Fria tankar

Tankar och funderingar om det ena och ...

Demokratins förfall när sanningen förbjuds och yttrandefriheten inskränks: Mänsklig förnedring

1978 inrättades i USA hemliga federala domstolar, FISC- Foreign Intelligence Surveillance Court-, med avsikt att förhindra att de olika underrättelsetjänsterna i landet övervakade amerikanska medborgare. FISC-domstolarna inrättades efter att byråerna hade ertappats med att spionera på den amerikanska medborgarrörelsen men även på antivietnamaktivisterna under och efter Vietnamkriget. Domstolarna skulle hel enkelt ha koll på tjänsternas godtyckliga övervakning av medborgarna som var ett brott mot de konstitutionella friheterna. Tillstånd för övervakning var bara tillåtet under förutsättning att domstolarna gav sitt medgivande.

2001, i efterdyningar av 11 september, godkände den amerikanska presidenten Bush den yngre en mängd övervakningsinitiativ genom en presidentiell order som kallades President´s Surveillance Program- PSP. En dekret som möjliggjorde för underrättelsetjänsterna och i synnerhet NSA(Nationella Säkerhetsmyndigheten) till telefonavlysning utan domslutsbeslut.

2005 avslöjades NSA:s olagliga telefonavlysning av New York Times tack vara några modiga visselblåsare inom NSA och justitiedepartementet. Bush PSP-program var en exekutiv order och måste därför betraktas av regeringen som gällande dag. Genom PSP kunde NSA samla inte bara telefonkommunikation utan även all internetkommunikation utan särskild fullmakt från domstolarna.

Efter de massiva protesterna som följde, organiserade främst av den rättighetsförsvarande organisationen ACLU- American Civil Liberties Union-hävdade Bush-regeringen att programmet lades ner. Det visade sig att det var en lögn. Istället fick den amerikanska administrationens missbruk och övergrepp plötsligt mer institutionella mål: att övervaka och inskränka på enskilda personers privata liv överallt på jorden.

Massövervakningen var inte främst riktat mot terrorister utan fick genom de många internetleverantörerna Google, Apple, Twitter, Amazon, Facebook mm ett annat syfte. Ett ekonomiskt och politiskt syfte: att styra människors beteende. 

Istället för att kongressen åtala president Bush och alla inblandade inklusive telefon- och internetleverantörer i det konstitutionella brottet legaliserades PSP retroaktivt och alla som deltog i olagligheterna beviljades immunitet genom 2007-års "Protect Amerika Act" som utvidgade i princip PSP inte enbart att samla inkomande dokumentation från utlandet utan nu hade NSA även fått godkännande att utan fullmakt samla in all utgående telefon- och internetkommunikation i landet.

Någon ordentlig utredning gjordes aldrig om NSA:s olagliga verksamhet. Inte heller fullföljde den nye presidenten i USA, fredspristagaren Barack Obama sina löften om kravet om en fullständig utredning. Även Obama anslöt sig till underrättelsetjänsternas logik att massinhämtning via alla kommunikationer var nödvändig för att försvara USA.

Men det var vissa delar i PSP som aldrig avslöjades. Varken av visselblåsarna eller media. Den delen av programmet som inte avslöjades kallades STLW- Stellarwind- som utgjorde NSA:s djupaste hemlighet. Genom det kunde NSA:s uppdrag förvandlas från att använda högteknologisk teknik för att försvara USA till att totalt kontrollera landet. Och även resten av åtminstone västvärlden som utgjorde USA:s närmaste allierade inklusive internationella institutioner som FN och dess generalsekreterare och andra diplomater.

När som helst på dygnet skulle vilken amerikansk administration som helst kunna med ett knapptryck spåra eller följa alla med en dator eller en telefon och få veta vem, var, när och vad folk hade för sig. I det förflutna, i nuet och genom profilering även kanske även i framtiden.

