Tack, Frankrike. Ingen fransk kultur, inga fransmän: Kollapsen

"Ja, visst pekade alla siffror på att Emmanuel Macron skulle vinna. Men med de obehagliga kallduschar som både Brexit och USA-valet har inneburit, är Frankrikes valresultat en lättnad för Europas liberala krafter", Bleckinge Läns Tidning, 7 maj 2017.

"Det franska presidentvalet avgörs idag. Det blir en uppgörelse mellan liberalism och högerpopulism, mellan globalisering och isolationism och mellan en positiv syn på det europeiska samarbetet och krav på att Frankrike bör göra Storbritannien sällskap ut ur EU."

Och artikel slutar med att "Emmanuel Macron har tagit hem seger: trots lågt valdeltagande, trots högervåg i Europa och trots flera blanka röster än i något annat franskt val. Merci beaucoup, France!

Hela Världen och i synerhet Europa väntade djupt oroad på resultatet av det franska presidentvalet söndagen den 7 maj som skulle antigen stärka eller försvaga Europa. Det franska folket bedrövade över sina kandidater- Marie le Pen(högernationalist) och Emmanuel Macron (globalist) valde globalisten just på grund av bristen på en bättre kandidat.

Macron blev Frankrikes president därför att majoriteten av de få som röstade kände att de måste rösta mot "fascismens" spöke förkroppsligad av Marine Le Pen. Kanske utifrån panik eller behovet att känna sig respektabel röstade fransmännen till förmån för Macron vars program de flesta ignorerade eller ogillade.

I synnerhet de äldre röstade på Macron av rädsla att lämna EU som de anser är nödvändig för att hindra uppkomsten av nya krig i Europa. Bland väljarna över 65 röstade 80% på Macron medan bland de unga, 18-24, röstade 56 % på Le Pen.

När det gäller medelklassen och eliten röstade 83% på Macron och bland arbetarna och folk med lägre social status/utbildning och landsbyggden röstade 63% på Le Pen. Slutsats: De fattiga och arbetarna klassificeras som "rasister" därför att de är emot globaliseringen, vill ha kvar sin suveränitet och möjlighet att påverka. 

Alla dessa "vänstervridna" och intellektuella som dominerar yrken som journalister, professorer, lärare, konsulter, artister, konstnärer mm, det vill säga alla som är måna om de mänskliga rättigheterna och bosatta i Paris röstade 90% på Macron.

Frankrikes styrande två partier, Det Socialistiska och Republikanerna har genom åren omväxlingsvis styrt landet. Dessa representerar i princip Demokraterna och Republikanerna i USA utan att varken vara tillräcklig socialistisk eller följa den gaullistiska traditionen. Däremot har dessa partier adopterat den nykonservativa politiken eller rättare sagt de har slaviskt följt direktiven från EU som kräver att medlemstaterna adopterar den nykonservativa politiken.

I synnerhet när Frankrike införde den gemensamma valutan, euron, för 5-6 år sedan har denna ekonomiska politik visat sig vara påtagligt skadligt för Frankrike; den har påskyndat avindustrialiseringen (förlorat 40% av sina industrier), ruinerat jordbrukarna och utökat den statliga skuldsättningen hos bankerna.

Macron är fast besluten att genomföra tuffa åtstramningsåtgärder vilket inte kommer att gillas av det franska folket. Han har lovat att montera ner stora delar av arbetsrätten som skyddar arbetarna, för att underlätta och berika arbetsgivarna och staten.

Den ruinerade franska industrin och det franska jordbruket verkar vara välkomna steg mot en ekonomi av den individuella typen som påtvingas av EU. De förmåner som hotas av EU när Macron genomför åtstramningsåtgärderna är att nedskärningar i hälso- och sjukvården, pensioner, kommunikations- och transportmedel, bidraget till barnfamiljer, arbetslöshetsförsäkringar, fri utbildning mm.

Det faktum att det är EU som påtvingar ekonomisk likformighet tvingade fransmännen bort från de traditionella partierna som gav Macron möjlighet att lansera "En Marche" som exploaterade folkets reaktion mot de etablerade partierna.

Utplåningen av det Socialistiska Partiets och Republikanernas försvagning banade vägen för globalisten och Rothschild-bankiren Macron som trots att han var ekonomiminister i Hollandes regering marknadsfördes nu av media som något "nytt" och "mot etablissemanget".

Vad det franska folket hade svårt att förstå var att valet av globalisten betydde att utrota sig själva och rycka upp Frankrike och den franska kulturen med rötterna. Kanske inte riktigt den franska kulturen därför att som Macron uttryckte det "Det finns inget sånt som fransk kultur, den är mångsidig".

