USA: "Du skall inga andra... ha jämte mig"

"USA är en stor nation, men lämna oss ifred". Så skulle många länders ledare kunna utrycka det. Alla ledare som väljer att inte ha en militär ockupationstrupp(NATO) som styr dess inrikes- och utrikespolitik. Alla ledare som väljer att förbli fria i att själva föra sin egen inrikes- och utrikespolitik till förmån för sitt eget land. Alla ledare som inte vill känna sig underlägsna och tvungna att lyda "Big Brothers"-minsta vink.

"USA är ett fantastiskt land...Vi kritiserar ingen. VAD VI INTE BEHÖVER ÄR ATT DE BLANDAR SIG I VÅRA AFFÄRER", Vladimir Putin, St. Petersburgs 20:e Internationella Ekonomiska Forum(SPIEF), Juni 2016.

Tänk om vi i Europa hade mage att säga till USA att "Vi tänker inte längre betjäna Washington och dess utrikes- och inrikespolitiska mål". På vilket sätt främjas Europa av att vara en marionettstat till USA? Och är det som är avsikten med seriös europeisk politik och att kallas för stormakt? 

Är det ansvarsfull europeisk politik att välkomna kollapsen och splittringen av vissa stater i Europa? För vems skull gjordes detta? Är det för att främja kortsiktiga intressen och för att behaga "Big Brother" i Washington? Hur kunde Europa reservationslöst och ovillkorligen stödja Kosovos utbrytning och därmed provocera fram liknande processer runt om i Europa?

Är det ansvarsfull europeisk politik att acceptera och stödja Kosovos utbrytning men tillåta Franco-metoder för att hindra Kataloniens självständighet?

Är det ansvarsfull europeisk politik att tillåta Jens Stoltenberg, chef för den USA-ledda NATO att varna och förbereda Europa för storkrig mot Ryssland? Ett NATO som inte är annat än ett instrument för den amerikanska utrikespolitiken. Ett NATO som inte består av partners utan av vasaller där vissa stater i Europa intar en speciell position, däribland Sverige.

På vilket sätt kan situationen i Mellersta östern försvaras utifrån en ansvarsfull europeisk politik? Europa har aktivt bidragit till att reformera hela regionen, att påtvinga en främmande för regionen politisk modell antigen via regimändringar eller oreserverad användning av våld?

Hur kan man acceptera det faktum att istället för att bekämpa extremism skapa kaos som en permanent situation vi inte kan ta oss ur?

Hur kan lösningen av krisen mellan Norkkorea och Västvärlden endast lösas genom militära hot eller och verbala förolämpningar för att tränga Nordkorea i ett hörn? Oavsett om man tycker om regimen i Pyongyang eller inte är Nordkorea en suverän stat som måste respekteras. Även om vår transatlantiskt Storebror gör allt för att dra in oss i ett krig. Var är den ansvarsfulle europeiska politiken?

Var det i Europas intresse att stödja statskupen i Ukraina mot den Yanukovich folkvalda regering? Är det ansvarsfull europeisk politik att vara delaktig i det okonstitutionella maktövertagande? Eller att störta landet i kaos?

Resultaten av Europas och "du skall inte andra ha ...jämte mig"-allierad USA var att två regioner i Ukraina-Krim och Donbass- som motsatte sig mest av alla statskuppen och hade röstat med över 75% för den avsatte presidenten, bröt sig loss. Dessa två utbrytarregioner presenterades sedan av USA och Europa som en konsekvens av den "ryska aggressionen". Ryssland som först blev straffad med ekonomiska sanktioner som accelererar kontinuerligt och sedan med en NATO-militäruppbyggnad vid Rysslands gränser som hotar nu att leda oss i Europa till ett storkrig mot ryssarna. Ett avtalsbrott.

Jag har svårt att förstå hur den ansvarsfulla europeiska politiken kan tillåta att den transatlantiska barbaren tvingar Europa till förintelse.