Allt var hemligt och när nya visselblåsare, som kände en moralisk skyldighet och respekt gentemot mänskligheten ville avslöja olagligheterna och USA:s moraliska förfall och den amerikanska utrikespolitikens politiska härdsmälta, träde fram i förhoppning att avslöjanden om sanningen skulle leda till att världens samlade kritik skulle ruska alla inblandade, blev de istället kallade för förrädare och demokratins fiender.

Vissa som Edward Snowden, som med risk för sitt liv avslöjade massövervakningarna och integritetsbrotten, valde att fly USA och via Hong Kong leva i Ryssland som flykting utan pass; Chelsea(Bradley) Manning som avslöjade USA:s och dess allierade krigsbrott i Afghanistan och Irak, avtjänar flerårig fängelsestraff i USA(blev nyligen frigiven); Julian Assange som publicerade ytterst hemliga och pinsamma dokument sitter fängslad i England i en högriskinstitution som efter medicinsk tortyr har tappat sin tankeförmåga och förmågan att artikulera sig och kommer förmodligen snart att vara ett kolli. Eller utlämnas till USA.

Medborgarnas tekniska massövervakning, via den digitala revolutionen resulterade även att för alltid kunna kartlägga individens handings- och beteendemönster för att utnyttjas just mot honom/henne, innebär frihetens död. 

Julian Assange

Julian Assange var en av grundarna till WikiLeaks(WL) som i november 2010 avslöjade och publicerade 251 287 depescher som kom att kallas "Cablegate". Genom WL:s Cablegate avslöjades ytterst konfidentiella dokument till allmänheten som gav människor runt om i världen insyn i den amerikanska regeringens olagliga aktiviteter utomlands. Dokumenten som sträckte sig från 1966 till slutet av februari 2010 innehöll konfidentiella kommunikationer mellan 277 ambassader runt om i världen och det amerikanska utrikesdepartementet. Av dessa var 15 652 klassificerade som topphemliga. Sammanlagt innehöll Cablegatearkiven som integrerades i WL:s Public Library of U.S. Diplomacy, 10 millioner dokument.

Av dessa historiska dokument handlade 1,7 millioner om Henry Kissinger, nationell säkerhetsrådgivare och utrikesminister under presiden Richard Nixon, 1,4 millioner relaterade till Jimmy Carters administration.

Genom visselblåsaren Manning som jobbade som analytiker vid Armens underrättelsetjänst publicerade WL, förmodligen via det militära nätverket SIPRNet, explosiva dokument om "Colleteral Murder", "the Afghan War Diaries och "Irak War Logs". Det var många såsom Arkansans Guvernören Mike Huckabee som ansåg att landsförrädaren Manning borde avrättas för att ha avslöjat USA:s irrationella, illegala och brottsliga handligar ute i världen.  

Mycket av publikationerna avslöjade även Saudi Arabiens intentioner gentemot Iran, exponerade avlysningar i FN, intervjuprotokoll och bakgrunds- information om individuella beslut och händelser i enskilda länder. I många fall tillhandahöll dokumenten även politiska och personliga profiler av individuella politiker och ledare.

Många anser att 2011-års färgrevolution-Jasmine- dec 2010-jan 2011- i Tunisien initierades när WL:s avslöjade att USA inte längre skulle stödja presidentens Ben Alis fascistiska regim, ofta refererad som maffia, med en enorm utbrett familjekorruption, ifall ett folklig uppror ägde rum. Dokumenten avslöjar dock inte varför USA plötsligt tog sin skyddade hand från Ali.

Genom internet och andra stora sociala medieplattformar kunde innehållet av dokumenten spridas och höja den offentliga medvetenheten. Mycket snabbt kunde det tunisiska folket organisera och mobilisera sig mot regimen via Facebook, Twitter och andra sociala nätverk tack vare Assange. 

WL:s publikationer initierade förmodlingen en kedjereaktion som spreds från Egypten till Wall Street-rörelsen 2011.

