Krigszon Hamburg. Hamburg brinner. Världen brinner.

21 juni 1964. Tre aktivister Andrew Goodman, James Chaney och Michael Schwerner som kämpade för mänskliga rättigheter förvann plötsligt efter att de blivit arresterade, förhörda, misshandlade och frisläppta i Philadelphia i Mississippi av vice-sheriffen Cecil Price. 

KKK(Ku Klux Klan) var naturligtvis inblandade precis som den lokala polisen och den största delen av den vita befolkningen. Fallet uppmärksammades som "MIBURN", Mississippi Burning, Miississippi brinner.

En tid, i likhet med vår, där USA var, och fortfarande är, i krig både med sig själv och omvärlden. Fallet blev återuppmärksammad i mitten av 80-talet och blev en dramatiserad film med titel "Mississippi Brinner" där FBI-agenterna spelade av Gene Hackman och Willem Dafoe motarbetades av samtliga. Misshandel, våldtäcker mord och bränder.

En lika tydlig bild spred sig i Hamburg (7-10 juli) och Berlin där den meningslösa kampen mot de etablerade massmördarna inte längre kan ta några dimensioner.

Vet alla vilka de G20-länderna är? Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Ryssland, S. Arabien, Turkiet, Storbrittanien, USA, Kina, Sydafrika. I princip kan man säga att G20 består av de viktigaste NATO-länderna såsom USA, Storbrittanien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Turkiet och BRICS-länderna Brasilien (förhoppningsvis ett tillfälligt bakslag), Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och länder som Japan, Saudiarabien och Indonesien som är totalt underkuvade USA.

G20-mötet i Hamburg. Världens ledande stater, härskare, imperiumbyggare, terrorister, diktatorer och krigsivrare, plundrare och utsugare. Alla samlade på ett ställe. För att diskutera hur de ytterligare kan förvärra situationen i Världen.

G20-mötet blev ett totalt fiasko för alla plundrare och krigslakejer. Mötet blev inte den manifestationen av goda relationer som alla förväntade sig utan blev mer ett inbördeskrig än en demokratifestival som vissa hopades på.

Aktivister från hela Europa samlades för att visa sitt avsky mot obalanserna i Europa och i hela Världen där länder som Grekland och övriga Sydeuropa lider av den utsugande nyliberala ekonomiska politiken förd av de nykonservativa fundamentalisterna.

Strax innan mötet samlades över 12 000 demonstranter villiga att offra allt för att visa Världen att globaliseringen med dess biprodukter, fattigdom och svält; klimatapokalypsen som är på väg; krig och flyktingar; vapenindustrins hegemonin; fungerar enbart för de nyliberala ekonomierna medan människorna efterfrågar större delaktighet och större förändringar och jämställdhet som påverkar deras liv.

De unga aktivisterna som satte upp sina tält runt om i parkerna kördes bort utan anledning av över 20 000 poliser. Det var ett misstag som senare eskalerade till våldsamma handlingar från båda sidor. Efter att poliser upplöste protestlägret spred sig demonstranterna över hela staden.

"Huvudprotesterna kommer att äga rum i veckoslutet. Men redan ser vi eskaleringen. Hamburgs borgmästare, Olaf Scholz, en Socialdemokrat, lovade en "demokratifestival" men det ser inte så ut. 75% av befolkningen i Hamburg var emot G20-mötet från början...Nu ser vi att det är som ett undantagstillstånd i hela staden..." säger Prinz Chaos, musiker, aktivist och journalist".

Det anti-G20-rallyt i Hamburg utvecklades till en våldsam konfrontation mellan polisen och demonstranterna. Många poliser och demonstranter blev skadade och situationen urartade totalt. "...Jag har aldrig sett något liknande " sade polisens talesman Timo Zill till ZDF, TV-stationen.

Antiglobalisternas "Välkommen till helvetet"-rally började relativt fridfullt när aktivisterna marscherade genom staden med slogan, flaggor och banderoller. Konflikten började när ett 1000-tals maskerade antiglobalistaktivister inte ville identifiera sig för myndigheterna.

