Det tar aldrig slut...

Det tar aldrig slut. Trots upprepade försök att länka Trump, Putin och WikiLeaks ihop, trots kontinuerliga försök att påvisa Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet, trots USA:s brutna löften om NATO:s icke utvidgning österut, trots Rysslands intensiva krig mot IS och dess förintelse, trots att Ryssland inte hotar något annat land, trots Rysslands begäran om FN-inblandning i Östra Ukraina, trots Rysslands militära inringning av NATO, trots... finns inget som tyder att lögnerna och falska nyheterna som sprids av Västvärldens etablerade media avmattas.

Den senaste sensationsrubriken i Newsweek torsdagen den 14 december var "Putin förbereder det III Världskriget..." - kan även fördstås som att "Putin förbereder sig för det 3:e VK..."- visar ytterligare en gång att inget kan tas för givet och att det tar aldrig slut med demoniseringen av Putin och anklagelserna mot Ryssland. Striden mellan "godhetens axel" och de onda fortsätter.

Minns jag rätt så lades Newsweek ner för ett antal år sedan och har nu "återuppstått" som ytterligare ett verktyg för den ryssofobiska lobbygruppen förmedlingen nära länkat till det Atlantiska Rådet- Atlantic Council.

Det Atlantiska Rådets aktiviteter finansieras av det militär/säkerhets/industriella komplexet såsom Lockhead Martin Corporation men även SAAB och Raytheon Company; USA:s utrikesdepartement; Ukrainas World Congress, flera stater däribland S. Arabien, Norge, Sverige, Banker, Oljeindustrin, NATO, Bilindustrin, privatpersoner. Med andra ord alla som idag framlägger Ryssland som ett hot. Alla som har ett intresse att förvirra människor, indoktrinera dem och leda dem mot avgrunden.

En journalists vidare roll eller uppgift är att förse inblick eller kunskap grundad på fakta vilket betyder att journalisterna måste filtrera rykten och snacket, viskningarna och hörsägen och skvallret och endast leverera nyheterna som kan verifieras grundligt. Och naturligtvis måste klart och tydligt källorna anges.

I slutändan blir det så självdestruktivt, alla falska nyheter och alla lögnaktiga anklagelser, "misstagen", det många av V-världens och i synnerhet i USA, England men även Sverige i viss mån ledande nätverk håller på med, att Kreml inte behöver anstränga sig för att diskreditera den etablerade Västmedia. Det räcker i princip att översätta artiklar som skrivs i våra tidningar och distribuera dem runt landet.

Newsweeks artikel ge uppfattningen att det är Putin som förbereder att starta det III VK och att han tänker släppa loss helvetet på jorden. Detta kommer- källan- i enlighet med magasinet inte från en högrankad visselblåsaren från Kremls inre krets utan en kolumnist för en ryska oppositionstidning- Novaya Gazeta- som jobbar för en lobbygrupp i USA som blivit anklagad av det ryska utrikesministeriet i Moskva för att sprida anti-rysk propaganda.

Dessutom är det ytterligare 2 engelsmän som inte har befogenhet att uttala sig och inte nämns vid namn i artikeln.

Så illa är det. Och så patetisk är Västmedias täckning av Ryssland idag. Halv-hopkokta historier skapade för att passa nyhetsnätverken i London, Washington, New York och flera andra representanter för den ekonomiska och politiska eliten i Europa grundade på obskyra och anonyma källor.

I Newsweeks fall heter källan Pavel Falgenhauer, en ryss försvarsanalytiker som tidigare även skrev för Moskow Times, nyttjas som kommentator både lokalt och internationellt- skrivit även i SvD- om ryska försvarsrelaterade problem, är associerad med Amerika´s Jamestown Foundation där han bidrar veckovis med sina artiklar, skriver även för det amerikanska CFR och har även kontakter med George Soros Open Sociaty Foundation.