I december 2011, första dagen i Mannings förundersökning sade Daniel Ellberg till Democracy Now:                                                         "Kombinationen av WL:s och Bradley Mannings avslöjanden-exponeringar- i Tunisien ...ledde till protesterna, de icke våldsamma protesterna som drev Ben Ali från makten, vår allierad som vi stöttade...och i sin tur initierade revolten i Egypten...som bidragit till Occupy Wall Street och andra ockupationer i Mellersta Östern och annorstädes...Jag hoppas[Assange och Manning] kommer att befria oss från laglösheten och korruptionen- korruptionen- som vi har fått uppleva de sista 10 åren och mer i detta land[USA]som inte är[korruptionen] mindre än i Tunisien och Egypten."

Via dokumenten kunde även den svenska underrättelsetjänstens smutsiga roll avslöjas när det gäller att handla brottsligt för att försvara amerikanska intressen. Det svenska justitiedepartementet skall medvetet ha dolt utbyte av underrättelseinformation med den amerikanska från den svenska riksdagen.

Andra avslöjanden i de diplomatiska depescher visade de amerikanska institutionernas otaliga inkräktningar i Latinamerika, den amerikanska utrikesministerns Hillary Clintons krav på att alla diplomater och personal måste agera som spioner, de amerikanska paramilitära styrkornas brottsliga beteende, uppbyggnaden av kärnvapen i Tyskland, Polen, de Baltiska Länderna och andra europeiska länder, Vatikanens försök att påverka utvecklingen i Latinamerika med USA:s hjälp, amerikanska diplomaternas spioneri på Tysklands kansler Angela Merkel mm mm.

I juli 2009, visar dokumenten, att Clinton beordrade de amerikanska diplomaterna i FN och runt om i de amerikanska ambassaderna i världen att insamla information om främmande diplomater allt från biografiska data till biometriska som underskrifter, irisigenkänning, fingeravtryck .

Flera depescher, undertecknade Clinton, innehöll precisa instruktioner om förfrågningar i konfliktzoner, bland desertörer och asylsökande, om Israel-Palestina eller om Englands, Frankrikes, Tysklands, Rysslands, Kinas inställningen till kärnvapenprogrammet i Iran.

Hillary Clinton sade den 29 november 2010 efter Cabelgates avlöjanden:                                                                                                            " Avslöjanden är inte bara en attack på den amerikanska utrikespolitiken; det är en attack på den internationella gemenskapen, allianser och partnerskap, konventioner och förhandlingar som garanterar den globala säkerheten och ekonomiska välståndet".

Hur hot, förtryck, utpressning, mord, våldtäckter, plundring, övervakning, kränkning av personlig integritet, tortyr och krigsbrott säkerställer den globala tryggheten och ekonomisk utveckling är nog lite svårt att förstå.

Genom förvandlingen av de amerikanska diplomaternas och de amerikanska ambassadens personal till spioner har diplomaterna fått en ny roll. Talesmannen för det amerikanska UD, P. J. Crowley tyckte att "..genom denna process, samlar de in information som formar vår politik och handlande...".

Diplomatiska dokument, 20 april 2008, avslöjade att saudiaraberna pressade USA frekvent att attackera Iran militärt för att få slut på landets kärnvapenprogram. 

2009 avslöjas en skandal i Afghanistan där anställda i Dyncorp, en amerikansk privat paramilitär organisation inhyrda av den amerikanska staten och betalad av skattepengar, gjorde sig skyldig till sex-trafficking, utnyttjande av minderåriga, droghandel mm.  

Undrar varför inte Hillary Clinton blev åtalad och fälld? Vad mer behövs det?

Vad ledde alla dessa avslöjanden om USA:s olagliga aktiviteter och brottsligt förfarande till? Inget. Varken USA , dess president eller utrikesminister har blivit ens anklagade för något. Och när Assange, 10 december 2010, vågade säja till Times att "..om det går att fastställa att Hillary är ansvarig för att ha beordrat de amerikanska diplomater att spionera mot FN i strid med internationella överenskommelser, borde avgå", började de verkliga förföljelserna av den man som vågade offentligöra sanningen om missbruk....

