Modern Imperialism: Underkastelse eller Krig, det enda alternativet

New York Times(NYT) var en av de huvudsakliga aktörerna i USA som agiterade för Irak-kriget och för planteringen av missvisande information i många berättelser. För 15 år sedan hjälpte den amerikanska Stabschefen Lawrence Wilkerson, under tiden Colin Powell var USA:s utrikesminister 2001-2005, Powell inför FN- och Världen- att skapa en klar- falsk- bild att KRIGET MOT IRAK VAR DET ENDA ALTERNATIVET.

Wilkerson som hjälpte Powell att lura FN och resten av Världen genom att proklamera att "vi konfronterar en regim som har ambitioner för regional dominans, gömmer massförstörelsevapen och förse terrorister med vapen och tillflyktsort konfronterar vi inte det förflutna, [utan]vi konfronterar nutiden. Och om vi inte agerar, [kommer] vi att konfrontera en ännu skrämande framtid".

Wilkerson och Powells lyckades genom sina medvetna lögner att vända både det amerikanska folket och övriga Västvärlden att välja vägen till krig mot Irak som det enda alternativet. Ett krig som enligt Wilkerson "resulterade i katastrofala förluster för regionen och den USA-ledda koalitionen och som destabiliserade hela Mellerstaöstern".    

Alla ansträngningar som till slut ledde till att välja krig mot Irak får inte åsidoläggas menar Wilkerson och får inte heller glömmas därför att Trump-administrationen använder mycket av samma spelregler för att skapa en falsk uppfattning att krig är det enda sättet att mota hoten från Iran.

Återigen i början av januari framlades "obevekliga bevis", denna gång av USA:s FN-ambassadör Nikki Haley om att Iran inte följer Säkerhetsrådets Resolutioner om dess ballistiska missilprogram och i frågan om Irans inblandning i Jemen.

För de som minns och jag är en av dem visade Powell, 2003, sattelitbilder och andra fysiska bevis- USB-minne- tillgängliga enbart för den amerikanska underrättelsetjänsten för att bevisa att så var fallet. Haley använde sig idag av samma beprövade teknik.

Likheterna är slående enligt Wilkerson. Trump-administrationens planer för Iran presenterades nyligen av National Security Strategy(NSS- Nationella säkerhetsstrategin) och lyder: "Ju längre vi ignorerar hoten från länder som avser att sprida och utveckla massförstörelsevapen, desto större blir hoten och desto mindre försvaralternativ har vi."

"Vi har sett det tidigare" skriver Wilkerson. " En kampanj byggd på politiseringen av underrättelsetjänsten och kortsiktiga policy-beslut för att skapa krigssituationen. Och tydligen har det amerikanska folket blivit så vana vid den exekutiva maktens krigshetsning- godkänt nästan enhälligt av Kongressen- att ingen längre bryr sig speciellt." 

Enligt Wilkerson är sedan november "bevisen av Irans stöd till Al-Qaidas krig mot USA" ( kan likställas med Saddam Husseins falska anklagelser om påstådda relationer med Al-Qaida); Trumps ultimatum i januari att Kongressen måste fixa kärnvapenaffären med Iran(trots att Iran följer avtalet); Vita husets tryck på underrättelsetjänsterna att koka ihop bevis att Iran inte efterlever avtalet och administrationens inställning att protesterna nyligen i Iran är ett tecken på regimändring skapar en uppfattning att krig mot Iran är den enda hållbara policyn.

"Är vi inte försiktiga kommer dem att lyckas." 

Det är med sådana metoder, tricks och indoktrinering som USA och dess närmaste allierade, även Sverige, fortfarand använder för att begå massaker och skapa kaos som släpps loss runt om i Världen av USA:s aggressiva och krigshetsande politik.

Den gamla imperialismen skall ha avslutats efter de "sista" koloniernas självständighet i slutet av 1960-talet. Jag skriver att det skall ha avslutats därför att den mycket snabbts ersattes av den nya som är betydligt mer destruktiv och framförallt mer oärlig.

Det USA-ledda nyliberala Imperiet har förstört hela länder med miljoner döda och alltid under den progressiva parollen om "humanitära rättigheter" och "utökad frihet".

Författaren och programledaren John Wight vid ett föredrag med namnet "Imperialismen inför Rätta" i Derry, Nordirland i början av februari kritiserade och svartmålade den pro-imperialistiska propagandan som vi alla obarmhärtigt blir utsatta för i Västvärlden. Han frågar sig hur absurt det inte är att NATO-trupper är placerade vid Rysslands gränser medan ryska trupper bekämpar IS/Al-Qaida- terrorister i Syrien som utfört och fortfarande utför terroristhandlingar i våra länder.

