Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 484 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 486 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 487 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/string/string.php on line 488 Den som hotar den amerikanska (och den europeiska) fundamentalismen blir fiende - Antifon - Blogg
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 777 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 1912 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 2619 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /storage/content/71/2002871/antifon.se/public_html/administrator/components/com_easyblog/includes/stylesheet/compilers/lessc.php on line 2673

Den som hotar den amerikanska (och den europeiska) fundamentalismen blir fiende

Det som nämns om USA deras mål, syfte och strategi för att eliminera alla som gör motstånd om världsherraväldet gäller naturligtvis även Europa. Jag är europé, lever i Europa och vill ha ett Europa som inte ta strid för andra staters ekonomiska intressen.

Jag vill ha ett Europa där de europeiska värden framhävs. Idag gäller det tyvärr att nationell stolthet och suveränitet är ett glömt koncept. Europeiska länder försummar idag de egna nationella intressen för att tillfredsställa andra staters - USA- utrikespolitik. Jag blir förbluffad ibland när jag hör uttalanden från europeiska ledare. Det är oerhört svårt att urskilja ett europeisk lands regering uttalanden från dess skyddsherrens-USA. Det finns flera europeiska länder i synnerhet f. d. öststater som föredrar att vara en del av USA än Europa.

USA:s anstängningar att avstyra alla Europas vänskapliga relationer med andra länder som inte lyder under USA:s nationella intressen har gett resultat. Det politiska förfallet i Europa leder oss till ett ännu större beroende av USA och dess nyfundamentalism som styr landet.

För oss européer tycks det var viktigare att hålla oss kvar i USA:s våld än att fungera som en egen regional makt. Det är viktigare för oss att följa den av USA utstakade vägen som så småningom kommer att leda Europa till en politisk och ekonomisk implosion. Det är viktigare för oss att gå emot andra regionala makter, såsom Ryssland än att förstå att vägen till säkerhet i världen och framför allt i Europa kommer att avgöras av hur vi förhåller oss och hur vi agerar mot USA.

Att vi européer stödjer USA:s aggressiva och hotfulla utrikespoliti reducerar oss till att vara ingenting annat än en "bonde" i ett världsomfattande schackspel. Vi styr inte spelet - USA:s spel styr oss. Följsamt accepterar vi USA:s styrning av spelet som går ut på att alla på jorden måste agera som "bönder" och vara villiga att offras för att rädda "kungen".

Det går inte att hävda att den amerikanska nyfundamentalistiska utrikespolitik bärs av demokratiska ideal. USA:s ideologi grundar sig närmare på att det är det amerikanska utvalda folket som har fått i uppdrag att förmedla (påtvinga) det GODA i världen. Det är HISTORIEN som befullmäktigar det amerikanska folket att leda denna moraliska och politiska vägledning för att frälsa världen. (Presidentens tal från Clinton till Obama)

HISTORIEN ger USA som moralens bärare en större makt än alla andra länder att leda kampen mot ondskan. En ny renässans är på väg där USA (och Europa) tar sig rätten att trygga friheten och vidarebefordra människovärdet, den religiösa friheten och samvetets röst. Makt omvandlas till rätt. USA (och Europa) besitter den nya absoluta sanningen - det GODA-, de har fått uppdraget- av HISTORIEN- att upprätthålla det och de arbetar intensivt - ekonomisk och militär STYRKA- för att åstadkomma det. 

Det absoluta Goda har sina rötter i den av USA modifierade liberala demokratins värden. För att sprida de absoluta värden drar sig USA inte för att använda sin styrka. Världen måste pånyttfödas, dess problem måste lösas en gång för alla, om nödvändigt med våld, och friheten måste triumfera. Det är samma tankestruktur som Sovjet och Kina hade under 1900-talet, Frankrike och England hade under 1800-talet under kolonialismens tid för att sprida det GODA till alla. Detta Goda likställdes med "civilisation" och det är i civilisationens namn som kolonisatörerna befäste sitt herravälde i Asien och Afrika. Idealen och makten bekräftar sedan dess varandra.

På samma makt grundar USA sin kolonisering av världen genom att fastställa olika värden ur sin egen fundamentalistisk-ideologiska struktur. Dessa tankar som ger näring till USA:s utrikespolitik och som Europa stödjer helhjärtat kan inte uppfattas som varken nykonservativa, liberala eller demokratiska. Av den enkla anledningen att ingen har rätt att påtvinga "enhet" till skillnad från mångfald inte heller påtvinga andra sitt sätt att leva. Alla människor (folk) är suveräna och har därmed rätt att själv bestämma det GODA utan att bli påtvingad av andra. Hur kan mänskovärdighet spridas när vi inte tillåter dem att styra över sitt öde?