Om Ryssland har för avsikt att starta det III VK tror jag inte på. Att Ryssland förbereder sig för att mota alla militära attacker mot landet, ja det tror jag på. Precis på samma sätt som USA, NATO och Europa förbereder sig för den slutgiltiga mättningen med Ryssland- och förmodligen även med Kina, Iran och Nordkorea- så förbereder sig även Ryssland för det "sista kriget" med militära medel.

Omringad av "fiender" förbered sig Ryssland enligt Putin för "ett episkt krig för överlevnad" skriver Newsweeks. Jag tror inte att det bara är Ryssland som kommer att ha problem med överlevnad. Alla inblandade och icke inblandade i kriget kommer att önska att kriget med militära medel aldrig bröt ut.

Varför Putin är intresserad att bygga en idé om att landet befinner sig i randen av en kataklismisk konflikt och kräver full mobilisering av Rysslands alla resurser är enligt Newsweek för att "ena landet bakom en imaginär extern fiende för att distrahera från inrikesproblemen."

Bland de inrikesproblemen som Felgenhauer nämner är "att Rysslands ekonomi vinglar på grund av de påtvingade Västsantionerna 2017 för annekteringen av Krim "och därför har hushållens inkomster i Ryssland minskat fyra år i rad", "Kremls intäkter har sjunkit kraftigt på grunda av fallande oljepriser", "att delar av Rysslands ekonomi fortfarande, direkt eller indirekt är beroende av försvarsindustrin" och att "Putin beordrat en massiv ökning i de militära anslagen."

Allt detta menar Felgenhauer kommer att "ruinera Ryssland såsom det ruinerade Sovjetunionen."

Visst har Rysslands ekonomi vissa problem. Har inte USA det? Eller Europa? Det finns fortfarande länder i Europa som har en månadslön på 400 euro; pensioner som ligger på 200 euro; arbetslöshet på upp till 40% för ungdomarna; statlig skuldsättning på långt över 100% av BNP; enorm hög privatskuldsättning; fattigdom och tiggeri; miljontals EU-medborgare och flyktingar som behöver ekonomisk stöd; mm.

Några siffror bara: Rysslands statsskuld ligger runt 15% av BNP vilket är betydligt lägre än de flesta europeiska ländernas. USA:s statskuld ligger på 105%. Bland de 28 EU-länderna ligger 5 på över 100%, 11 på mellan 60--99% och 12 på upp till 60%; arbetslösheten i Ryssland ligger på ca 6%, i EU är arbetslösheten runt 8% viket betyder ca 40 miljoner människor utan att räkna med miljontals människor som går under de så kallade arbetsmarknadsåtgärderna. USA:s arbetslöshet ligger på ca 4,5%; Rysslands andel av den militära utgifterna ligger på ca 3,5% av BNP vilket även USA:s gör; NATO:s "försvarsutgifter"- vet inte varför det kallas just "försvars"- ligger på ca 900 miljarder dollar, högsta i Världen, tät följt av USA med sina ca 650 miljarder, Ryssland ligger på ca 70 miljarder, det vill säga ca en tiondel.

Sveriges planerade utgifter kommer att ligga på 2% för 2018 efter påtrykningar av USA.

Så varför skulle Ryssland ruineras snabbare än något annat land eller konstellation av stater på grund av sina militära utgifter vid ett krig? Ingen kommer undan detta krig, varken Ryssland, USA eller EU.

Det som är mest förvånande i artikeln är "Rysslands imaginära fiende"; att en ej namngiven engelsk f.d. ambassadör i Ryssland säger att "Ryssland är iblandad i en märklig sort av unilateral vapenkapprustning"; att Putin "målar ut en bild av Ryssland som ett offer för den amerikanska aggressionen"; att detta förstärks vardagligen av den ryssägda Tv:n med "myter om USA:s support för de antiryska "fascisterna" i Ukraina"; "USA:s "påstådda" support för IS i Syrien" och att "skolbarnen i Ryssland indoktrineras i anti-amerikansk propaganda och ikonisering av Putin."