Polisen gjorde bruk av pepparsprej på aktivisterna. Vattenkanoner användes också av myndigheterna och många blev skadade. Blodiga ungdomar fördes bort av polisen. Kroppar låg här och där. Grön och brandgul rök spred sig över massorna. Hamburg brinner.

Säkert är att ca 80 poliser blev lätt skadade och 5 av dem fördes till sjukhuset. Antalet skadade demonstranter har inte offentliggjorts. Attackerna mot säkerhetsstyrkorna fortsatte hela dagen den 7 juli i St. Pauli och Altona. De materiella skadorna var stora.

Minst 60 bränder utbröt efter midnatt. "Välkommen till helvetet"-organisatörerna anklagade polisen för nyttjande av oproportionell våld mot aktivisterna. Ett par dussin arresterades. Den dagen.

Efter mötet kunde man konstatera följande: Den stora militär/polisoperationen där över 20 000 poliser var mobiliserade från hela Tyskland och från EU att stävja och slå ner de i huvudsak fridfulla demonstranter var väl och i förväg planerad. Bilden är följande: Medan helikoptrar och stridsflygplan flyger över Hamburg, tungt beväpnad polis med maskingevär och gevär, arresterade hundratals, slog demonstranterna med batonger, använde vattenkanoner, tårgas och pepparsprej mot aktivisterna.  

Ingen direkt "Demokratifestival" G20-mötet i Hamburg utvecklades till. Inget blev som finansens och kapitalets lakejer hade tänkt sig det. Istället blev det "Hamburg brinner". En bild av ett inbördeskrig.

Effekterna av de ledande nationernas G20-mötet i Hamburg?

1. Konfliktfylld möte                                                                                                                             G20-mötet visade sig vara ett utbrott av konflikterna mellan Europa och USA och viktigaste kanske att den all djupare sociala oppositionen mot den nuvarande ekonomiska ordningen dikterad av de nyliberala fundamentalisterna.

Det mest signifikanta för mötet var att skillnaderna i uppfattningarna bekräftade sammanbrottet av efterkrigstidens politiska ordningen av Världskapitalismen och USA:s allt minskade betydelse och position.

James Stavridis, NATO:s f.d. chef var förundrad att USA inte hade någon "central roll i mötet". USA drar sig ur Paris-klimatavtalet, ingen resolution om Nordkorea har röstats fram (2 stora bomber som USA släppte nära den Nordkoreanska gränsen under mötet). Handelsrelationerna, speciellt ifråga om restriktioner på stål-produktion och tillvekning, försämrades också mellan USA och Europa där den ena hotade den andre med importrestriktioner. 

2. Knäcka Vänsterrörelsen                                                                                                                Tyska, inte bara, regeringen planerar kraftåtgärder mot vänsterradikala uppfattningar. Det nykonservativa politiska etablissemanget i Tyskland idensifierar sin kampanj att kriminalisera vänsterpolitisk opposition och attackerar fundamentala demokratiska rättigheter.

I en intervju i Bild, Tyskland, efterlyser SPD:s Justitieminister Heiko Maas skapandet av en europeisk databas om "vänsterextremister" och refererar till demonstranterna som "anti-social-hårdkärnade kriminella" som hade begått allvarliga brott i Hamburg, till och med mordförsök". 

Denna nykonservativa lakej fortsatte med att efterlysa en "Rock mot Vänstern"-konsert för att pricka de vänstervridna antiglobalisterna som han kallar för extremister och deklarerar att "jag hoppas att alla former av politisk extremism, som uppmuntrar meningslöst våld, även mordförsök borde brännmärkas".

Märkligt. Det verkar som om han föddes den 6 juli, en dag innan G20-mötet. För hur kan man annars kalla aktivisterna för kriminella och att de borde brännmärkas? Han måste ha missat Tysklands och dess huvudallierad USA, organiserat och systematiska mordet av miljontals människor de sista 20 åren runt om i Världen.

En annan nykonservativ lakej vid namn Armin Schuster, CDU-parlamentariker, anser att alla kommunala utrymmen som används av vänstervridna grupperingar borde stängas ner. "Vänstervridna centra som Rote Flora i Hamburg och Rigaer Strasse i Berlin borde stängas ner systematiskt" deklarerade han. "Tyskland borde inte tolerera laglösa utrymmen, antigen för Arabklaner, Islamister eller nynazister och inte heller för vänstervridna radikaler".

