"-från doping atleterna att tävla under en neutral flagga- ur dess vidare geopolitiska sammanhang. Otvivelaktigt har Kalla Kriget.2-politiken lagt OS-spelen i ruiner och ses som ytterligare ett verktyg att stjälpa Ryssland som hindrar den amerikanska och europeiska maktelitens hegemoniska aspirationerna och den nykonservativa/globalistiska agendan.

Hur kan det annars förklaras att förra året bannlystes de ryska paraolympierna i Rio utan bevis? Hur kan det förklaras att utan bevisning och individuell bedömning bannlysa de ryska OS-atleterna nästa år? Kan det ha någonting att göra med att det sitter 6 NATO-länder i styrelsen för IPC?

Mellan 1988 och 2000 var det enligt Wade Exum, den förra ordföranden i doppingskontrollen i USA, över 100 amerikanska atleter som fälldes för dopping med fick fortsätta att tävla. 

2003 avslöjade Karl Lewis- amerikansk guldmedaljör i 100m och längdhopp- att han testades positivt 3 gånger innan 1988 OS i Seoul. Han fälldes för dopping med fick tävla vidare. Han var inte ryss. Ryssar var inte heller "de hundratals" amerikaner som också slapp bannlysning.

"Det var hundratals som kom undan" sade Lewis. "Och alla behandlades på samma sätt."

Alla undkom bannlysning. Doppingsmedlet "intogs som föda av misstag".

Det framgår allt klarare att V-världens "det eviga kriget"-lobby vill ha Ryssland isolerat, krängt och bannlyst från allt. Sporten är en bara en front i deras besatta kampanj. Attackerna på den ryska media en annan. 

 

 William J Perry, "My journey at the nuclear brink", Stanford University Press, 2015

 

www.paulcraigroberts.org; www.zerohedge.com;SvD, 6 augusti 2016;www.globalresearch.ca; The Guardian, 24 april 2003, 21 oktober 2013.

 

 

Iran 1953-2018
Det tar aldrig slut...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
lördag, 26 maj 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Mordet på Kennedy Demokrati Krim Yeltsin-Putin Sergei Skripal Vem fan bryr sig Obamas krokodiltårar Liberal demokrati Multipolär värld nonbeingzone IS USA:s allierade Palatskuppen mot Trump Alexis Tsipras USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Statskupp ECRR Revolution Nordkorea Slakten I mosul 11 september 2001 Ryska atleternas bannlysning Eviga krigspartiet Imperialismen Zombifiering Putins tal Ryssland pressad. Vem tjänar på giftattacken? Project Veritas Papadopoulos Vita västvärldens dominans God Bless America USA:s terrorhandlingar Häxjakten mot Trump Syriza MSC Annektering Vem är monstret? Skyldigheter Obama en bedragare Israel bombar Syrien Västvärldens besatta kampanj Trumps FN-tal Carl Bildt Gasattacken i Douma Trump luras till krig Meningslöst att tala med Väst SOHR Reporter utan Gränser Manafort och Gates Amerikanska Gulag The Kitchen Europas krigsbrott Turkiet invaderar Syrien Plundring av Grekland Forum för Krig SvD Trojkans krigsbrott Ansvar John Bolton Obama en krigsförbrytare Googlecensur Konflikten eskalerar Petrodollar Mörda Assad Europa:stumma underhuggare Vita Hjälmarna USA:s krigsbrott i Mosul "Ryska propaganda" Bombs for Peace Acela-korridoren Mördarorganisationen NATO Falska vinster USA:s krigsbrott Religiös fascism Mordet på Milosevic Avhumanisering Fredrik Karén Ingen giftattack i Gouma James Petras An die Freude Det Turkiskt-kurdiska Kriget Konspirationsteori Imaginär fiende Trump Oligarkernas fiende Koreakonflikten Georgien McCarthyismen Bomba Iran USA-ledda Imperiet Missiler mot Damaskus Ukronazisterna PropOrNot Jens Stolenberg USA:s statskupper QE John Kiriakou Religionens ok Värdebaserad racism Udo Ulfkotte Apokalypsen nära amerikansk fundamentalism Slakthuset Damaskus Merci beaucoup France Kina omringas III:e Världskriget Trump/Putin Der ez-Zor SBU Västvärlden fångad i en våldspiral Utrottningen i Östra Ukraina Östra Ghouta Ukrains invasion av Krim Fejknyheter Ryska invasionen William Blum Solon atenaren Northwoods Project Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Amerikanska baser=Vasallstat IPE Västvärldens vampyrer Europas träldom Trumps krigskabinett Glöm fred i Syrien USA: press på Kina Det tar aldrig slut Trump vs etablissemanget OPCW MH-17 2 Lundin Oil Internationell rätt Folkstyre Ukrainas annektering av Krim H.R. 5732 Jack Ruby Gramski Krösus Operation Gladio Statskuppen i Iran 1953 Underkastelse eller Krig Sanning USA-NATO-EU Europas vansinne England och den politiska cirkusen. Irans isolering Sydkinesiska Sjön Ansvarsfull europeisk politik Europeiskt återuppvaknande JIT 5 minuter innan "midnatt" RAND Corporation EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Theokrati Axiom Vanessa Beeley Warren-kommissionen Vänstern i koalition med högern El Pais Färgrevolutionen i Iran 2018 Modern Imperialis FN Ron Paul Amerikansk korståg Västs nederlag i Syrien Västvärldens distopy USA:s tvåfrontskrig Undrminera EU EU en dödszon Nytt sarinattack på väg Alvin A. Snyder G20-mötet Kommittén för befrielse av Irak Rysslands oövervinliga vapen Trump den imbecille Daniel McAdams Lee Harvey Oswald Är det redan över för Trump? Spetznaz Statskupp i USA nätneutralitet Imperialismens logik Jugoslavien Kiev-USA-Europa strategi Novichok Europas öde Chang Wanguau George Sorros Splittrat EU Jan Öberg Krigsvalet Hamburg en krigszon KREAB Putin:lämna oss i fred Robert Fisk Protagoras Ukrainanazisternas manifestation Betalda demostranter Deir ez-Zor Jus ad bellum Internetcensur Svavlet Europeisk integritet Slutgiltiga offensiv Engelska provokationer Nordkoreakrisen William Binney Obamas fredspris Det globala dårhuset USA hotar Ryssland Förbjud Vänsterrörelsen Bildt-Georgien 2 minuter innan midnatt OPWC Sofisterna Uncle Sam Färgrevolution i Washington Det är värd priset USA:s finde nr 1 Stanislav Petrov Sanktioner mot Kina Mjuk makt Falska alternativ till Krig inte fred Obams fredspris han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Modern Imperialism Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför leda ett internationell upprop vilken mandat har dem kommissionen skrev ett brev OPCV kanadensiska antidopping Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska USA Morder på Syrien NATO 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver Vampyrer

Toroni

Besökare

Vi har 78 besökare och inga medlemmar online