Visselblåsarnas avslöjanden om USA:s och resten av den demokratiska västvärlden förkastliga brott ledde endast till att dessa moraliska sanningssägare fick betala dyrt.Till skillnad mot journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward, som 1972 avslöjade Watergate-skandalen i Washingtons Post om Richard Nixons olagliga förehavanden mot politiska motståndare- spioneri, inbrott, avlyssningar, hemliga aktiviteter mm- under åren 1969-1974, fick Pulitzer Priset för sitt mod, moral och sanningssökande journalistik blev de moderna sanningssägare trakasserade, förföljda och kastat i fängelse. Även Daniel Ellsberg, militäranalytiker, ekonom och aktivist, vars avslöjanden av Pentagon Papers, ett tophemligt studie i det amerikanska regeringens beslutsfattande under Vietnamkriget publicerad i New York Times 1971, satte igång hela Watergate-skandalen blev belönad med det alternativa nobelpriset, Right Livehood Award 2006, ett erkännande för moralisk upphöjdhet.

Pentagondokumenten och Watergate-skandalen väckte de sovande massorna. En våg av misstro mot regeringarna och konspirationstänkande svepte över USA och resten av västvärlden. Nu började alla inse att krigsbrott är "business as usual".

Mer eller mindre har WL avslöjat moraliska betänkligheter, olagligheter och krigsbrott- i Afghanistan och Irak- om alla poliska ledare i västvärlden. Därför var det oundvikligt att jakten på visselblåsana i USA "legitimerades" även i västvärlden under förevändningen att komprometterade nationella hemligheter avslöjades.

Som exempel kan nämnas att i Frankrike avslöjades att Macron sålde vapen till Saudi Arabien och till Arabemiraten-UAE- för att användas för att slakta kvinnor och barn i Yemen, i strid med Arms Trade Treaty, 2014. Eller Frankrikes utbreda stöd till Tunisiens diktatur.

De tre journalisterna som avslöjade Macrons lögner attackerades av regeringen, togs in för förhör och tystades ner. När en ledare ljuger idag skall det inte offentliggöras för det är ett brott mot rapporteringen av nationella försvarshemligheter.

I Australien trakasserades journalisten Annika Smethurst för att ha avslöjat regeringens spioneri på sina egna medborgare. Australien försökte även dra in Assange medborgarskap.

Det var den främsta anledningen att varken politiker eller den etablerade media tog Assanges parti i väst för att försvara offentlighetsprincipen och friheten att avslöja obekväma sanningar och brott. Hela västvärlden välkomnade det amerikanska angrepssättet på fri media och Assange och kriminaliserade utövande av journalistiken för att försvara regeringarnas kriminalitet.

Om man avslöjar en regeringshemlighet, som Assange gjorde, kommer man att bli åtalat av en brottslig regering. Assange blev åtalad av den amerikanska regeringen för att ha i besittning och spridning av hemlig material WL fick av Manning. Det var första gången som en journalist blev åtalad enligt Espionage Act 1917 för publicering av sekretessbelagd information. Han riskerar 175 år i fängelse om han döms skyldig.

Assanges verkliga brott i denna informationsgemenskapen bestod i att förhindra att endast de etablerades strategi blir offentlig och anammad av de övriga av oss. Vi skall däremot veta så lite som möjligt om dem. Assange hade för avsikt att eliminera bristen på balans och skapa en jämvikt i informationsutbytet i denna dubbel-informationstidsålder. Vad han publicerade var sanningsenlig information som det amerikanska folket och resten av världen hade rätt att se.

Om Assange någon gång kommer att dömas kommer det att skicka en signal till världen att eran för frihet att utrycka sig och publicera verkligen är över. Och han kommer inte att vara den sista..."Assange kommer att offras för ett högre mål, att stoppa nuvarande läckor, bestraffa personer som har läckt och avskräcka framtida läckor men även att förbättra NSA:s informations- och tekniksäkerheten...kommande arresteringar och åtal av personer som kan ha brutit mot avtal genom att dela hemligstämplat information till WL ...kommer att utgöra en tillräcklig grund för åtal" förklarade Judge Andrew Napolitano i Fox News.

Assange sitter sedan september 2019 i arrest i England som anstränger sig för att hitta legala grunder att deportera honom till USA.