"Rysslands imaginära fiende"? Plötsligt är det inte Ryssland som är hotat utan det är Västvärlden med USA och EU i spetsen som är hotade. Tydligen är det så att Ryssland har flyttat sina gränser och sin militär nära Europas NATO-gränser. Det är inte USA och NATO som svikit sina löften och flyttat fram sina positioner för att omringa och hota Ryssland till underkastelse?

Artikeln avslutar med att "Ju mer Putins popularitet är avgörande av att för alltid hålla Ryssland i krig, desto farligare blir han".

Så Putins popularitet beror helt enkelt på att han vill föra krig mot Västvärlden enligt Newsweek. Jag har svårt att tro att det är Putins krigsambitioner som gör honom så populär i Ryssland, i Mellersta Östern, i Asien, i Latinamerika och i många platser i Afrika. Han är naturligtvis även mycket populär i Europa, USA och Kanada i kretsar som är övertygade om att han utgör det sista hindret för de nykonservativa fundamentalisterna, det militär/industriella komplexet, olje- och gruvindustrin, bank- och finansväsendet, mattillverkningsindustrin och farmaceutiska industrin som vill härska på jorden genom vapenmakt och organisationer som NATO.  

Inga illusioner. V-världen och Ryssland befinner sig redan i krig. I synnerhet USA och Ryssland. Inget krig som det 2:a VK utan ett krig som för närvarande är ca 80% informationskrig, 15% ett ekonomiskt och 5%  militärtstrategiskt.

Bryter ett sådant krig ut, bortsett nu från att inget kommer att vara kvar, kommer landet som förlorat kriget att inte existera längre: antigen blir Ryssland en amerikansk koloni igen - såsom under Jeltsin-eran- eller kommer Imperiet att kollapsa.

Händer det senare kommer vi att få en värld med ett multipolär system reglerat av internationell rätt som Ryssland, Kina och andra allierade och vänner försöker bygga upp. Till skillnad mot den monipolära Världshegemonin som USA med hjälp av Israel, NATO och Europa försöker att etablera.

Det är verkligen komiskt och skrattretande. Och oansvarigt. Fortfarande efter så många år är Västmedia och synnerhet den amerikanska och engelska, CNN speciellt, som inte kan låta en enda dag passera utan att nämna de onda rysarna. Allt för att förbereda oss, såsom det gjordes med Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen, Syrien, för ett förintelsekrig. Skapa osäkerhet, rädsla och terror.

I början av december, den 8, hände återigen något som inte borde hända. CNN, MSNBC och CBS publicerade en fullständig falsk nyhetsartikel utan att förklara hur det kunde ske. Under 12 minuter bombaderades tittarna med en rapport som skulle bevisa att WikiLeaks erbjöd Trump-kampanjen och även Trump själv tillgång till Demokraternas email innan dessa publicerades på internet.

Detta skulle menar CNN bevisa att det fanns en samverkan mellan Trump och WikiLeaks och, det viktigaste, mellan Trump och Ryssland efterson de amerikanska säkerhetstjänsterna anser att WiliLeaks är en förlängning av den ryska säkerhetstjänsten vilket också den amerikanska media anser.

Ett brev skickades till CNN av någon vid namn Michael J. Erickson som inte kan identifieras, den 4 september 10 dagar innan WikiLeaks började publicera emails online. Därför var uppståndelsen stor: detta bevisade menar CNN att Trump erbjöds av WikiLeaks och Kreml tillgång till Demokraternas arkiv.

När det väl visade sig, faktiskt av Washington Post, att brevet inte var daterat den 4 utan den 14 september vilket betyder att det skickades efter WikiLeaks hade erbjudit tillgång till arkiven online försökte CNN att bortförklara sitt onda uppsåt, lögnerna och propagandan genom att antyda att det var flera källor.

Utan att avslöja sina källor och utan att förse tittarna den minsta insyn och transparens för att förstå vad som hade hänt försökte CNN att bortförklara "misstaget".

Men skadan var redan skett. Detta är en typexempel på hur manipulativ och oansvarig den amerikanska media men även den europeiska, är. Flera politiker, både republikaner och framför allt demokrater, institutioner/tankesmedjor och andra nyhetsmedior följde snabbt efter och påstod att detta bevisade kriminell samverkan.