För månader väntade Europa men också resten av Världen att Macron skulle vinna presidentvalet så han kunder "rädda Frankrike, Europa och demokratin". Vad som menas med rädda Frankrike, Europa och demokratin vet jag inte men när det gäller den franska politiken i Europa valdes Macron för att bibehålla status quo läget. Det kommer inte att bli några avvikelser i Frankrikes kurs när det gäller Lissabon(2007)- och Maastrichtfördraget(1992).

Macron är en utpräglad liberal globalist av Obama-typen men utan Obamas patriotism för det amerikanska.  60% av den franska befolkningen är för en större distans från Washington och för bättre relationen med Moskva. Detta kommer inte att ske.

Macron kommer, för att rädda euron att försöka, att skapa ett Eurozon-finansministerium, utge kollektiva Eurozon-obligationer och effektivisera fiskala transfereringar mellan medlemstaterna.

Samtidigt vill han stärka Paris-positionen inom den monätera unionen för att minska Berlins kontroll av det europeiska ödet. Problemet är att för att lyckas måste han överge ännu mer av Frankrikes nationella befogenheter.

Macron har satt igång en diskussion om skapelsen av ett Eurozon-parlament som många har arbetat för under en lång tid. Tiden för en post-nationell EFN- Europas Förenta Nationer- verkar vara mogen.

Emmanuel Macron en 39-årig fenomen i ett åldrande politisk etablissemangs som inte har någon politisk parti bakom sig och som varken tillhör center-vänster eller center-höger koalitionen, vilka har styrt Frankrike i 60 år, är nu president i Frankrike. Den yngste statsöverhuvud sedan Napoleon Bonaparte.

Napoleon dog för nästan 100 år sedan(1821) och sedan dess har det inte funnits någon som så intensivt motarbetat det franska folket. "För de nästa fem åren kommer jag att tjäna å era vägnar med ödmjukhet, hängivenhet och beslutsamhet" sade Macron men han är bara en teknokrat som enbart försvarar storfinansens och kapitalets intressen och det kommer att märkas framöver.

Det framgick tydligen inte klart nog innan presidentvalet men det hjärntvättade franska elektoratet röstade på att avskaffa den Franska Nationen. Under minst fem år kommer Frankrike att existera enbart som en geografisk lokalitet, en provins i Europa och en provins i den globala kapitalismen.

"Om folket hade röstad på sakfrågorna hade majoriteten aldrig röstad på en man som representerar den trans-atlantiska eliten, totalt förpliktad mot globaliserinen och nyttjar vad som är kvar av de nationella regeringarnas makt för att försvaga folket ytterligare, överlämnar bslutsfattandet till "marknaden" det vill säga till det internationella kapitalet, ledd av de stora bankerna och finansiella institut, i synnerhet de i USA sådana som Goldman-Sachs" skrev Diana Johnstone, 21 maj. www.gloabalresearch.ca

Efter 5 år med Macron i makten kommer Frankrike förmodligen inte att vara sig lik. Macron är Washingtons och de internationella bankernas representant och inte mycket kommer att vara kvar av landet. Vinner han idag söndag den 10 maj i riksdagsvalet kommer han att inte att reformera landet utan han kommer att transformera Frankrike.

Om han får välja kommer Frankrike inom loppet av 5 år inte att vara en suverän nation utan en pålitlig region inom det federala EU som följer strikt dess plundrade ekonomiska politik påtvingad av Tyskland genom bankerna och en krigshetsande utrikespolitik styrd av Washington genom de nykonservativa.

Han är den "gyllene grabben" från Bryssel som hoppas skall kunna reformera den dysfunktionella EU om husbonden i Frankfurt tillåter det. 

Han följer de Europeiska och amerikanska konservativas russofobiska linje.

Så frågan uppstår varför Putin, efter en inbjudan, åkte till Frankrike(Versailles) för att träffa Macron som är helt i händerna på Washington. Putin vet var Macron står. Macron vet att Washington driver Världen mot en stor konflikt med Ryssland och Kina. Rysslands och Kinas diplomatiska försök och förhoppningar om ett bättre sammarbete avsnäsas av Washington och Europa.

Slutsatsen är att det enda valet de har är: KAPITULATION eller KRIG! 

Det finns en stor osäkerhet när det gäller riksdagsvalet på söndag därför att i den andra ronden av presidentvalet mellan Le Pen och Macron var Frankrikes politiska krafter i stort sätt inte närvarande- den traditionella högern, Socialisterna och vänstern med Jan-Luc Mélenchon.