Assange rapporteras vara mycket smal, mycket sjuk och behandlas som en labbråtta av statens läkare och förhörsledare i Belmarsh, Englands Guantanamo, som är belägen nära Salisbury, Englands topphemliga laboratorium där vetenskapsmännen forskar om kemiska vapen och dödliga sjukdomar. Han har under fysiska påfrestningar, kyla-, ljus- och ljudtortyr och matbrist, BZ-varianter och PCP dukt under.   

Sveriges smutsiga roll i Assanges ....

Assanges problem började i Sverige 2010. Två kvinnor, trollbundna av hans kändisskap bjöd in honom i sina hem. En av dem blev upprörd för att han vägrade att använda skydd. För att försäkra sig att han inte var bärare av smittsamma sjukdomar bad hon Assange att testa sig vilket han dumt nog vägrade. Vid sitt besök hos polisen ville hon veta om han kunde tvingas att testa sig. Inte för att göra en anmälan om våldtäckt.

Polisen och en kvinnlig åklagare ansåg att här fanns det grund för en våldtäktsutredning. Efter att kvinnan medgav att hon inte tvingades till sex släpptes Assange och var fri att lämna Sverige. Ingen av kvinnorna anklagade Assange för våldtäckt. 

USA behövde svartmåla och demonisera Assange för att kunna övertyga den allmänna opinionen att han var en farlig person som måste utlämnas till USA för att bli åtalat och för alltid försvinna. Den amerikanska regeringen, förutom all etablerad media även i Europa, använde sig av knep och list för att snärja Assange i ett spindelnät orkestrerat av USA och vävd av medbrottsliga vasallstater som Sverige, England och slutligen Ecuador.

Man lyckades slutligen att övertyga opinionen att Assange var en våldtäktsman, en hemlig och mörk aktion i Sverige som visade sig vara mycket effektiv. Våldtäktsanklagelserna var bara påhittade precis som bevisen om massförstörelsevapen innan attacken mot Irak. Assange blev aldrig formellt anklagad för våldtäckt i Sverige. DET HINDRADE INTE POLISEN ATT I HEMLIGHET OCH OLAGLIGT KONTAKTA EN TABLOIDTIDNING OCH TÄNDA GNISTAN FÖR SMUTSKASTNING OCH HYSTERIN.

Alla blev så missledda av medias porträttering av Assange att hans enda möjlighet att undvika bli utlämnat till USA var att fly Sverige och begära politisk asyl i Ecuadors ambassad i London, augusti 2012, under Rafael Correras presidentskap, där han tillbringade sju år under enorm psykisk press.

Nils Melzer: FN-rapportör om tortyr. "I slutet uppdagades det för mig att jag hade blivit förblindad av propaganda och att Assange blev systematiskt smutskastat för att avleda uppmärksamheten från brotten han avslöjade".

Assanges andra misstag var att åka till England, en amerikanska lydstat. När han väl var i England var han i Washingtons händer. Uppmuntrad av USA försökte den svenska åklagaren återigen begära Assange utlämnad till Sverige för vidare utfrågning. Tanken var att väl åter i Sverige skulle han utlämnas till USA. Det liberala Sverige HAR EN MÖRK, DOKUMENTERAD FÖRFLUTEN ATT ERBJUDA CIA TJÄNSTER OCH LÄMNA ÖVER MÄNNISKOR TILL DEM.  

Därför begärde Assange asyl i den ecuadorianska ambassaden i London. En andra svensk åklagare försökte återigen att intervjua Assange i ambassaden men av det bristande bevisläget lades fallet ner, 2013, en andra gång. När den svenska åklagaren meddelade den engelska åklagartjänsten(CPS) att fallet skulle läggas ner och dra in arresteringsordern blev svaret:"Don´t you dare!!!"

