Tack, Frankrike. Ingen fransk kultur, inga fransmän: Kollapsen

"Ja, visst pekade alla siffror på att Emmanuel Macron skulle vinna. Men med de obehagliga kallduschar som både Brexit och USA-valet har inneburit, är Frankrikes valresultat en lättnad för Europas liberala krafter", Bleckinge Läns Tidning, 7 maj 2017.

"Det franska presidentvalet avgörs idag. Det blir en uppgörelse mellan liberalism och högerpopulism, mellan globalisering och isolationism och mellan en positiv syn på det europeiska samarbetet och krav på att Frankrike bör göra Storbritannien sällskap ut ur EU."

Och artikel slutar med att "Emmanuel Macron har tagit hem seger: trots lågt valdeltagande, trots högervåg i Europa och trots flera blanka röster än i något annat franskt val. Merci beaucoup, France!

Hela Världen och i synerhet Europa väntade djupt oroad på resultatet av det franska presidentvalet söndagen den 7 maj som skulle antigen stärka eller försvaga Europa. Det franska folket bedrövade över sina kandidater- Marie le Pen(högernationalist) och Emmanuel Macron (globalist) valde globalisten just på grund av bristen på en bättre kandidat.

Macron blev Frankrikes president därför att majoriteten av de få som röstade kände att de måste rösta mot "fascismens" spöke förkroppsligad av Marine Le Pen. Kanske utifrån panik eller behovet att känna sig respektabel röstade fransmännen till förmån för Macron vars program de flesta ignorerade eller ogillade.

I synnerhet de äldre röstade på Macron av rädsla att lämna EU som de anser är nödvändig för att hindra uppkomsten av nya krig i Europa. Bland väljarna över 65 röstade 80% på Macron medan bland de unga, 18-24, röstade 56 % på Le Pen.

När det gäller medelklassen och eliten röstade 83% på Macron och bland arbetarna och folk med lägre social status/utbildning och landsbyggden röstade 63% på Le Pen. Slutsats: De fattiga och arbetarna klassificeras som "rasister" därför att de är emot globaliseringen, vill ha kvar sin suveränitet och möjlighet att påverka. 

Alla dessa "vänstervridna" och intellektuella som dominerar yrken som journalister, professorer, lärare, konsulter, artister, konstnärer mm, det vill säga alla som är måna om de mänskliga rättigheterna och bosatta i Paris röstade 90% på Macron.

Frankrikes styrande två partier, Det Socialistiska och Republikanerna har genom åren omväxlingsvis styrt landet. Dessa representerar i princip Demokraterna och Republikanerna i USA utan att varken vara tillräcklig socialistisk eller följa den gaullistiska traditionen. Däremot har dessa partier adopterat den nykonservativa politiken eller rättare sagt de har slaviskt följt direktiven från EU som kräver att medlemstaterna adopterar den nykonservativa politiken.

I synnerhet när Frankrike införde den gemensamma valutan, euron, för 5-6 år sedan har denna ekonomiska politik visat sig vara påtagligt skadligt för Frankrike; den har påskyndat avindustrialiseringen (förlorat 40% av sina industrier), ruinerat jordbrukarna och utökat den statliga skuldsättningen hos bankerna.

Macron är fast besluten att genomföra tuffa åtstramningsåtgärder vilket inte kommer att gillas av det franska folket. Han har lovat att montera ner stora delar av arbetsrätten som skyddar arbetarna, för att underlätta och berika arbetsgivarna och staten.

Den ruinerade franska industrin och det franska jordbruket verkar vara välkomna steg mot en ekonomi av den individuella typen som påtvingas av EU. De förmåner som hotas av EU när Macron genomför åtstramningsåtgärderna är att nedskärningar i hälso- och sjukvården, pensioner, kommunikations- och transportmedel, bidraget till barnfamiljer, arbetslöshetsförsäkringar, fri utbildning mm.

Det faktum att det är EU som påtvingar ekonomisk likformighet tvingade fransmännen bort från de traditionella partierna som gav Macron möjlighet att lansera "En Marche" som exploaterade folkets reaktion mot de etablerade partierna.

Utplåningen av det Socialistiska Partiets och Republikanernas försvagning banade vägen för globalisten och Rothschild-bankiren Macron som trots att han var ekonomiminister i Hollandes regering marknadsfördes nu av media som något "nytt" och "mot etablissemanget".

Vad det franska folket hade svårt att förstå var att valet av globalisten betydde att utrota sig själva och rycka upp Frankrike och den franska kulturen med rötterna. Kanske inte riktigt den franska kulturen därför att som Macron uttryckte det "Det finns inget sånt som fransk kultur, den är mångsidig".