Våldsanvändningen kan bara legitimeras när ett land använder sin makt för att försvara sin suveränitet, skydda sina medborgare och dess egendom inte för att påtvinga en viss ordning. Ingen har rätt att använda sin makt för att via våld förändra andra människor för att uppfylla sina egna egoistiska intressen.

Interventionsrätten kan inte legitimeras inom den demokratiska etiken. Den kan endast förklara USA:s utrikespolitik utifrån de egna nationella intressen. Men den amerikanska utrikespolitiken innehåller ytterligare 2 karaktäristika: landet anser att dess vitala intressen finns över hela världen och de är beredda att försvara dem med sin militära styrka.

När vi påtvingar andra friheten underkuvar vi dem och när vi påtvingar andra jämlikhet reducerar vi dem.

Den som för närvarande står upp mot den nyfundamentalistiska "kungen" är Ryssland. Därför måste Rysslands ekonomiska tillväxt hindras för att landet inte skall kunna bli en motpol och utgöra ett hot mot USA:s (och Europas) väg till monopolisering av våldsanvändningen. Ryssland måste upplösas såsom vi gjorde med Jugoslavien.

Att tygla Rysslands tillväxt är en prioriteringsfråga för USA. Svepskälet den här gången är Ukraina. Vad är det Vi européer stödjer egentligen?

1. Det nya kalla kriget fabricerat av USA för att rättfärdiga dess militärt-industriella komplex(1000-tals miljarder dollar) SOM RUINERAR LANDET, FÖRRÅAR VÄRLDEN, BERIKAR OLIGARKERNA OCH SKADAR DET CIVILA SAMHÄLLET.

2. Vi ger stöd till ett fruktansvärt kontrollapparat där den totala övervakningen som vi lever i orsakar skräck och fasa. Europeiska underrättelsetjänster (Sverige, Tyskland, England, f.d öststater m.f) utan hänsyn till egna nationella intressen och kanske utan stöd i konstitutionen eller regeringen blottar sig.

3. Genom Tysklands unifiering skulle NATO:s utvigning vara fullbordad och inte utvidgas längre österut (kolla med Ray McGovern, fd CIA). Skamligt att SvD förnekar detta. 2008 deklarerade det USA-ledda NATO att Georgien och Ukraina var välkomna att ansluta sig. Därmed utvidgas NATO:s gränser till Ryssland. Märkligt att dessa två länder framställs som offer för "Rysk expansionism" när det var Georgien uppmuntrad av USA som invaderade Sydossetien bebott av etniska ryssar och under beskydd av Ryssland. Georgiska anfallet slogs blodigt tillbaka till Georgiens besvikelse trots löften från USA och Europa. Sveriges Utrikesminister Carl Bildt och företaget han satt i styrelse för fick 20 miljoner för att skönmåla och marknadsföra Georgien som offer för "rysk aggression". Fortfarande använder SvD och DN Georgien som ett exempel för "rysk aggression" trots att försvaret av Sydossetien var berättigad och anklagelserna mot Ryssland drogs tillbaka.

4. Samma vilseledande propaganda får vi uppleva i Ukraina. Det gick inte så bra för USA i Georgien därför måste vi hitta nya anledningar att återskapa spänningar med Ryssland. 5 miljarder dollar pumpades in i Ukraina av USA för att underminera den folkvalda regeringen i Ukraina när president Yanukovich inte ville alliera landet närmare till EU under IMF:s bittra resursplundring. Kuppen lyckades och Victoria Nulands    "F_ _K THE EU" visar vad amerikanerna tycker om oss. Vi stödjer en fascistisk (Sveriges utrikesminister var där vid kuppen) och korrumperad regering i Ukraina som med vår ekonomisk och militär hjälp angriper och bombar landets östra delar där 10 miljoner ryssar bor i ett smutsigt inbördeskrig. "Rysk aggressivitet" ? I min värld är det den som angriper, bombar sönder skolor, sjukhus, vattendepåer, infrastruktur mm som brukar ges benämningen "aggressiv" inte den som försvarar sig.