Efter valet av Leni´n Moreno 2017, en amerikansk lakej, som Ecuadors president blev ambassadpersonalen plötsligt uppmanade att på ett eller annat sätt bli av med Assange. Efter förtal och smutskastning drogs assylen in och även hans medborgarskap utan något rättsligt förfarande. När väl även Sydafrika efter amerikanska påtryckningar drog tillbaka sitt erbjudande om politiks asyl var Assange tvungen att lämna ambassaden. Han blev hämtat av den engelska militärpolisen i april 2019, dragen ut med våld, skymfat och kränkt på väg till högriskfängelset i London där han systematiskt utsattes för både fysisk och psykisk tortyr som om han vore en farlig kriminell person.

För tredje gången den 14 november 2019 deklarerade den svenska åklagaren att utredningen om misstänkt våldtäckt mot Assange lades ner. Slutsatsen som kan dras är att utan bevis var våldtäktsanklagelserna ingenting annat än en politisk motiverad lurendrejeri frampressad av Washington.

Den svenska utredningen har varit ett sätt att framtvinga en utlämning till USA antigen av den svenska eller den engelska regeringen. 

Men nu när han sitter i en högrisk fängelse i England behövs inte Sverige längre. Sverige har varit nyttig i att förtala, smutskasta och snärja Assange som en våldtäktsman och underminera det omfattande stödet för hans frigivning. Den 24 februari börjar domstolsförhandlingar om och när han skall utlämnas till USA. 

Vad Sverige fick i utbytet har det aldrig offentliggjorts.

Assange har suttit i isoleringscell sedan han arresterades, april 2019. Efter tre framställningar från hans försvarare och de 40 övriga medfångarna om Assanges medicinska och psykiska tillstånd och risken att dö, flyttades han efter nio månader till den medicinska avdelningen. Tortyrmetoderna var medvetna för att bryta ner honom och försvåra försvaret mot den illegala utlämningen till USA. 

De anglo-amerikanska regeringarna kan knappast anses vara moraliska eller värda någons respekt. Dess styre vilar på styrka och lögner och ingenting annat. Lagen? Vad är det bra för? 

Assanges fall måste ses ur ett lackmustestperspektiv - att avgöra frågan om skydd av journalistkällor, publicering och yttrande -och tryckfrihet. Ett kännetecknande av totalitära styren som kontrollerar meddelanden, eliminera alternativa nyheter, information och analys i synnerhet om geopolitiska frågor. Ett rättsligt prejudikat måste skapas.

Det är för att... förhindra att ett sådant prejudikat som sannolikt kommer att besegla västvärldens demokratins öde.  När väl att säga sanningen blir ett brott ...är det försent att rätta till kursen. Vår röst kommer att censureras och vårt öde lämnas åt hämningslös tyranni", säger Melzer.

Att publicera är den undersökande journalisten uppgift och vad hans arbetsuppgifter handlar om. Något som den etablerade media tycks ha övergett för länge sedan. Det är inte personerna som talar sanning som skall straffas. Det är de kriminella som begår mord som måste straffas. 

Att fortsätta prata om västliga demokratier är att bedra oss själva när oärlighet och osanning genomsyrar våra samhällen. Det finns ingen regering idag som kan hållas ansvarig av folket. Utan en fri och sanningsenlig press är det omöjligt att ställa en regering mot väggen, att kräva ansvar. 

Kriget mot terrorn inbegriper även krig mot demokratiska fri- och rättigheter. Regeringarnas allt ökande auktoritaritära makt tystar alla dissintenter, visselblåsare och moralväktare med avsikt att inskränka eller förstöra så mycket som möjligt av friheterna som tagit årtusenden att vinna.

"Amerikaner som avslöjar allvarliga brott av den federala regeringen antigen spenderar sitt övriga liv utomlands som Edward Snowden eller hamnar i fängelse som Chealsea Manning, arresteras och ruineras finansiellt som förre detta NSA-tjänsteman Thomas Drake, får sina hem utsatta för husransakning och plundring av FBI som William Binney eller anklagas för spioneri som ex-CIA-agenten John Kyriakou som avslöjade tortyrprogrammet. Det är en förolämpning för alla dessa människor och lidandet de har fått utstå...som visseblåsare", Matt Taibbi, journalist och författare. 