För månader väntade Europa men också resten av Världen att Macron skulle vinna presidentvalet så han kunder "rädda Frankrike, Europa och demokratin". Vad som menas med rädda Frankrike, Europa och demokratin vet jag inte men när det gäller den franska politiken i Europa valdes Macron för att bibehålla status quo läget. Det kommer inte att bli några avvikelser i Frankrikes kurs när det gäller Lissabon(2007)- och Maastrichtfördraget(1992).

Macron är en utpräglad liberal globalist av Obama-typen men utan Obamas patriotism för det amerikanska.  60% av den franska befolkningen är för en större distans från Washington och för bättre relationen med Moskva. Detta kommer inte att ske.

Macron kommer, för att rädda euron att försöka, att skapa ett Eurozon-finansministerium, utge kollektiva Eurozon-obligationer och effektivisera fiskala transfereringar mellan medlemstaterna.

Samtidigt vill han stärka Paris-positionen inom den monätera unionen för att minska Berlins kontroll av det europeiska ödet. Problemet är att för att lyckas måste han överge ännu mer av Frankrikes nationella befogenheter.

Macron har satt igång en diskussion om skapelsen av ett Eurozon-parlament som många har arbetat för under en lång tid. Tiden för en post-nationell EFN- Europas Förenta Nationer- verkar vara mogen.

Emmanuel Macron en 39-årig fenomen i ett åldrande politisk etablissemangs som inte har någon politisk parti bakom sig och som varken tillhör center-vänster eller center-höger koalitionen, vilka har styrt Frankrike i 60 år, är nu president i Frankrike. Den yngste statsöverhuvud sedan Napoleon Bonaparte.

Napoleon dog för nästan 100 år sedan(1821) och sedan dess har det inte funnits någon som så intensivt motarbetat det franska folket. "För de nästa fem åren kommer jag att tjäna å era vägnar med ödmjukhet, hängivenhet och beslutsamhet" sade Macron men han är bara en teknokrat som enbart försvarar storfinansens och kapitalets intressen och det kommer att märkas framöver.

Det framgick tydligen inte klart nog innan presidentvalet men det hjärntvättade franska elektoratet röstade på att avskaffa den Franska Nationen. Under minst fem år kommer Frankrike att existera enbart som en geografisk lokalitet, en provins i Europa och en provins i den globala kapitalismen.

"Om folket hade röstad på sakfrågorna hade majoriteten aldrig röstad på en man som representerar den trans-atlantiska eliten, totalt förpliktad mot globaliserinen och nyttjar vad som är kvar av de nationella regeringarnas makt för att försvaga folket ytterligare, överlämnar bslutsfattandet till "marknaden" det vill säga till det internationella kapitalet, ledd av de stora bankerna och finansiella institut, i synnerhet de i USA sådana som Goldman-Sachs" skrev Diana Johnstone, 21 maj. www.gloabalresearch.ca

Efter 5 år med Macron i makten kommer Frankrike förmodligen inte att vara sig lik. Macron är Washingtons och de internationella bankernas representant och inte mycket kommer att vara kvar av landet. Vinner han idag söndag den 10 maj i riksdagsvalet kommer han att inte att reformera landet utan han kommer att transformera Frankrike.

Om han får välja kommer Frankrike inom loppet av 5 år inte att vara en suverän nation utan en pålitlig region inom det federala EU som följer strikt dess plundrade ekonomiska politik påtvingad av Tyskland genom bankerna och en krigshetsande utrikespolitik styrd av Washington genom de nykonservativa.

Han är den "gyllene grabben" från Bryssel som hoppas skall kunna reformera den dysfunktionella EU om husbonden i Frankfurt tillåter det. 

Han följer de Europeiska och amerikanska konservativas russofobiska linje.

Så frågan uppstår varför Putin, efter en inbjudan, åkte till Frankrike(Versailles) för att träffa Macron som är helt i händerna på Washington. Putin vet var Macron står. Macron vet att Washington driver Världen mot en stor konflikt med Ryssland och Kina. Rysslands och Kinas diplomatiska försök och förhoppningar om ett bättre sammarbete avsnäsas av Washington och Europa.

Slutsatsen är att det enda valet de har är: KAPITULATION eller KRIG! 

Det finns en stor osäkerhet när det gäller riksdagsvalet på söndag därför att i den andra ronden av presidentvalet mellan Le Pen och Macron var Frankrikes politiska krafter i stort sätt inte närvarande- den traditionella högern, Socialisterna och vänstern med Jan-Luc Mélenchon.

Nu bör de känna sig besvikna och frustrerade och jag hoppas att de nu är redo för revansch.

Riksdagsvalet kommer förhoppningsvis att innebära betydligt högre deltagande än vanligt som betyder större legitimitet än presidentvalet.