I mitten av november, den 15, publicerades i Giornale och i Italian Mediaset Matrix TV, Chanel 5 i Italien uppgifter och TV-intervjuer av några av krypskyttarna som i februari 2014 oskiljaktigt och skoningslöst sköt på civila och poliser under Majdan för att "så kaos" såsom de "blev tillsagta att göra". Dessa legosoldater var från Georgien, Litauen, Polen, Ukraina, Israel mm.

Igår(3 december) hörde jag på Sveriges Radio P1 hur lögnaktig den italienska media är som tar upp sådana falska nyheter. Tydligen är det Storebrodern i USA som talar om för oss vad som är sant. I "den fria Världen" och den "demokratiska Västvärlden" är det USA:s sanning som gäller. Tydligen är Italien varken fri eller demokratisk.  

Det är tur att det finns sådana som William Binney, NSA analytiker som åtalades och avgick 2001,: " Om idioterna i säkerhetstjänsterna förväntar sig att vi skall tro dem efter all skit de har matat oss med...behöver dem bevisa allt de säger. Hittills har de inte lyckats bevisa något".

Den 15 november publicerades Binneys intervju i Washingtonsblog news-sida där han lägger fram en teknisk analys som avslöjar hur Det Demokratiska Partiets anklagelserna om "rysk hackning" är en del av en medveten vilseledande operation uppbackad av det militär/säkerhets/industriella komplexet(MIC), att det finns bevis om vem som läckte och att mailen läcktes inifrån Det Demokratiska Partiet.

Binney påstår också att säkerhetstjänsterna är full medvetna att det de säger är falskt, därför att om det inte vore falskt skulle de förse allmänheten med bevis till stöd för deras påstående och göra detta utan att avslöja känslig information.

Men Binney har aldrig fått möjligheten av den företagsägda media att avslöja graverande information som vederlägger konspirationen mot Ryssland och som istället fortsätter att lansera den falska berättelsen skapad av MIC med stöd av hela mediaapparaten. 

Europa  väljer naturligtvis att USA:s linje. Det betyder att den europeiska demokratin underkastar sig det amerikanska MIC sjuka kamp om att utöka sin influens och herravälde under det nya Kalla Krigets sköld. Och detta utan hänsyn till konsekvenserna.

I Europa styr det amerikanska MIC via den militära provokationsorganisationen NATO våra relationer-ekonomiska och politiska- till omvärlden och i synnerhet till våra närmaste grannar. Men det slutar inte där.

Förutom att USA via NATO, MIC, NGO:s, Wall Street mm styr vår utrikespolitik finns det också inom Europa och inom EU krafter som underminerar vår demokrati och styrka.

Myten om den europeiska demokratin blir allt tydligare. Nyligen i början av november avslöjade Alex Gorka, journalist, att det finns starka krafter som utövar stora påtryckningar i de Europeiska Unionens institutioner. Krafter med stor påverkan även i det Europeiska Parlamentet.

Det är en öppen hemlighet att George "Soros nätverk" utövar en sådan stor makt över de europeiska institutionerna. På hans lista som nyligen blev publicerad, finns 226 parlamentariker från hela det politiska spektrumet däribland vicepresidenter, ledare för olika kommittéer mm.

Dessa stödjer Soros idéer som inte skiljer sig märkvärdigt från den amerikanska lobbyn i Europa dvs fylla Europa med migranter, integrera Ukraina i EU och motarbeta Ryssland. Enligt Gorka är mer än en tredjedel av de 751 europeiska parlamentsledamöterna under Soros påverkan.  

På den ungerska miljardärens, med sina NGO:s, i synnerhet Open Foundation(Öppna Samhället), lista finns åtskilliga som är kända för att ständigt attackerar Ryssland. Sådana är exempelvis Rebecca Harms(parlamentariker ur det Tyska Gröna Partiet), Guy Verhofstadt(den förra belgiska premiärminister), Martin Schultz(den förra president i det Europeiska Parlamentet), Tonino Picula(den förra kroatiska premiärminister) mf, som intensivt och konstant anklagar Ryssland för allt det dåliga som sker i Europa och pushar för tuffare sanktioner mot Moskva.