Demoniseringen av Putin är menar Wight ett klassiskt exempel på hur den förhärskande klassens ideal blir det dominerande idealet och att Ryssland idag hatas av den styrande klassen beror på att Ryssland är i vägen för deras imperialistiska ambitioner.

Även Peter Ford den förre detta Brittiska ambassadören i Syrien, 2003-2006 och Bahrain, 1999-2003 analyserade den aktuella geopolitiska situationen. "Vi har " säger Ford "nu en lömskare och mycket starkare form av imperialism- en som döljer sig bakom ord för att utöka sin hegemoni. [Det är]Yttryck som "att försvara våra allierade", "begränsa massförstörelsevapen" eller "försvara mänskliga rättigheter" ..."

Det går inte längre att gömma sig bakom fina uttryck menar Ford. Alla verkliga humanister borde oroa sig över de så kallade "liberala interventionister" under den "humanitära interventions" -flagga. Tystnaden verkar vara total.

Ford beskrev också hur det Amerikanska Imperiet opererar väldold bakom NATO och EU. "Visa mig ett land med amerikanska baser och jag visar dig en de facto koloni eller en vasallstat. Det är nästan medeltidsaktigt: Man måste visa vördnad för den suveräna - Amerika."

Ford ser alla USA-ledda attacker, interventioner och destabiliseringskampanjer mot ett självständigt land de sista 20 åren som en del av samma krigföring för totala dominans. "Det har varit ändlösa krig de sista tjugo åren och det kommer inte att ta slut om vi inte förstår vad som pågår och kräver en ny utrikespolitik istället för den aktuella rasistiska en som hävdar att USA och dess närmaste allierade har rätt att tala om vem bör och inte bör regera i andra länder..." avslutar Ford.

En annan talare var den kanadensiska journalisten Eva Bartlett som har varit både i Nordkorea och Syrien. Om Nordkorea sade Bartlett att vi uppmanas att se Nordkorea som ett hot men utan att ange varför. Inte heller nämns den fullständiga katastrofen landet fick uppleva under de amerikanska bombningarna under början av 1950-talet.

Det är inte konstigt med hänsyn till händelserna i Irak, Libyen, Afghanistan och andra länder som har blivit attackerade av USA att Nordkorea försöker försvara sig. "Vad Nordkorea gör" säger Bartlett "är att försvara sig."

När det gäller Syrien där hon har varit 7 gånger sedan 2011 beskriver hon sina erfarenheter i landet och förklarar att situationen på arbetsgolvet var ofta annorlunda beskrivna från det dominerande imperialistiska perspektivet som håller Assad ansvarig för allt det onda.

Om Aleppo, december 2016 sade Bertlett: "Den företagsägda media beskrev Aleppo som om det hade fallit medan syrierna festade dess fulla befrielse och kristna kunde för första gången på  många år fira Jul."

George Galloway var den sista talaren och menade att den " grymmaste diktaturen av alla är diktaturen av den rådande ortodoxin"- i Västvärlden vedertagna,(skall ha sagts av Dr. Samuel Johnson). Och fortsätter "Det är diktaturen vi lever i nu...Nyliberal ekonomi och nykonservativ imperialistisk politik utomlands- det är den dominerade ortodoxin. Så alla som utmanar den måste per definition bli utmålade som...bovar. Är det inte världen vi lever i?"

För att krig skall framställas som det enda alternativet räcker inte enbart att befatta sig med lögner. En viktig ingrediens är att först avhumanisera sina motståndare. Och det är precis vad den nuvarande situationen i relationerna mellan Ryssland och USA/EU karaktäriseras av -AVHUMANISERING.

Avhumanisering eller demonisering innebär att förneka avgörande mänskliga egenskaper hos sin rival eller motståndare. Det finns en del äldre sätt att avhumanisera sin motståndare genom att förklara honom/henne "genetisk" mindervärdig eller farlig. Idag kan samma sorts rasism anta andra former.

Immanuel Wallerstein, amerikansk sociolog, sade till Dmitry Babich-journalist- vid sitt besök nyligen i Moskva att "I gamla tider skröt rasisterna med ett rikare biologisk och genetisk arv. När detta blev opassande, oanständigt och skamlöst, skröt rasisterna med sina äldre och rikare kulturer. När även det började låta absurt började rasisterna säga att de har högre moraliska värden än de så kallade underlägsna grupperna."

" Men den drivande kraften bakom alla dessa paralleller är detsamma- RASISM."