Nu bör de känna sig besvikna och frustrerade och jag hoppas att de nu är redo för revansch.

Riksdagsvalet kommer förhoppningsvis att innebära betydligt högre deltagande än vanligt som betyder större legitimitet än presidentvalet.

Å andra sidan hade Le Pens "fascistiska" Program aldrig fått gensvar och aldrig fått implementeras. Om hon hade vunnit presidentvalet skulle stora skaror människor ur alla samhällsklasser invadera gatorna, slå sönder fönstren och attackera människor. Samma hände även när Trump vann presidentskapet i USA och det fortsätter fortfarand. En fransk färgrevolution.

Den avgående så kallade "socialistiska" regeringen hade redan utarbetat, som kapitalets lakejer de är, en plan hur de skulle utnyttja det uppkomna kaoset för att bibehålla makten till parlamentsvalet den 10 juni genom att hålla Le Pen i styr.

I enlighet med en rapport den 18 maj i L´Obs magazin skulle topppolitikerna i det franska socialistiska partiet(PS) utföra en coup d état om Marine Le Pen och hennes nyfascistiska NF skulle vinna presidentvalet den 7 maj istället för den PS-stötta finanslakejkandidaten Macron.

Det märkliga är att Le Pen skulle vara kvar i makten, hon skulle tvingas acceptera en PS-premiärminister och vänsteroppositionen och anti-fascistiska protester skulle krossas med militära medel. www.wsws.org

Den osynliga staten är vaksam i NATO-landet Frankrike.

Under inga omständigheter skulle Macron förlora valet. Att Macron inte skulle bli president i Frankrike var faktiskt aldrig något alternativ. Med Le Pen som president skulle EU förmodligen tillintegöras och tyskarnas  maktmonopol i unionen brytas.

Men den nyliberala eliten skall inte vara säker på att Macron kommer att rädda EU. EU liknar en kvinna som lider av en obotlig sjukdom och läkarna ger henne 5 år att leva- just därför att EU inte kan överleva utan Frankrike.

Säkert är däremot att den nykonservativa antifolkliga politiken som Macron vill implementera och som dikteras från Berlin kommer att krossa det franska folkets sociala rättigheter och arbetsrätten som förhoppningsvis kommer att provocera fram folkets berättigade frustration och ilska.

Tyskarna (och flera medlemsländer däribland Sverige) har kunnat pusta ut av Macrons val som kommer att bevara, om än temporärt, Eurozonen och EU eftersom Tyskland har varit den stora vinnaren medan de flesta länderna har varit förlorare. Isidoros Karderinis.

Därför kommer alla försök av Macron att pressa fram en förändring i attityden i EU och Eurozonen för att förbättra den franska ekonomin, och även de skakiga ekonomierna i södra Europa, mötas av ett kraftigt hinder som heter Tyskland.

Tyskarna vill ha mer och mer, bevara Eurozonen och bryr sig inte om andra förlorar eller blir förstörda som är fallet med Grekland.

Innan Le Pens valförlust påpekade hon att, oavsett vem som vinner presidentvalet, "Frankrike kommer att ledas av en kvinna- antigen mig själv eller den tyska Kanslern Angela Merkel ...[för att fortsätta] Frankrikes ... underkastelse". Och hon hade rätt.

Det var passande att vid söndagens seger Macron valde, när han skulle tacka sina väljare och supporters,  att inte spela en fransk låt utan Beethovens 9:e symfoni "An die Freude"- Europeiska Unionens officiella "anthem". En dikt av Friedrich Schiller som skulle nog skämmas att se sin dikt utnyttjas på det skamligaste sättet.

Frankrikes kapitulation är total.

Merci beaucoup, France!

 

För övrigt har en israelisk minister vid namn Yoav Galant(15 maj) uppmanat mordet på Syriens folkvalda president Assad och bombningarna av Iran.