Om detta är självständig europeisk ansvarsfull utrikespolitik vet jag inte men Soros lista visar att det europeiska ledarskapets politik går emot det europeiska folkets intressen. Om det är så att dessa europeiska politiker mutas av Soros och är korrumperade vet jag inte heller men säkert är att dessa lakejer strider mot de nationella ledarnas försök att skydda folkets intressen.

Den visar också att den beryktade europeiska demokratin(=FOLKSTYRE???) är en fasad bakom vilken skyddas maktstrukturer som närmast liknar det medeltida feodalssystemet med amorfiska herrar som håller i tyglarna.

Listan ger också en ledtråd för att förstå vem som styr EU och vilka uppviglar till anti-ryska känslor i Europa. Så å ena sidan har vi den USA-ledda NATO som tillintetgör varje ansträngning till bättre relationer med vår närmaste omvärld och dolda, skumma och ansiktlösa ekonomiska strukturer som hindrar Europas suveränitet och oberoende. Dessa omöjliggör ett närmande till våra grannar och vill ha- om inte en direkt militär konfrontation- ett status quo-läge med hög spänning och militär upprustning. Vem gagnar detta?

Å andra sidan har vi krafter inom Europa som inte dra sig för att försvara intressen som inte har med den europeiska befolkningens bästa att göra. I inget land i Europa har folket tillfrågats om de vill ha Europas Förenade Stater(EFS) eller ej. Det finns många länder idag som är tyngda och rent av går under av de ekonomiska problemen. Skulderna är alldeles för höga och arbetslösheten går inte att få stopp på.

Länder som väljer att gå sin egen väg blir bestraffade. England är ett sådant exempel och även länder som Ungern och Polen som väljer en annan politisk eller ekonomisk riktning blir bestraffade. Inte minst länder med dåliga ekonomier som fick låna pengar till höga räntor från EU och ECB.

Dessa lånade pengar, främst för att rädda bankerna, blev- och är fortfarande- till stora problem eftersom de inte avsåg optimala investeringar utan konsekvensen blev istället att länderna blev tvungna att låna ännu mer pengar för att kunna återbetala räntor och amorteringar. Dessutom var förutsättningen för att få nya lån att sälja ut den statliga egendomen, sänka löner och pensioner och föra en antifolklig politik med svåra åtstramningar som resultat. Plundringen var/är ett faktum. 

En ansvarsfull europeisk politik kräver att européerna själva transformerar systemet som pressar oss både inifrån och utifrån. Pressen utifrån -USA - och inifrån- EU-kommissionen som egentligen inte har en förankring, framröstade av politiska partier-, tillvaratar inte folkets intressen. 

Tvärtom stödjer EU tydligt amerikanernas väg till världshegemonin där även Icke Statliga Organisationer (NGO) spelar en viktig roll i den offentliga debatten. Det finns sådana aktörer som intensivt arbetar för att upplysa oss vanliga medborgare om krafter som enbart genom sin medverkan i nätverket Russian Today(RT) "underminerar västdemokratin". Enligt Global Research finns det en NGO vid namn European Values Think-tank(EVT), en högerinriktad tankesmedjan som försvarar "liberal demokrati" som publicerat en lista bestående av 2 327 namn av amerikaner och européer som den anser vara "ryska spioner" eller "Kremlins förlängda arm".

Tankesmedjans viktigaste funktion är "Kreml Watchdog" som "syftar till att avslöja ryska desinformationsoperationer" mot västerländska demokratier. Listan med 2 327 namn av politiker, journalister, kommentatorer, författare, akademiker mm har som titel "användbara idioter som underminerar västerländska demokratier".

Rapporten konstaterar att deltaga i nätverket är kontraproduktivt och gör gästen till "användbar idiot " för en "främmande hotfull makt". Att utrycka sin uppfattning i RT likställs av NGO med att vara" delaktig i den ryska propagandamaskinen."

Rapporten påstår att RT är "ett instrument för hotfull främmande påverkan" som har endast för avsikt att "underminera det offentliga förtroende för den liberala demokratin".

Att RT är en andra klass nyhetsnätverk med det prioriterade ändamål att förstöra V-världens civilisation och samhället inifrån. 