Vi lever i en tid av "värdebaserad" rasism som ofta används för politisk vinning. Genom att demonisera grupper och förneka dem förmågan att ta medvetna moraliska beslut- att skilja det goda från det onda- upphöjer sig européerna och amerikanerna - som tydligen kan skilja mellan det goda och det onda- moralisk över ryssarna i första hand men även över alla andra i Västvärlden som visar det minsta tecken på förståelse för ryssarnas situation. 

Med andra ord kan alla länder som väljer att föra en suverän utrikespolitik och inte vill vara europeiska eller amerikanska vasallstater på grund av sin moraliska underlägsenhet inte ta de rätta moraliska besluten det vill säga att underkasta sig Västvärldens herravälde, då dem inta kan skilja mellan det goda och det onda.

Denna position om moralisk överlägsenhet mot sina motståndare som de moderna europeiska och amerikanska ledare intar liknar mycket Nazismens inställning som förnekade de som emotsatte sig regimen i Tyskland sin mänskliga natur. "..Inte alla med mänskligt utseende är faktiskt mänskliga."

Naturligtvis går det inte att jämföra dagens "värdebaserade" rasism med den tysk-nazistiska. Men hur stor är skillnaden när dagens politiker föredra att undvika etnisk förtal men förklarar vissa människor inte berättigade eller kvalificerade för vissa aktiviteter.

Vi vet vad som hände med Vinter-OS nyligen. Vi vet att USA och EU kontinuerligt utökar sina sanktioner. Nyligen utökades listan över de anti-ryska sanktionerna att omfatta ytterligare 21 individer och 9 företag på grund som det påstås över Ukraina-krisen.

USA:s utrikesdepartement gör allt för att hindra främmande regeringar att ha kontakter och interagera med den ryska staten och försvarsindustrin. Den ryska vapenindustrin har börjat sälja vapen till NATO-landet Turkiet och till USA:s viktigaste allierade i Mellersta Östern Saudiarabien. Det är inte passande.

Det är ingen hemlighet att det amerikanska utrikesdepartementet har satt upp som målsättning att hindra oavsett hur, andra regeringar att samarbeta med den ryska försvarsindustrin och de ryska bankerna. Haether Nauert , USA:s utrikesdepartementets talesman.

Europa får naturligtvis inte vara efter USA. Europarådets Parlamentariska Församling(PACE) antog nyligen en resolution- 2198,2018- mot Ryssland med hänsyn till "de humanitära konsekvenserna av kriget i Ukraina" där resultatet av Krim-folkomröstningen, 2014, om halvöns återförening med Ryssland totalt ignorerades. Tydligen får den ryska majoriteten inte avgöra sitt eget framtid och öde.

Dokumentet kallar Krim för "ockuperad mark" och kallar den ukrainska arméns hänsynslösa angrepp på de revolterade ryskspråkiga regionerna i öst för "det pågående ryska kriget mot Ukraina". Det faktum att den ukrainska armén och paramilitära högerextremistiska grupperingar- där även svenska nynazister fortfarande deltar- 2014 attackerade tätbefolkade områden där tusentals civila dödades gjorde ingen större avtryck på de europeiska parlamentarikerna.

Inte heller har det Europeiska Parlamentet tagit hänsyn till de flertaliga rapporterna under 1990- och 2 000-talet om den ryskspråkiga befolkningens önskan på Krim att vara en del av Ryssland. Att det alltid har varit den ukrainska regeringens prioriterade policy att upphäva Krims autonomi för att slutligen förinta det ryska språket har inte heller påverkat våra icke-valda parlamentariker.

Däremot har upploppen, mordbränder och mordet på civila och poliser under Majdan 2014 kallats för en del av "fredliga protester" mot den "pro-ryska regimen". Och naturligtvis nämns inget heller i resolutionen om livsmedels-, energi- och bankväsendets blockad, vilket regimen i Kiev påtvingat de östra regionerna sedan 2014, som förbjuder all tillförsel av livsmedel och banktransfereringar. 2017 stoppades också all tillförsel av el och vatten.

De europeiska parlamentariker i sin dokument om "det ryska kriget mot Ukraina" uppmanar den ryska regeringen att sluta förse miljoner människor men mat, mediciner, vatten och el för att överleva. Att föreslå något så hänsynslöst av PACE är nog det mest diaboliska.

Att de moderna europeiska "humanisterna" döljer sig bakom "den humanitära situationen i de ockuperade områden" är ett skam för vår civilisation. Att stå bakom tanken att människorna i Donbass får äta enbart när de återansluter till det nationalistiska regimen i Kiev får en att skämmas att vara europé.