Under flera timmar twittrades om lögnen av miljontals människor innan det avslöjades att CNN:s historia var falsk. Nästan 24 timmar efter CNN:s historia avslöjades som falsk fortsatte fortfarande debatten. Hur många som utsättes för denna lögn vet ingen.

Misstag kan göras även av journalisterna. Men misstagen går ibland åt ena hållet och ibland åt andra hållet. Men det är inte fallet med den amerikanska eller den europeiska media när det gäller Trump/Ryssland påhitten och Ryssland i synnerhet. I det här fallet går varje falsk berättelse åt ett håll: att vara så provocerande och skadlig som möjligt. Misstag?

"Misstagen" om Ryssland är så många: Ryssarna hackade energiverket i Vermont för att beröva amerikanerna varmvattnet under vintern;en märklig grupp- ProOrNot- dokumenterar hur många av de amerikansk politiska webbsidorna är ryska agenter; WikiLeaks har en lång och dokumenterad relation med Putin; RT hackade sig in i C-SPAN, politisk TV-nätverk utan reklam som direktsänder från Senaten och Kongressen, för att störa sändningarna; Ryssland försökte hacka in sig i både det amerikanska men även i andra länders valsystemet; Trumps närmaste samarbetarnas kontakter med Ryssland mm mm mm.

Det finns naturligtvis en fara med sådan kontinuerlig skrämmande och missledande och oansvarig rapportering som skulle kunna få Putins och Rysslands mesta kritiker, såsom oppositionella ryska journalister och anti-Kreml liberala aktivister och andra Västlakejer som på grund av Västmedias ignoranta och paranoida rapportering om Ryssland, att tappa förtroendet för media och dess trovärdighet.

Glenn Greenwald är en av de få verkliga journalister som existerar i Väst som inte jobbar för den amerikanska eller den europeiska media och vägrar bli köpt eller hotad för att förmedla masslögnerna. Masslögner distribuerade av den fullständig korrupta amerikanska och europeiska etablerade media som inget annat är än en propaganda departement som producerar lögner för att tjäna 1% av befolkningen.

Men det räcker inte med att producera lögner. Den politiska krisen i Europa, USA och internationellt träder in i en ny fas med våldsamma konfliker, hot om kärnvapenkrig med Ryssland och Nordkorea, ökade klyftor och social ojämlikhet, åtgärder för att tillföra företags- och finansiella eliten ännu flera miljarder. 

Ansträngningar görs också av den ledande klassen i Världen, den etablerade amerikanska och europeiska media, underrättelsetjänsterna och politiska partier att blockera det socialistiska perspektivet med hjälp av Google som den ledande aktören för internet-censur.

Indoktrinering är ett kraftfullt instrument i sammanhanget. I EU röstades fram i slutet av november att mer pengar skall avsättas för indoktrinering av befolkningen i EU. Européerna skall finansiera sin egen indoktrinering. En ny grupp tillsattes, ett år sedan, av den Europeiska Kommissionen för att motarbeta "rysk propaganda".

Mer pengar och resurser skall avsättas av de europeiska medborgarna för att finansiera ännu flera mekanismer som skall ytterligare förstärka vår okunnighet och missinformation. Gruppen av 11 "diplomater" leds av den polska europeiska ledamoten Anna Fotyga som är medlem i den höger orienterade Alliansen för Konservativa och Reformister i Europa(AECR) som är ett konservativt anti-federalistiskt parti och är det snabbast ökade partiet och är idag är det tredje största europeiska partiet.

Dess uppgift är att se till att hindra den "stats-sponsrade ryska propagandan" att via sina "falska nyheter"  underminera Västdemokratin och att så splittring och oenighet bland EU:s medlemsstater.

Därför måste enligt Angela Merkel, den tyska Kanslern, internet och de sociala medierna som Google och Facebook bannlysa de falska nyheterna från sina nätverk. Inte alla. Enbart de stats-sponsrade ryska sådana för de andra är inte falska.