EVT bildades som en NGO 2005, har sitt säte i Tjeckien, skall vara neutral, är icke-vinstdrivande organisation med avsikt att försvara demokratin. Den påstår sig inte heller vara bunden till någon politisk kraft men den är i nära sammarbete och kopplad till den USA-baserade tankesmedja Atlantic Council(Atlantiska rådet).

NGO är finansierad både av olika regeringsinstitutioner och aktörer, bland annat USA:s och Englands ambassader, tjeckiska regeringen och flera EU-strukturer som det Europeiska Parlamentet och den Europeiska Kommissionen och av privata donatorer där George Soros intar en särställning med sin Open Society Foundation och andra antidemokratiska privata källor. 

Listan med de 2 327 "idioterna" som är en fara för vår europeiska "liberala demokrati" innehåller 173 amerikanska, 165 engelska och 162 europeiska politiker. Den innehåller 541 författare, journalister, kommentatorer och politiska aktivister.

Bland de sistnämnda är: Julian Assange, William Blum, Max Blumenthal, Erin Brockovich, Aaron Cohen, Dan Glazebrook, Glenn Greenwald, Seymour Hersh, David Horowitz, Michael Hudson, Max Keiser, Robert Jr Kennedy, Naomi Klein, Larry King, John McAffee, John Pilger, Ed Schultz, Stephen Cohen.

En förteckning på över 2 300 personer som av olika anledningar genom sitt engagemang mot V-världens demonisering av Ryssland och Putin uppträder som allternativa röster i 4 år i RT är idioter. Att anse att personer som Bernie Sanders, Donald Rumsfeld, Paul Ryan, Wesley Clark, Dick Cheney, Robert Jr Kennedy, Naomi Klein, Jannis Varoufakis, Stephen Lendman är idioter är beklämmande och ytterst kränkande om inte ett Hitleristiskt och McCarthyistisk försök att tysta ner de oliktänkande.

För det är egentligen vad det handlar om. Inga alternativa röster skall vara tillgängliga som går emot den "självständiga" media och den nykonservativa fundamentalismen som ingen längre i Europa vågar stå emot.

RT har alltid varit- kanske den enda- de oliktänkandes plattform. Dissidenternas röst som aldrig når den etablerade media får utrymme i RT. Den andra sidans argumentet har tystas ner och får inte utrymme i V-världens mainstream media och RT förse just dessa med en sådan plattform.

Att tysta ner oliktänkarna, vilket vi har åtskilliga bevis på i vår "liberala demokrati", är EVT:s främsta uppgift och inget annat än otillbörlig propaganda. Ytterligare en propagandainstrument där de som stödjer den anti-Ryska kampanjen-och det är de flesta i Europa- först kritiserar Moskva för att censurera journalister och sedan uppmanar Västvärlden att göra detsamma.

Det är det V-världens elit, politiska och ekonomiska, som är bakom sådana Icke Statliga Organisationer (NGO) som inte vill att vissa röster får uttryckas offentligt. Kampanjen som V-världens elit för mot Ryssland och RT i det fallet är en del av ett större angrep på oliktänkande röster i Europa och USA.

Är det ansvarsfull europeisk politik att tillåta denna utveckling i Europa? Att vara en del av en kampanj mot politiska dissidenter i Europa förd av V-världens elit som blir aggressivare och förstör ryktet av politiker, journalister, författare, akademiker mm som försöker tänka själva?  

 "TALA OM FÖR OSS HUR VI SKALL LEVA VÅRT LIV, VAD VI SKALL TÄNKA OCH HINDRA OSS EUROPÉER ATT BYGGA RELATIONER MED ANDRA."

Vilka värden försvarar Europa? Västvärldens? Vad försvarar EVT och så många andra "fria" NGO? Att alla dessa tankesmedjor i Väst inte är annat än propagandaoperatörer som är just emot "liberal demokrati" och stödjer "aggressiva regimer" tycks mig vara ganska klart. Inte ens sanningen får stå i vägen.

Och vill man cynisk: visst försvarar dem "Västcivilisationens värden"- trampa på de suveräna staternas rättigheter, våldta och förstör dem och undertrycker fundamentala friheter.