Tyskland som en gång i tiden var de vänstervridnas borg, där man förvändande sig att den första stora socialistiska revolutionen skulle äga rum vill nu kriminalisera värnsterrörelsen och likställer vänsterns radikala idéer om jämlikhet, solidaritet och broderskap istället för krig, utsugning och fattigdom med fundamentalistisk islamism och nynazism.

Jag hoppas verkligen att alla dessa knähundar till utsugare och plundrare någon gång sitter på den anklagades bänk för förräderi mot folket. 

Men tro inte att slutar här. Inrikesministern Thomas de Maiziere deklarerade att "Händelserna som omger G20-mötet måste ses som en vändpunkt i vårt sätt att betrakta de vänstervridnas förmåga att använda våld". Vad säger han? Starta krig mot Vänstern?

Naturligtvis backades det tyska politiska etablissemanget av EU:s ej folkvalda president Jean-Claude Juncker.

Attacken på de vänstervridna i Tyskland är en markering av sammanbrottet för de demokratiska regeringsformerna och etableringen av en polisstat, i likhet med USA, i Europa. Frankrike är ett exempel. Vidare måste attacken mot de vänstervridna politiska organisationerna förstås som ett försök att föregripa och rent av skrämma den omfattande oppositionen mot militarism och social ojämlikhet.

"Gapet mellan rika och fattiga blir allt större" och "Bankerna och pengar styr Världen" är nog uppfattningar som skulle förmå de flesta i Europa att ansluta sig till ett större uppror. Hoppas jag. En socialistisk och internationalistisk program mot krig, ojämlikhet och attack på demokratiska rättigheter.

Men det är inte bara i Tyskland som ansträngningar görs att rent av förbjuda vänsterrörelsen. Google har använd sig av algoritmer för att markant reducera möjligheten till tillgång till vänstervridna och progressiva websidor. En av dessa sidor är Socialist Web Site.

Anledningen är enligt Google att "skydda" användarna från tillgång till "falska nyheter", "konspirationsteorier" och "lågkvalitativ information". Det märkliga är att alla sidor vänstervridna eller inte som intensivt kämpar för en just och jämställd Värld där ingen har monopol på våldsanvändning och leker polis, kämpar mot alla krigsivrande krafter och för folkets rättigheter har blivit utsatta och är nu mer svårtillgängliga.

Detsamma gäller även New York Timmes, Washington Post, TV-kanaler och i synnerhet alla dessa som förse oss med "nyheter" som anslutitit sig till krafter blockera eller försvåra tillgången till alternativa tolkningar eller bevis som motbevisar vad dessa organisationer anser sig definiera som "sanning".

3. Putin vs Trump                                                                                                                             Mötet mellan Putin och Trump var kanske det mest glädjande i G20-mötet. Ett litet genombrott som förhoppningsvis kommer, trots sabotaget från hela det politiska etablissemanget i USA, att leda till framtida sammarbete.

Enligt Putin skulle det finnas en "möjlighet för att restaurera de dåliga relationerna mellan USA-Ryssland". De två Världsledarna samtalade med bakgrund av den intensiva anti-Ryssland propaganda och de nykonservativas kupp mot Trump som fortfarande pågår.

Istället för det planerade 30 minuterna höll mötet i två timmar. Alla ämnen diskuterades, Syrien, Ukraina, Nordkorea och den påstådda ryska inblandningen i USA-valet. I USA och resten av V-världens presstituerade media blev Trump förolämpad och kränkt för sitt möte med Putin.

Men Trump tillät inte de ryssofobiska tendenserna i V-Världens media påverka hans inställning. Inte heller följde han den presstiturerade amerikanska medias uppmaning att vara hård mot Putin och konfrontera honom aggressivt.

Den amerikanska "svarta staten" som består av den militär/säkerhetkomplexer och dess politiska mediemaskineriet i Washington vill inte normalisera relationerna med Ryssland. Ett självständigt och starkt Ryssland under Putin är ett problem som sätter käppar i hjulen för USA:s globala ambitioner. Det var därför den "svarta staten" ville ha den anti-Ryssland höken Hillary Clinton till makten. Trumps seger förstörde deras planer.