Å andra sidan hade Le Pens "fascistiska" Program aldrig fått gensvar och aldrig fått implementeras. Om hon hade vunnit presidentvalet skulle stora skaror människor ur alla samhällsklasser invadera gatorna, slå sönder fönstren och attackera människor. Samma hände även när Trump vann presidentskapet i USA och det fortsätter fortfarand. En fransk färgrevolution.

Den avgående så kallade "socialistiska" regeringen hade redan utarbetat, som kapitalets lakejer de är, en plan hur de skulle utnyttja det uppkomna kaoset för att bibehålla makten till parlamentsvalet den 10 juni genom att hålla Le Pen i styr.

I enlighet med en rapport den 18 maj i L´Obs magazin skulle topppolitikerna i det franska socialistiska partiet(PS) utföra en coup d état om Marine Le Pen och hennes nyfascistiska NF skulle vinna presidentvalet den 7 maj istället för den PS-stötta finanslakejkandidaten Macron.

Det märkliga är att Le Pen skulle vara kvar i makten, hon skulle tvingas acceptera en PS-premiärminister och vänsteroppositionen och anti-fascistiska protester skulle krossas med militära medel. www.wsws.org

Den osynliga staten är vaksam i NATO-landet Frankrike.

Under inga omständigheter skulle Macron förlora valet. Att Macron inte skulle bli president i Frankrike var faktiskt aldrig något alternativ. Med Le Pen som president skulle EU förmodligen tillintegöras och tyskarnas  maktmonopol i unionen brytas.

Men den nyliberala eliten skall inte vara säker på att Macron kommer att rädda EU. EU liknar en kvinna som lider av en obotlig sjukdom och läkarna ger henne 5 år att leva- just därför att EU inte kan överleva utan Frankrike.

Säkert är däremot att den nykonservativa antifolkliga politiken som Macron vill implementera och som dikteras från Berlin kommer att krossa det franska folkets sociala rättigheter och arbetsrätten som förhoppningsvis kommer att provocera fram folkets berättigade frustration och ilska.

Tyskarna (och flera medlemsländer däribland Sverige) har kunnat pusta ut av Macrons val som kommer att bevara, om än temporärt, Eurozonen och EU eftersom Tyskland har varit den stora vinnaren medan de flesta länderna har varit förlorare. Isidoros Karderinis.

Därför kommer alla försök av Macron att pressa fram en förändring i attityden i EU och Eurozonen för att förbättra den franska ekonomin, och även de skakiga ekonomierna i södra Europa, mötas av ett kraftigt hinder som heter Tyskland.

Tyskarna vill ha mer och mer, bevara Eurozonen och bryr sig inte om andra förlorar eller blir förstörda som är fallet med Grekland.

Innan Le Pens valförlust påpekade hon att, oavsett vem som vinner presidentvalet, "Frankrike kommer att ledas av en kvinna- antigen mig själv eller den tyska Kanslern Angela Merkel ...[för att fortsätta] Frankrikes ... underkastelse". Och hon hade rätt.

Det var passande att vid söndagens seger Macron valde, när han skulle tacka sina väljare och supporters,  att inte spela en fransk låt utan Beethovens 9:e symfoni "An die Freude"- Europeiska Unionens officiella "anthem". En dikt av Friedrich Schiller som skulle nog skämmas att se sin dikt utnyttjas på det skamligaste sättet.

Frankrikes kapitulation är total.

Merci beaucoup, France!

 

För övrigt har en israelisk minister vid namn Yoav Galant(15 maj) uppmanat mordet på Syriens folkvalda president Assad och bombningarna av Iran.

 

Mosul på gränsen till utrotning
Det är bara vapen, olja och pengar det handlar om....
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
tisdag, 19 mars 2019