Tydligt är att folkomröstningar om självständighet inte prioriteras av varken USA, NATO eller EU. Däremot anses splittringar av länder via våld, krig och miljoner döda vara ett axiom. Det är via krig Jugoslavien splittrades och ockuperad mark så småningom annekterades och Kosovo bildades; Norra Cypern är fortfarande annekterad av Turkiet sedan 1974; Golan-höjderna i Syrien är annekterade av Israel sedan 1967. Jag ser inga sanktioner och ingen avhumanisering av angriparna.

Men vad är bakom den senaste ronden av den rysk-relaterade panikspridningen i Västvärlden orsakad av politiker och den etablerade media? Vi har alla mer eller mindre fått vår portion av ryssofobiska fabler som varnar oss om den stora faran från det snötäckta och mystiska nationen; om hur vår civiliserad och fria värld- vad det nu betyder- hotas av odemokratiska horder från öst.

Västvärldens media påminner oss outtröttligt om de ontsinda ryska styrkor som gömmer bakom varje hörn, redo att hacka in sig i våra val, invaderar Baltikum, underminerar demokratin och även stänger av vår internet.

"Naturligtvis ", skriver Dr Tomasz Perscionek- specialiserad i psykiatri- i slutet av januari "att bevis av [det]ovanstående  inte är behövliga: det är tanken som räknas! Oavsett vad...vår fantasi skapar kan du vara säker på att ...President Putin alla redan jobbar hårt att förverkliga våra mardrömmar....som en Hollywood B-film eller en medioker spionnovell..."

Det senaste tecken på politikernas och medias ryssofreniska inställning är den Brittiska arméns inblandning i denna episod av skräckfiktionen. Generalen Sir Nicholas Carter vid det Royal United Servises Institute fokuserade på hur Ryssland utgör ett större hot mot England än mot något annat land.

Generalen varnade att "Ryssland kunde initiera fientligheter tidigare än vad som förväntas..." och anser att England borde bibehålla den engelska basen i Tyskland ifall trupper behöver snabbt flyttas till Tyskland.

Förre försvarsminister Sir Michael Fallon- alla är tydligen Sir- som avgick på grund av sextrakasserier anser att Försvarsministeriet i England borde tilldelas ytterligare 1 000 miljoner pund i år och därmed öka försvarsbudgeten till 2,5% av Englands BNP.

"Skräck är en god drivkraft, speciellt när pengar är på spel" skriver Pierscionek.

Den nuvarande engelska försvarsminister Gavin Williamson- inte Sir ännu- proklamerade nyligen "att Ryssland är redo att agera och vidta åtgärder " som vilket annat land som helst skulle uppfatta som totalt oacceptabla."

"Man kan undra" skriver Pierscionek "vad det är som [det engelska] försvarsminister anser som oacceptabelt när NATO-länder de senaste åren har förstört flera nationer som leder till miljoner döda och tvångsförflyttade, bidrog till jihadistterror i Libyen, Irak och Syrien och satte igång en kedja av händelser som har lett till att extremhögra och Naziinspirerade paramilitära grupper marscherar i de europeiska huvudstäderna."

"Man kanske kunde " fortsätter Pierscionek "sympatisera med dessa herrar om ryska baser var stationerade i Norge och Frankrike och om ryska trupper hade gemensamma militäta övningar med irländska trupper i Englands södra gräns eller om ryska regeringsmedlemmar gav stöd till aggressiva nationalistiska rörelser i Skotland och samtidigt organiserade ryska NGO:s anti-regimupplopp och finansierade impopulära politiker i England.

"...det är lätt att förstå vem av dessa två sidor är den mest aggressiva."  

Den amerikanska progressiva Senatledamoten- 19717-1945- Hiram Johnson sade 1918: "Det första offret i krig är sanningen."

Om vi inte skriker ut högt och kraftfullt och utan rädsla mot den moderna Imperialismen och kalla den för vad den är kan vi vara på väg mot en katastrof.

För övrigt påstår den förre vicepresidenten Joe Biden att Ryssland är i förfall. Inga bevis är behövliga här heller. Ett önsketänkande naturligtvis. 

Grekiskt ordspråk: Hunden som skäller biter inte

 

För mer läsning: Lawrence Wilkerson, NYT, 9 februari 2018; www.neilclark66.blogspot.com; Dr Tomasz Pierscionek, London Progressive Journal.

München-mötet förfaller till rysk-fientligt strunt...
USA, Israel och Turkiet på väg att invadera Syrien...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
torsdag, 09 april 2020

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Syriza James Petras Evo Morales Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Jens Stolenberg Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Den begravda revolutionen QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Operation Gladio Jan Öberg Novichok Julian Assange Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet Det globala dårhuset Engelska provokationer Mänsklig förnedring FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Visselblåsare Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Wikileaks Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA

Toroni

Besökare

Vi har 35 besökare och inga medlemmar online