G20-mötet har varit en besvikelse för hela Västvärlden. Och för hela den socialistiska rörelsen. USA:S relationer med de övriga 19 medlemmarna har inte heller blivit bättre.

Det mest positiva var att 10-tusentals mäniskor av alla fraktioner samlades och åter igen visade sitt förakt för den etablerade politiska och ekonomiska ordningen. Det borde vara mer folk där. Hundratusentals borda fylla gatorna i Hamburg och visa sitt avsky mot den nya ordningen. Kanske vid nästa G20-möte.

Det andra var naturligtvis att Putin och Trump försöker överkomma konflikterna trots den förgiftade bakgrunden och förbättra relationerna.

När det gäller Europa och handelsrelationerna "kommer vi att reagera med motåtgärder om det behövs ..." sade den icke folkvalde europeiska presidenten Jan Claude Juncker.

Sammanbrottet av efterkrigstidens ekonomiska och politiska ordningen kan naturligtvis inte bara skyllas på Trump eller på Vita Huset. Det bör närmast ses som ett resultat av skumma målmedvetna krafter och i synnerhet all denna olösliga motsättningen mellan den destruktiva globala ekonomins utveckling, Världens uppdelning i rivaliserade nationsstater och stora makter.

Att föröka hitta lösningar till dessa mottsättningar genom ännu mer aggressivitet för att försvara sina intressen kommer så småningom att leda till ökad nationalism, handelskrig och slutligen militär konflikt.

Denna G20-möte visade sig vara det första steget mot en process som skulle kunna leda till krig.

"Vad vi ser idag börjar liknar hur det såg ut efter 1:a VK ca 100 år sedan...där USA förkastade idén om Nationernas Förbund"(Stavridis). Resultatet är känt, 2:a VK. 

För övrigt har det kommit fram att New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, Associated Press(AP) och resten av den presstituerade media har ljugit om Ryssands inblandning i det amerikanska presidentvalet. Och fortsätter att göra så. Frågan är vem som betalar dem att underblåsa krig med Ryssland, Syrien och Iran? Alla 17 underrättelsetjänster i USA skall ha kom överens om den uppdiktade historien för det skulle ge större tyngt i att lögnen var ovedersägliga fakta. Alla underrättelsetjänster var inte med i uppgörelsen och AP erkände att så inte var fallet. www.antiwar.com

Även CNN producenten John Bonfield fångad av en gömd kamera erkände att organisationens anti-Ryssland rapportering är avsedd endast för publiksiffror. "Det mesta är bara skit just nu. Vi har inga bevis" sade Bonifield till James O´Keefe via Project Veritas i slutet av juni och avslutade "Vår CIA är bara skit just nu, vi är därute [i Världen] och försöker manipulera regeringar".

 För mer läsning: www.strategic-culture.org; www.wsws.org;

 

 

 

Kuppen mot Trump fortsätter
Fångade i en våldspiral. 2,5 minuter före "Midnatt...
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
fredag, 22 juni 2018

Taggar (Etiketter)