Daniel Ellsberg har försvarat och lovordat offentligt WL, Manning och Snowden. Men även Katherine Guns som avslöjade hemlig information angående invasionen av Irak. 

"Vilken sten du än vänder när det gäller amerikansk utrikespolitik under det sista århundrandet vad som kryper ut är: invasioner, bombningar, (omstörtande verksamhet), störta regeringar, kväva rörelser för social förändring, mörda politiska ledare, manipulera val, manipulera fackföreningar, fabricera nyheter, dödsskvadroner, (kemiska) biologisk (och nukleär) krigsföring, (radioaktiv kontaminering), narkotikahandel, legosoldater, statlig polisförtryck och ändlösa krig mot mänskligheten", William Blum. Arbetat vid det amerikanska utrikesdepartementet och har under de senaste 50 åren forskat kring CIA och amerikansk utrikespolitik.

Sverige blev ett typexempel på att en rättstat eller ett rättssystem som misslyckade att motstå det politiska och mediala trycket.

Tokiga, dumma konspirationsteoretiker tror på att det är ok att ställa viktiga frågor om händelser i världen även om regeringen förbjuder det. De tror även på att den allt ökande sekretessen gör det lättare för regeringar att göra oetiska saker i hemlighet. Även att det är svårt att få grepp om vad som händer i det massmediala landskapet som genomsyras av de rikas och mäktigas propaganda.

Jag är väl en av dem.

 

 

 

 

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Halva sanningar är som den värsta lögnen: USAs and...
Bolivia: Apartheid-kuppen mot ursprungsbefolkninge...
 

Taggar (Etiketter)