Ett sådant är yttrandefriheten. Och RT:s politiska agenda är mer sanningsenligt än många andra mediors. Vi i den liberala demokratins värld börjar alltmer röra oss mot det fria ordet. USA tvingar RT att registrera sig som en "utländsk agent" för att kunna underkräva närverket som en nyhetskälla, hota dess journalister och gäster och skapa ett prejudikat mot andra nyhetsmedior i framtiden.

I Europa är det likadant.

Bara för att klargöra om RT: Nyhetsnätverket har aldrig blivit bötfällt för några övertredelser; har fått flera journalistiska utmärkelser; har fått 2(Guandanamo Bay-hungerstrejken och 2010 Wikileaks-skandalen) nomineringar i International Emmy Award. 

 Och underkuvade som vi är följer den europeiska ansvarsfulla politiken USA:s minska vink.

...att vörda enbart...frukta och älska...över allting ...och sätta all tro och lit till...

 Är det någon som kan tala om för mig vad liberal demokrati är????

Finns det någon icke liberal demokrati???

 

För övrigt: Får man fortfarande läsa och höra hur ändligen den amerikanske åklagaren har kunnat åtala 4 personer ur Trumps närmaste medarbetare för kontakter med Ryssland, hur Ryssland har kunnat blanda sig i presidentvalet och hur Ryssland hjälpte till att avslöja Hillary Clintons emeils. Den fjärde personen- de övriga tre Manafort och Gates avslöjades för sina svarta affärer med Ukraina före statskuppen och Papadopoulos avslöjades som lögnare om kontakter med Putin "kusin" och ryska ambassadören i England mm- är Michael Flynn som erkänner att han har ljugit för FBI vid två tillfällen.

Flynn har ljugit för FBI vid två tillfällen, båda handlar om hans svar om konversationerna Flynn har haft med den ryske ambassadören Sergey Kisylak. Under övergången - efter Trumps val som president men innan han tillträde som president- diskuterade Flynn och Kisylak (1) de av Obama-administrationen påtvingade ekonomiska sanktioner och stängningen av de ryska egendomarna i Maryland som sågs som misslyckade och eventuellt skulle kunna slå tillbaka(såsom de gjorde i Europa) och (2) Rysslands inställning till FN:s resolution som fördömde Israels utvidgning av bosättningarna på palestinsk mark.

Vad Flynn gjorde var att kontakta ryssarna, efter Trump svärsons instruktioner till Flynn att påverka alla medlemmar i Säkerhetsrådet, för att blockera resolutionen som fördömde konfiskering av palestiniernas mark. Det var det Flynn gjorde när han kontaktade ryssarna: att be dem att lägga sitt veto mot resolutionen som skulle ännu en gång, och förmodligen inte den sista, plundra palestiniernas jord.

Naturligtvis var det ingenting annat än ett hemligt försök av Israel att underminera den amerikanska politiken. Så vad som har framkommit hittills är inte några förbjudna kontakter mellan Flynn och ryssarna utan Kushners- den amerikanska presidentens svärson- finansiella och politiska relationer med Israel.

Det är mycket möjligt att utredningen kommer att visa istället för avslöjandet av den "hemliga samverkan" mellan Trump-gänget och ryssarna,  Kushners samverkan med Israel.

Håller Ryssland-gate omformas till Israel-gate?

  

För vidare läsning: https://off-guardian.org/2017(10/24/the-european-values-think-tank-and-their-list-of-...;www.globalresearch.ca;www.antiwar.com

Det tar aldrig slut...
Västvärlden och Europa förbereder sig för det otän...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
onsdag, 23 januari 2019

Taggar (Etiketter)

Ukraina Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Northwoods Project Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil Jan Öberg Novichok Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Operation Gladio Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet RAND Corporation Det globala dårhuset Engelska provokationer FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Kommittén för befrielse av Irak Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR KREAB Zombifiering Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Bildt-Georgien Gasattacken i Douma Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Alexis Tsipras John Bolton Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Syriza James Petras Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU England och den politiska cirkusen. Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Gula Västarna Merci beaucoup France Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul vilken mandat har dem Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför Nationalstaten leda ett internationell upprop

Toroni

Besökare

Vi har 44 besökare och inga medlemmar online