Ukraina Mordet på Kennedy Demokrati Krim JFK IPE Robert Fisk William Blum Ukrainanazisternas manifestation Northwoods Project Hamburg en krigszon Putin:lämna oss i fred Trump vs etablissemanget Svavlet Europas träldom Glöm fred i Syrien Deir ez-Zor USA: press på Kina Internetcensur H.R. 5732 William Binney MH-17 Det globala dårhuset Lundin Oil Engelska provokationer Folkstyre Ukrainas annektering av Krim Sanning OPWC Gramski Uncle Sam Operation Gladio Förbjud Vänsterrörelsen 2 minuter innan midnatt Europeiskt återuppvaknande Sanktioner mot Kina Europas vansinne Irans isolering Det är värd priset Sydkinesiska Sjön Stanislav Petrov Vanessa Beeley Liberal demokrati JIT nonbeingzone RAND Corporation Sergei Skripal Theokrati Ryska atleterna friades FN ECRR Vänstern i koalition med högern Nordkorea Palatskuppen mot Trump USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 Ryska atleternas bannlysning EU en dödszon Eviga krigspartiet Amerikansk korståg Zombifiering Västvärldens distopy USA:s tvåfrontskrig Daniel McAdams Papadopoulos Alvin A. Snyder Vita västvärldens dominans Kommittén för befrielse av Irak Ryssland pressad. Teknikrati MSC Jugoslavien Vem är monstret? Är det redan över för Trump? God Bless America Statskupp i USA Häxjakten mot Trump Västvärldens besatta kampanj Splittrat EU Trumps FN-tal Kiev-USA-Europa strategi Gasattacken i Douma Europas öde Israel bombar Syrien Chang Wanguau Protagoras Manafort och Gates Krigsvalet Trump luras till krig KREAB SOHR Forum för Krig Europeisk integritet Trojkans krigsbrott Betalda demostranter The Kitchen Jus ad bellum Turkiet invaderar Syrien Googlecensur Obamas fredspris Konflikten eskalerar Slutgiltiga offensiv John Bolton Nordkoreakrisen CAS Sofisterna Bombs for Peace USA hotar Ryssland Mörda Assad Bildt-Georgien Vita Hjälmarna Avhumanisering Mjuk makt Ingen giftattack i Gouma Färgrevolution i Washington Falska vinster USA:s finde nr 1 Religiös fascism Obamas krokodiltårar Imaginär fiende Multipolär värld Koreakonflikten Yeltsin-Putin James Petras Vem fan bryr sig Det Turkiskt-kurdiska Kriget Statskupp EU contra Nationalstaten Revolution Jens Stolenberg IS USA:s allierade Bomba Iran Alexis Tsipras Missiler mot Damaskus Värdebaserad racism Imperialismen Apokalypsen nära Slakten I mosul QE 11 september 2001 Religionens ok Project Veritas III:e Världskriget Der ez-Zor Putins tal Slakthuset Damaskus Vem tjänar på giftattacken? Annektering Skyldigheter Ryska invasionen USA:s terrorhandlingar Västvärlden fångad i en våldspiral Syriza Östra Ghouta Amerikanska baser=Vasallstat Carl Bildt Västvärldens vampyrer Obama en bedragare Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Reporter utan Gränser Det tar aldrig slut Amerikanska Gulag OPCW Meningslöst att tala med Väst Trumps krigskabinett SvD Auktoritarism Ansvar Jack Ruby Europas krigsbrott 2 Plundring av Grekland Internationell rätt Underkastelse eller Krig Petrodollar USA-NATO-EU Obama en krigsförbrytare Krösus Statskuppen i Iran 1953 "Ryska propaganda" Ansvarsfull europeisk politik Acela-korridoren Europa:stumma underhuggare England och den politiska cirkusen. USA:s krigsbrott i Mosul Fredrik Karén Axiom Mördarorganisationen NATO Warren-kommissionen USA:s krigsbrott 5 minuter innan "midnatt" Mordet på Milosevic EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump Oligarkernas fiende Modern Imperialis Georgien Ron Paul An die Freude El Pais Konspirationsteori Färgrevolutionen i Iran 2018 PropOrNot Undrminera EU McCarthyismen Nytt sarinattack på väg USA-ledda Imperiet Västs nederlag i Syrien Ukronazisterna Udo Ulfkotte Trump den imbecille USA:s statskupper Lee Harvey Oswald John Kiriakou G20-mötet Rysslands oövervinliga vapen Trump/Putin Imperialismens logik amerikansk fundamentalism Merci beaucoup France Spetznaz Kina omringas nätneutralitet Fejknyheter George Sorros SBU Jan Öberg Utrottningen i Östra Ukraina Novichok Ukrains invasion av Krim vilken mandat har dem NATO kommissionen skrev ett brev Vampyrer kanadensiska antidopping Falska alternativ till Krig Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska WADA Morder på Syrien 15 år efter 9/11 Modern Imperialism USA :s planer kräver inte fred Obams fredspris Nationalstaten han vill FN-rapporten om Israel och apartheid Ändlös konflikt därför Lance deHaven-Smith OPCV leda ett internationell upprop USA

Toroni

Besökare

Vi har 18 besökare och inga medlemmar online