USA kan inte tillåta att Europa har vänskapliga relationer med Ryssland. Ryssland är f.n Europas främsta energiförsörjaren som är kanske världens största marknad. Detta måste naturligtvis brytas och framtida närmanden till Ryssland förhindras- under alla omständigheter. 

All prat och propaganda om "humanitära krig", demokratiska värderingar, frihet , bla bla bla...är naturligtvis skrattretande. Men det verkar fungera.  I alla fall för att Europa skall stödja USA:s krav på världslydnad. USA med det underkuvade Europas hjälp startat konflikter runt om i världen för att upprätthålla petrodollarns monopol som är av vital betydelse för att hålla uppe den bankrutta amerikanska ekonomin. Genom att vara allierad med USA stödjer vi även teokratiska diktaturer såsom Saudi Arabien och Qatar vars betydelse för USA:s ekonomi och petrodollarn är avgörande.

När länder inte vill handla med petrodollar måste de tillrättavisas. Regeringen måste störtas, landet invaderas och amerikanska handlangare styra landet. Irak försökte innan 2003 att handla olja i euro och vi vet vad som hände med landet. Libyen utmanade petrodollarn genom att etablera oljehandel med afrikanska guld-dinarer och vi vet vad som hände med landet. Iran får lida av ekonomiska sanktioner för man försökte handla olja med euro. Syrien ville tillåta rysk och iransk olja transporteras till Europa via Syrien. Vi vet vad som händer med landet. Ryssland gör oljeaffärer allt mer i lokala valutor. Vi skönjer vad som är på gång.

Medan Europa går USA:s ärenden utmanar Ryssland idag USA genom olje- och gasleveranserna till Europa, stödja länder i M. Östern som vill bryta sig ur USA.s grepp och genom att skapa nya finansieringsmöjligheter via BRICS-ländernas investeringsbank. Dessutom har Ryssland inte blandat sig i USA:s (och Europas) 15 åriga "humanitära krig" runt om i världen.

Vad vi däremot inte stödjer är en närmare integration och sammarbete med vår stormakt till granne. Våra infantila politiker föredrar att stötta USA och säkra dess väg till herravälde och plundring av Ryssland. Den ryska Björnen har hittills varit mycket återhållsam och statsmannamässig i sitt agerande. Men vad händer om Björnen börjar ryta tillbaka?

Bördan kommer att ligga på Europa med ekonomiska sanktioner, energitillkommanden och kanske även krig. Är vi européer benägna att se våra länder återigen går ett osäker framtid till mötes för ett främmande lands " historiska uppdrag" och ett annat folks "exceptionella" position i världen?

Dags att bryta oss ur den amerikanska träldomen och tänka på vår egen framtid.

 

 

USA:s fundamentalistiska korståg och Europas vansi...
Europa, den imperialistiska demokratin och den nya...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
söndag, 19 september 2021

Taggar (Etiketter)

Ukraina Krim JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Kiev-USA-Europa strategi ECRR Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Krigsvalet Eviga krigspartiet KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Ryssland pressad. Edward Snowden Europeisk integritet Teknikrati Betalda demostranter Papadopoulos Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Nordkoreakrisen God Bless America Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj USA hotar Ryssland Trumps FN-tal Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS SOHR Wikileaks Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Färgrevolution i Washington Manafort och Gates USA:s finde nr 1 Trump luras till krig Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Alexis Tsipras John Bolton Apartheidkuppen i Bolivia Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Slakten I mosul Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Syriza James Petras Evo Morales Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg Bomba Iran Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus Socialistiska reformer Östra Ghouta Petrodollar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Anderna Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Aymara-folket Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland amerikansk fundamentalism Axiom Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin William Blum Undrminera EU Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet H.R. 5732 nätneutralitet MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz Julian Assange Helsinforsmötet Vi är alla idioter Gramski George Sorros Operation Gladio Jan Öberg Novichok Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred Europas vansinne Robert Fisk MH17 Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur JIT Svavlet RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Mänsklig förnedring FN Ingen fred med Ryssland Vänstern i koalition med högern William Binney Det globala dårhuset Engelska provokationer Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Sergei Skripal Visselblåsare Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Statskupp i USA nonbeingzone 9 September 2011 Modern Imperialism Morder på Syrien 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Ändlös konflikt därför Nationalstaten Lance deHaven-Smith leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Wikealiks Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO Falska alternativ till Krig kanadensiska antidopping Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska

Toroni

Besökare

Vi har 81 besökare och inga medlemmar online