Ukraina Krim Demokrati Sanning JFK Mordet på Kennedy Gula Västarna Theokrati Folkstyre Statskupp Annektering SvD Fredrik Karén Udo Ulfkotte IPE FN Jugoslavien Europeisk integritet Mjuk makt Imperialismen Carl Bildt Petrodollar Georgien amerikansk fundamentalism Europas träldom Europas vansinne Amerikansk korståg Kiev-USA-Europa strategi Slutgiltiga offensiv Yeltsin-Putin Putins tal Meningslöst att tala med Väst Europa:stumma underhuggare USA-ledda Imperiet Utrottningen i Östra Ukraina Lundin Oil RAND Corporation Kommittén för befrielse av Irak KREAB Bildt-Georgien Alexis Tsipras Syriza Plundring av Grekland Mordet på Milosevic Kina omringas USA: press på Kina Sydkinesiska Sjön USA:s tvåfrontskrig Chang Wanguau Konspirationsteori 11 september 2001 USA:s finde nr 1 Jus ad bellum Statskupp i USA Operation Gladio Northwoods Project John Kiriakou USA:s krigsbrott Europas krigsbrott USA:s terrorhandlingar IS USA:s allierade USA hotar Ryssland Krigsvalet Alvin A. Snyder JIT SBU MH-17 McCarthyismen Acela-korridoren Amerikanska Gulag Multipolär värld Obamas fredspris Splittrat EU EU en dödszon Europeiskt återuppvaknande Trump vs etablissemanget Trump/Putin Trump Oligarkernas fiende Protagoras Sofisterna Revolution Skyldigheter Ansvar Mördarorganisationen NATO Daniel McAdams Vanessa Beeley H.R. 5732 Fejknyheter PropOrNot "Ryska propaganda" Reporter utan Gränser Project Veritas Obamas krokodiltårar Obama en bedragare Obama en krigsförbrytare Slakten I mosul Färgrevolution i Washington Betalda demostranter Är det redan över för Trump? Vänstern i koalition med högern Gramski William Blum USA:s statskupper Ukronazisterna Ukrains invasion av Krim Ukrainas annektering av Krim USA:s krigsbrott i Mosul Vem tjänar på giftattacken? Vem fan bryr sig Nordkoreakrisen Europas öde Västvärldens distopy Irans isolering Glöm fred i Syrien Merci beaucoup France An die Freude Mörda Assad Bomba Iran Västvärlden fångad i en våldspiral 2 5 minuter innan "midnatt" G20-mötet Hamburg en krigszon Förbjud Vänsterrörelsen Palatskuppen mot Trump Häxjakten mot Trump Trump luras till krig Vita västvärldens dominans nonbeingzone Det globala dårhuset Jan Öberg Nytt sarinattack på väg OPCV OPCW Der ez-Zor Koreakonflikten Konflikten eskalerar Trumps FN-tal Eviga krigspartiet Sanktioner mot Kina Svavlet Imperialismens logik Spetznaz Deir ez-Zor Det är värd priset El Pais Krösus Solon atenaren QE Falska vinster The Kitchen God Bless America Nordkorea Uncle Sam Ukrainanazisternas manifestation Lee Harvey Oswald Jack Ruby Warren-kommissionen Ryska invasionen Jens Stolenberg Bombs for Peace Manafort och Gates Papadopoulos Liberal demokrati William Binney George Sorros Undrminera EU Ansvarsfull europeisk politik Det tar aldrig slut III:e Världskriget Imaginär fiende Googlecensur Västvärldens besatta kampanj Ryska atleternas bannlysning Stanislav Petrov Internetcensur nätneutralitet Färgrevolutionen i Iran 2018 Statskuppen i Iran 1953 Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Religionens ok Religiös fascism Turkiet invaderar Syrien Det Turkiskt-kurdiska Kriget Israel bombar Syrien Modern Imperialis Underkastelse eller Krig Amerikanska baser=Vasallstat Värdebaserad racism Avhumanisering MSC Forum för Krig USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 2 minuter innan midnatt Putin:lämna oss i fred Rysslands oövervinliga vapen EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Internationell rätt Östra Ghouta Missiler mot Damaskus SOHR Vita Hjälmarna Ryssland pressad. Sergei Skripal Engelska provokationer Novichok Västs nederlag i Syrien England och den politiska cirkusen. Trumps krigskabinett Slakthuset Damaskus James Petras John Bolton Gasattacken i Douma Zombifiering Ron Paul USA-NATO-EU Västvärldens vampyrer Apokalypsen nära Ingen giftattack i Gouma Trojkans krigsbrott Vem är monstret? ECRR OPWC Robert Fisk Axiom Trump den imbecille Auktoritarism EU contra Nationalstaten CAS Teknikrati Ryska atleterna friades Ingen fred med Ryssland Helsinforsmötet Trump-Putin mötet Kuppen mot Trump Förrädaren Trump Lucy Parson Thrasymachos Scott Ritter Ny kemisk attack i Syrien Vi är alla idioter Liberalismens doktrin Samir Amin Politisk dygd Protagóras Kertjincidenten. Isolera Ryssland Stephen Cohen Undantagstillstånd Upp och kämpa människa Befolkningens plundring EU:s statsskuld Kropotkin MH17 Fredspriset 2009 9/11 Statskuppen i Ukraina Goda-Onda Den begravda revolutionen Politiska krav Totalitarismen i Europa Finansialiseringen V för Venezuela Gamarna i Caracas USA:s statskupp i Venezuela Guaidó folkets färrädare CANVAS Apartheidkuppen i Bolivia Evo Morales Socialistiska reformer Anderna Aymara-folket Julian Assange Mänsklig förnedring Visselblåsare Edward Snowden Wikileaks Kina Ryssland USAs krig mot Kina Europa offras FNstadga artikel 51 R2P Rysslands rätt till intervention Ändlös konflikt därför han vill inte fred USA :s planer kräver Morder på Syrien Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska kanadensiska antidopping kommissionen skrev ett brev vilken mandat har dem leda ett internationell upprop 15 år efter 9/11 Lance deHaven-Smith Obams fredspris FN-rapporten om Israel och apartheid Modern Imperialism Falska alternativ till Krig Vampyrer USA NATO Nationalstaten WADA rättvisa frihet Kemisk attack i Syrien Statskuppen i Ukraian 9 September 2011 Wikealiks

Toroni

Besökare

Vi har 71 gäster och inga medlemmar online