 

Mosul på gränsen till utrotning
Det är bara vapen, olja och pengar det handlar om....
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
fredag, 22 juni 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK IPE Robert Fisk William Blum Ukrainanazisternas manifestation Northwoods Project Hamburg en krigszon Putin:lämna oss i fred Trump vs etablissemanget Svavlet Europas träldom Glöm fred i Syrien Deir ez-Zor USA: press på Kina Internetcensur H.R. 5732 William Binney MH-17 Det globala dårhuset Lundin Oil Engelska provokationer Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Sanning OPWC Gramski Uncle Sam Operation Gladio Förbjud Vänsterrörelsen 2 minuter innan midnatt Europeiskt återuppvaknande Sanktioner mot Kina Europas vansinne Irans isolering Det är värd priset Sydkinesiska Sjön Stanislav Petrov Vanessa Beeley Liberal demokrati JIT nonbeingzone RAND Corporation Sergei Skripal Theokrati Ryska atleterna friades FN ECRR Vänstern i koalition med högern Nordkorea Palatskuppen mot Trump USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Ryska atleternas bannlysning EU en dödszon Eviga krigspartiet Amerikansk korståg Zombifiering Västvärldens distopy USA:s tvåfrontskrig Daniel McAdams Papadopoulos Alvin A. Snyder Vita västvärldens dominans Kommittén för befrielse av Irak Ryssland pressad. Teknikrati MSC Jugoslavien Vem är monstret? Är det redan över för Trump? God Bless America Statskupp i USA Häxjakten mot Trump Västvärldens besatta kampanj Splittrat EU Trumps FN-tal Kiev-USA-Europa strategi Gasattacken i Douma Europas öde Israel bombar Syrien Chang Wanguau Protagoras Manafort och Gates Krigsvalet Trump luras till krig KREAB SOHR Forum för Krig Europeisk integritet Trojkans krigsbrott Betalda demostranter The Kitchen Jus ad bellum Turkiet invaderar Syrien Googlecensur Obamas fredspris Konflikten eskalerar Slutgiltiga offensiv John Bolton Nordkoreakrisen CAS Sofisterna Bombs for Peace USA hotar Ryssland Mörda Assad Bildt-Georgien Vita Hjälmarna Avhumanisering Mjuk makt Ingen giftattack i Gouma Färgrevolution i Washington Falska vinster USA:s finde nr 1 Religiös fascism Obamas krokodiltårar Imaginär fiende Multipolär värld Koreakonflikten Yeltsin-Putin James Petras Vem fan bryr sig Det Turkiskt-kurdiska Kriget Statskupp EU contra Nationalstaten Revolution Jens Stolenberg IS USA:s allierade Bomba Iran Alexis Tsipras Missiler mot Damaskus Värdebaserad racism Imperialismen Apokalypsen nära Slakten I mosul QE 11 september 2001 Religionens ok Project Veritas III:e Världskriget Der ez-Zor Putins tal Slakthuset Damaskus Vem tjänar på giftattacken? Annektering Skyldigheter Ryska invasionen USA:s terrorhandlingar Västvärlden fångad i en våldspiral Syriza Östra Ghouta Amerikanska baser=Vasallstat Carl Bildt Västvärldens vampyrer Obama en bedragare Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Reporter utan Gränser Det tar aldrig slut Amerikanska Gulag OPCW Meningslöst att tala med Väst Trumps krigskabinett SvD Auktoritarism Ansvar Jack Ruby Europas krigsbrott 2 Plundring av Grekland Internationell rätt Underkastelse eller Krig Petrodollar USA-NATO-EU Obama en krigsförbrytare Krösus Statskuppen i Iran 1953 "Ryska propaganda" Ansvarsfull europeisk politik Acela-korridoren Europa:stumma underhuggare England och den politiska cirkusen. USA:s krigsbrott i Mosul Fredrik Karén Axiom Mördarorganisationen NATO Warren-kommissionen USA:s krigsbrott 5 minuter innan "midnatt" Mordet på Milosevic EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump Oligarkernas fiende Modern Imperialis Georgien Ron Paul An die Freude El Pais Konspirationsteori Färgrevolutionen i Iran 2018 PropOrNot Undrminera EU McCarthyismen Nytt sarinattack på väg USA-ledda Imperiet Västs nederlag i Syrien Ukronazisterna Udo Ulfkotte Trump den imbecille USA:s statskupper Lee Harvey Oswald John Kiriakou G20-mötet Rysslands oövervinliga vapen Trump/Putin Imperialismens logik amerikansk fundamentalism Merci beaucoup France Spetznaz Kina omringas nätneutralitet Fejknyheter George Sorros SBU Jan Öberg Utrottningen i Östra Ukraina Novichok Ukrains invasion av Krim vilken mandat har dem NATO kommissionen skrev ett brev Vampyrer kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska WADA Morder på Syrien 15 år efter 9/11 Modern Imperialism USA :s planer kräver inte fred Obams fredspris Nationalstaten han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Ändlös konflikt därför Lance deHaven-Smith OPCV leda ett internationell upprop USA

Toroni

Besökare

Vi har 22 besökare och inga medlemmar online