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Gula Västarna Sanning Mordet på Kennedy Demokrati Krim Imaginär fiende USA:s terrorhandlingar Koreakonflikten Syriza James Petras Annektering Kertjincidenten. Skyldigheter Befolkningens plundring Obama en bedragare Jens Stolenberg Bomba Iran Missiler mot Damaskus Carl Bildt EU contra Nationalstaten Värdebaserad racism Meningslöst att tala med Väst Apokalypsen nära Den begravda revolutionen QE Reporter utan Gränser Religionens ok Amerikanska Gulag III:e Världskriget Europas krigsbrott Der ez-Zor Plundring av Grekland Slakthuset Damaskus SvD Lucy Parson Protagóras Ansvar EU:s statsskuld Obama en krigsförbrytare Ryska invasionen Västvärlden fångad i en våldspiral Östra Ghouta Petrodollar Amerikanska baser=Vasallstat Europa:stumma underhuggare Västvärldens vampyrer Politiska krav USA:s krigsbrott i Mosul Solon atenaren "Ryska propaganda" Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Acela-korridoren Mördarorganisationen NATO Det tar aldrig slut USA:s krigsbrott OPCW Mordet på Milosevic Trumps krigskabinett Fredrik Karén Förrädaren Trump Politisk dygd Auktoritarism Kropotkin An die Freude Jack Ruby Konspirationsteori 2 Trump Oligarkernas fiende Internationell rätt Georgien McCarthyismen Underkastelse eller Krig USA-ledda Imperiet USA-NATO-EU Totalitarismen i Europa Ukronazisterna Krösus PropOrNot Statskuppen i Iran 1953 USA:s statskupper Ansvarsfull europeisk politik John Kiriakou OPCV England och den politiska cirkusen. Udo Ulfkotte Kuppen mot Trump Samir Amin amerikansk fundamentalism Axiom Merci beaucoup France Warren-kommissionen Kina omringas 5 minuter innan "midnatt" Trump/Putin EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland SBU Modern Imperialis Utrottningen i Östra Ukraina Ron Paul Finansialiseringen Ukrains invasion av Krim El Pais Fejknyheter Färgrevolutionen i Iran 2018 William Blum Undrminera EU Northwoods Project Nytt sarinattack på väg Västs nederlag i Syrien IPE Trump-Putin mötet Liberalismens doktrin Europas träldom Trump den imbecille Glöm fred i Syrien Lee Harvey Oswald USA: press på Kina G20-mötet Trump vs etablissemanget Rysslands oövervinliga vapen MH-17 Imperialismens logik Lundin Oil V för Venezuela Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Spetznaz H.R. 5732 nätneutralitet Gramski George Sorros Operation Gladio Jan Öberg Novichok Helsinforsmötet Vi är alla idioter Europas vansinne Robert Fisk MH17 Irans isolering Ukrainanazisternas manifestation Sydkinesiska Sjön Hamburg en krigszon Europeiskt återuppvaknande Putin:lämna oss i fred JIT Svavlet RAND Corporation Gamarna i Caracas Theokrati Ny kemisk attack i Syrien Deir ez-Zor Vanessa Beeley Internetcensur Vänstern i koalition med högern William Binney Det globala dårhuset Engelska provokationer FN Ingen fred med Ryssland Amerikansk korståg OPWC Fredspriset 2009 Västvärldens distopy Uncle Sam USA:s tvåfrontskrig Förbjud Vänsterrörelsen EU en dödszon 2 minuter innan midnatt Alvin A. Snyder Sanktioner mot Kina Kommittén för befrielse av Irak USA:s statskupp i Venezuela Det är värd priset Daniel McAdams Stanislav Petrov Är det redan över för Trump? Liberal demokrati Statskupp i USA nonbeingzone Sergei Skripal Jugoslavien Ryska atleterna friades Israel bombar Syrien Kiev-USA-Europa strategi ECRR Europas öde Nordkorea Chang Wanguau Palatskuppen mot Trump Splittrat EU USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Krigsvalet Eviga krigspartiet KREAB Zombifiering Guaidó folkets färrädare Scott Ritter Stephen Cohen Protagoras Ryska atleternas bannlysning Betalda demostranter Papadopoulos Jus ad bellum Vita västvärldens dominans Ryssland pressad. Europeisk integritet Teknikrati Slutgiltiga offensiv Vem är monstret? 9/11 Nordkoreakrisen God Bless America Häxjakten mot Trump Obamas fredspris MSC USA hotar Ryssland Trumps FN-tal Bildt-Georgien Gasattacken i Douma CANVAS Thrasymachos Undantagstillstånd Sofisterna Västvärldens besatta kampanj Färgrevolution i Washington Manafort och Gates USA:s finde nr 1 Trump luras till krig SOHR Mjuk makt Det Turkiskt-kurdiska Kriget Yeltsin-Putin Trojkans krigsbrott Statskuppen i Ukraina Vem fan bryr sig The Kitchen Obamas krokodiltårar Turkiet invaderar Syrien Multipolär värld Forum för Krig IS USA:s allierade Konflikten eskalerar Alexis Tsipras John Bolton Statskupp Isolera Ryssland Revolution Googlecensur Slakten I mosul Bombs for Peace 11 september 2001 Mörda Assad Vita Hjälmarna Imperialismen CAS Upp och kämpa människa Putins tal Ingen giftattack i Gouma Goda-Onda Vem tjänar på giftattacken? Falska vinster Project Veritas Religiös fascism Avhumanisering rättvisa han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Nationalstaten Lance deHaven-Smith Ändlös konflikt därför leda ett internationell upprop vilken mandat har dem Statskuppen i Ukraian USA kommissionen skrev ett brev NATO kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Vampyrer Kemisk attack i Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska 9 September 2011 Morder på Syrien Modern Imperialism 15 år efter 9/11 USA :s planer kräver WADA frihet inte fred Obams fredspris

Toroni

Besökare

Vi har 34 besökare och inga medlemmar online