Den politiska ryssofobiska atmosfären som underblåses av V-världens ledare, NATO-länkade tankesmedjor och nu även av EU-parlamentariker förbereder vägen för att bannlysa och förbjuda rysk media och förklara dem för "illegala källor".

Vem avgör vad som är "falska nyheter" eller "misstag"? Vem avgör om en nyhetsraportering eller analys är sanningsenlig eller objektiv? Skall alla nyheter som kränker den politiska känsligheten och rykten om EU brännmärkas som "falska"? Och därför bli föremål för censur?

Skall ett gäng av icke valda ansiktslösa byråkrater och ideologiskt drivna politiker forma en viktig del av hela EU-blockets utrikespolitik och inskränkta på mitt och ditt rätt att ha fri tillgång till information?

Vart är vi på väg? Vi är alla fångna i en absurd och farlig situation som skulle kunna förstöra hela vår planet.

Skall alla rapporter, välverifierade och dokumenterade, avfärdas som "rysk propaganda" bara för att de "kränker" V-världens officiella hållning och inte tillåter att sanningen kommer fram?

Europa har alltid stött USA i sina krig och när det plötsligt dyker upp någon som vill tala om för oss att det ni trott på har varit ett stort lögn som inte rättfärdigar era handlingar skall denne tillintegöras för att vi även nästa gång skall kunna dra ut i krig på grund av ytterligare lögner?

Den här gången, är jag rädd, kommer lögnen att drabba oss alla och det hjälper inte att vi rustar upp militärt. Det finns så mycket kärnvapen på jorden att den kan förintas 100 gånger om. 

 Det tar aldrig slut...

För övrigt friades återigen "slaktaren av Balkan", Slobodan Milosevic som "dog" plötsligt i hjärtinfarkt i Västs fångeskap 2006. Elva år efter sin död kom FN:s Krigsbrotts-tribunal för Jugoslavien(ICTY) för andra gången fram till att Milosevic- och flera andra serber- inte var ansvarig för krigsbrotten i Bosnien och Herzegovina där de värsta krigsbrotten från bägge sidor i kriget begicks som upplöste Jugoslavien.

"Slaktaren av Balkan" kallades Milosevic. Ett "misstag"? Ett allvarligt i så fall sådant. Så pass alvarligt att det ledde till att ett helt land upplöstes och efter ca 3 månaders intensiv bombardemang av Serbien bildades Kosovo i strid mot alla FN:s resolutioner.

Erkännandet att "...bevisningen mot Slobodan Milosevic.... inte räcker till..." är ett viktigt erkännande därför att under 25 år har hela Västmedia och i princip alla politiska ledare i varje Västorienterat demokratisk land talat om för oss att Milosevic var ett folkmordsmonster. Vi fick veta att han var "slaktaren på Balkan" med tiotusentals människors blod i sina händer. Vi fick höra lögner för att rättfärdiga ekonomiska sanktioner och NATO:s militära aggression mot det serbiska folket.

Det började med lögnerna om Jugoslavien. Samma lögner för att rättfärdiga krigen i Afghanistan, Irak, Libyen Syrien mm. Ingen ansträngning att publicera resultatet av inkvisitionen.  

För vidare läsning: https://theinercept.com/2017/12/09/the-u-s-media-;www.unz.com; www.paulcriagroberts;www.strategisk-culture.org:

 GOTT NYTT 2018 med större informationstrygghet!

 

 

 

 

 

 

"Om vi skall förhindra en katastrof måste människo...
USA: "Du skall inga andra... ha jämte mig"
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
onsdag, 23 januari 2019

Taggar (Etiketter)

Ukraina Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Northwoods Project Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil Jan Öberg Novichok Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Operation Gladio Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet RAND Corporation Det globala dårhuset Engelska provokationer FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Alexis Tsipras John Bolton Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Syriza James Petras Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU England och den politiska cirkusen. Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Gula Västarna Merci beaucoup France Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul vilken mandat har dem Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop

Toroni

Besökare

Vi har 125 besökare och inga medlemmar online